På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i ett fastighetsbolag och ett teknikbolag. Men det varnas också för en bettingaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick starkt uppåt under måndagen. Med en uppgång på 2.21 procent stängde indexet på knappt 708 punkter och har inte stigit mer på en och samma dag sedan 3 augusti, då det gick upp 2.23 procent. Kursen för indexet är åter i en stigande trend på kort sikt med har marginellt brutit ned genom golvet i trendkanalen på medellång sikt. Detta är tekniskt en försämring som i första hand signalerar om en svagare stigningstakt. På kort sikt har det åter bildats en stödnivå runt 700 punkter. Motstånd återfinns runt vid 732-733 punkter. Brott genom dessa nivåer är negativt, respektive positivt för indexet.

Investtechs hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det korta och långa hausseindexet står i 56 respektive 73, vi har därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 69 respektive 74 procent. Detta är något lägre än snittet det senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Neutral för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att rekommendationen för indexet kan komma ändras från en dag till en annan.

 

Aktiekursen till fastighetsbolaget Nyfosa har under de senaste par dagarna brutit upp genom både trendtaket i den horisontella trendkanalen samt taket i den positiva rektangelformation (REC) som Investtechs algoritmer har identifierat på det medellånga kursdiagrammet. Brott upp ur horisontella trender är statistiskt sett en av köpsignalerna med högst meravkastning jämfört mot index enligt Investtechs trendforskning, där den årliga meravkastningen för den här köpsignalen har varit hela 19.4 procentenheter starkare än index. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare som kan bero på fundamentala nyheter.

Köpsignalen från REC-formationen signalerar om en fortsatt uppgång till spetsen på den gröna pilen till nivåer runt 74.51 kronor eller mer. Aktien har nyligen även brutit upp genom det tidigare motståndet runt 67.00 kronor som idag utgör en ny stödnivå. Närmaste motståndsnivå återfinns runt tidigare toppar runt 97.00 kronor, knappt 37 procent ovanför dagens kurs. Volymbalansen är positiv och återspeglar en hög omsättning i aktien under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång och det stärker trendbrottet.

Aktien är maximalt positiv på insynshandel där bland annat bolagets VD Jens Engvall köpte en post för knappt 6.2 miljoner kronor så sent som den 1 september 2020. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till IT-bolaget Smart Eye som utvecklar Eye-Tracking-System har marginellt brutit upp ur den stigande trendkanalen vi har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender ger isolerat sett statistiskt goda utsikter för vidare uppgång. Brott upp genom trendtaken är en ännu starkare köpsignal enligt resultaten från Investtechs trendforskning. En stigande trend som bryts på uppsidan indikerar starkt ökande efterfrågan bland investerarna. Det kan bero på fundamentala nyheter, mäklarhus eller media så att fler investerare upptäckt bolaget.

Det saknas motstånd i kursdiagrammen för både kort- medellång och lång sikt där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 122 kronor. En positiv volymbalans återspeglar att omsättningen i aktien har varit hög under dagar med uppgång och låg under dagar med nedgång. Det bekräftar trendbilden och stärker den tekniska bilden på kort sikt. RSI-värdet är över 70 efter en stark kursuppgång de senaste veckorna och aktien är överköpt. Aktien har därmed ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till spelbolaget Leovegas har brutit ned ur en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. En fallande trend som brutits på nedsidan signalerar starkt ökande utbud bland investerarna. Det kan bero på fundamentala nyheter, mäklarhus eller media har uppmärksammat riskerna i bolaget. Ett brott ned är ofta starten på vidare nedgång med en starkare nedgångstakt än tidigare. Enligt resultaten från Investtechs trendforskning är detta en säljsignal. I tillägg har det även identifierats en säljsignal från en negativ rektangelformation (REC) som signalerar en vidare nedgång till 34.09 kronor eller lägre.

Aktien har stöd vid cirka 31.00 kronor och motstånd vid cirka 48.70 kronor. På det långsiktiga kursdiagrammet med historik från de senaste 5 åren testar nu kursen en stöd/motståndsnivå runt 38.00 kronor. Skulle kursen etablera sig över eller under denna nivå så är det i det kortsiktiga positivt respektive negativt för den tekniska bilden.

Aktien är negativ på insynshandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -