På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Finns det potential kvar i Autoliv?

Aktieanalys Autoliv-aktien har återhämtat sig ytterligare efter delårsrapporten i juli och analytikerkåren förväntar sig en tillväxtförbättring under 2021. Men i ett historiskt perspektiv så framstår värderingen som rimlig.

Den globala teknikkoncernen Autoliv, som fokuserar på fordonssäkerhet, har upplevt en dramatisk tid i år. Aktien, som är huvudnoterad i USA och sekundärnoterad på Stockholmsbörsen, fick under perioden januari till april en mycket kraftig kursnedgång. April representerade den värsta försäljningsmånaden för Autoliv med ett organisk tillväxttapp på över 60 procent.

Den första kvartalsrapporten som lämnades i slutet av april, och delårsrapporten i mitten på juli, har dock lugnat investerare med en kursåterhämtning där Autoliv ser ut att ha passerat de värsta månaderna. Under både maj och juni kunde man se en viss återhämtning i försäljningen.

Vd Mikael Bratt skriver i sitt vd-ord i delårsrapporten, att utmaningarna som man hanterade i det andra kvartalet var utan motstycke. Autolivs två största marknader Amerika och Europa stod i praktiken helt stilla i april.

För det andra kvartalet i sin helhet så minskade omsättningen med 51 procent till drygt 1 miljard US-dollar. Att regioner med en hög andel säkerhetsinnehåll i fordonen fick se en större försvagning gjorde att Autoliv fick en ofördelaktig försäljningsmix.

Med sjunkande volymer så försvann också skalfördelarna och rörelseresultatet sjönk därmed till -171 miljoner US-dollar (183) exkluderat kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellrelaterande ärenden.

Ledningens svar på utmaningarna var inledningsvis kostnadsbesparingar som innefattat personalminskningar, permitteringar och vidare kraftiga minskningar av investeringar och allmänna utgifter. Åtgärderna från maj och framåt har i nästa steg handlat om att balansera dessa besparingar mot behovet av kapacitet för efterfrågeåterhämtning och inför en mer normal marknadssituation.

Balansräkningen är för stunden också mer ansträngande än tidigare. Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet, ebitda, låg på 2,9 gånger (1,8) vid utgången av det andra kvartalet. Det ska ställas mot ledningens mål om 0,5-1,5 gånger i ett långsiktigt perspektiv. Autoliv har dock en likviditetskudde och låneutrymme kvar vid behov. Analytikerkåren prognostiserar i snitt att nettoskuldskvoten dessutom sjunker till 1,4 gånger nästa år i och med att nettoskulden ses minska och lönsamheten återhämtar sig.

Framtidens airbag 

Avgörande för Autolivs finansiella utveckling framöver är inte bara coronapandemin i sig utan också generellt att personbilsefterfrågan ökar i Kina men även i USA och Europa. Sedan 2017 så har försäljningen av lätta fordon sjunkit i Kina, och i USA och Europa så har försäljningen nästan stått stilla de senaste åren. Det finns dock en viktig ljuspunkt beträffande USA och det är att lagernivåerna i landet nu kommit ned rejält under året och befinner sig på samma nivå som under perioden 2011-2012. Detta borde understödja efterfrågan framöver.

Blickar vi mot analytikerkårens förväntningar så antar de i snitt att omsättningen sjunker under innevarande år med 18 procent till cirka 7 miljarder dollar, men att tillväxten återhämtar sig nästa år med 19 procent och 2022 med 12 procent.

På medellångsikt så har ledningen som mål att ligga på en rörelsemarginal kring 12 procent. Det är tufft i nuvarande marknadsklimat och kan ta längre tid att nå i en värld med lägre fordonsproduktion. Analytikerkåren förväntar sig att rörelsemarginalen expanderar till 9,1 procent nästa år. Vi tycker det är ett ganska rimligt antagande då Autoliv under de senaste tre åren, 2017-2019, legat på en rörelsemarginal i snitt om 9,4 procent.

Och värderingen? Autoliv-aktien har historiskt mellan 2017-2019 värderats till en skuldjusterad multipel, ev/ebit, om 11 gånger i snitt. Det är inte alls ovanligt för cykliska bolag. Det kan ställas mot att aktien i skrivande stund handlas till en ev/ebit-multipel på 11 gånger för nästa års rörelseresultat. Värderingen framstår därmed som ganska rimlig på dagens kursnivåer.

För att kunna se en stor uppsidepotential i aktien så behöver ledningen leverera sitt lönsamhetsmål i relativt snar framtid, vilket vi tycker är något för spekulativt i nuvarande marknadsklimat.

Summerat, så ser det inte ut som att det kommer att bli sämre för Autoliv på tillväxtfronten. Snarare finns det skäl att vara försiktigt optimistisk där marknadsproblemen på sikt kan ebba ut. Med det sagt så ter sig analytikerkårens förväntningar som ganska rimliga beaktat historiken och det gäller även värderingen. Vi lämnar därför en neutral rekommendation denna gång.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Autoliv SDB Neutral 687,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -