På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en oljeaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 713 punkter och var därmed upp med 0.12 procent. Kursen för indexet utvecklas i en stigande trend på kort sikt och kursen tangerar golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Motstånd återfinns vid all-time-high nivån intill 730-733 punkter på medellång/lång sikt. 692-700 utgör stödnivå.

Investtechs hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det korta och långa hausseindexet står i 57 respektive 74, vi har därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 68 respektive 73 procent. Detta är något lägre än snittet det senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör dock att rekommendationen för indexet kan komma ändras från en dag till en annan.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion återfinns i en stigande trendkanal på diagrammet för medellång sikt och handlas nu på all-time-high nivåer, vilket i sig själv är en teknisk köpsignal. Den stigande trenden är ett enkelt resultat av att investerare har betalat allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det saknas motstånd i kursdiagrammet då kursen i början av augusti bröt upp genom den tidigare motståndsnivån runt 183.00 kronor som ombildats till en ny stödnivå.

Stigande trender och kurser ovanför stöd ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender och motstånd. Avsaknaden av nya motståndsnivåer indikerar ytterligare uppgång.

Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 efter en stark kursuppgång de senaste veckorna. Enligt Investtechs forskningsresultat på RSI har aktier med ett RSI över 70 i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastningen jämfört med referensindex har varit 9.0 procentenheter.

Aktien är svagt positiv på insideranalysen och totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Ferronordic som är återförsäljare av anläggningsmaskiner med tillbehör återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare ökar, vilket är en köpsignal som statistiskt ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Aktiekursen har marginellt brutit upp genom motståndet runt 164 kronor. Etablerat brott med stängningskurser en bit ovanför denna nivå kommer att indikera vidare uppgång.

Tekniska indikatorer som signalerar en vidare uppgång är högt Ett RSI-värde över 70 visar till ett starkt positivt momentum. Aktien har stigit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner ned. Investerare har fortsatt att gå upp i pris för att köpa aktier. Det indikerar ökande optimism och att flera är på väg in i aktien, och att kursen därmed ska fortsätta upp. Det bekräftas av en starkt positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, vilket stärker aktien på kort sikt.

Ferronordic är positiv på insideranalysen och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Lundin Energy som är verksamma inom olje- och gasbranschen testar golvet i en fallande trendkanal på medellång sikt. En fallande trend visar hur investerare över tid har sålt sig ur aktien till lägre kurser och signalerar därmed en pessimism. Enligt Investtechs trendforskning på fallande trender baserad på 26943 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 har aktier med denna typ av säljsignal i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Den årliga underavkastning har varit 5.1 procentenheter (%e) sämre än referensindex i samma period.

Kursen återfinns nu mellan en stödnivå runt 140 kronor och en motståndsnivå runt 260 kronor på kursdiagrammet för medellång sikt. Ett brott på en av dessa nivåer kommer signalera vidare utveckling. Volymbalansen är negativ. Negativ korrelation mellan pris och volym är ett svaghetstecken. Det visar högt utbud nära bottnarna medan efterfrågan är låg vid topparna. Det indikerar att investerare som inte äger aktien och de som värderar att köpa tror att kursen ska falla, och är något som också bekräftar den negativa trendbilden som råder.

Med ett RSI-värde under 30 är momentumet i aktien starkt negativt på kort sikt. Även RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket understödjer den negativa trendbilden.

Aktien är negativ på insideranalysen och med dessa negativa tekniska signalerna är aktien totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -