På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Stolpe in för SEB, chans till revansch

Aktieanalys Med en stark position inom marknadsrelaterade intäkter var det inte så förvånande att SEB presterade ett starkt andra kvartal. Värderingen är låg och vi tror på goda chanser till revansch för aktien.

SEB:s rörelseresultat för andra kvartalet slog marknadens förväntningar, men aktien sjönk trots detta något under rapportdagen. Bakgrunden var att resultatförbättringarna inte var hänförliga till bankens ”kärnverksamhet”, eller räntenettot. Det är en lite orättvis bedömning anser vi, då SEB historiskt haft ett större fokus mot kapitalmarknaden än de andra storbankerna, och under rådande marknadsläge kan det faktiskt vara en styrka.

Starka tradingintäkter

Men först lite om resultatet. Kostnaderna var oförändrade jämfört med Q2 2019 och det är bra, i linje med bankens prognoser. Räntenettot var dock 5 procent lägre än förväntat, på 6047 Mkr, en försämring på 2,5 procent jämfört med Q1 2020 och en förbättring med 6 procent jämfört med Q2 2019. Och räntenettot är den intäktspost som alltid får störst uppmärksamhet bland bankerna. Bankens provisionsnetto var 2 procent bättre än väntat, med en nedgång jämfört med Q1 som uppges bero på lägre antal korttransaktioner pga covid.

Det som räddade resultatet under Q2 var bankens tradingresultat på 3541 Mkr, en uppgång med smått otroliga 4345 Mkr. Det var nästan en dubbling jämfört med Q2 2019 och 80 procent högre än väntat. Och visst är tradingintäkter volatila, men det vi ser i marknaden i stort är en rejäl återhämtning för denna typ av intäkter och därför framstår det som lite njuggt att inte värdera dem alls.

Tvärtom kanske det är banker med mycket kapitalmarknadsintäkter som kommer bli vinnare 2020? De senaste tre åren har SEB haft tradingintäkter mellan 6-7 miljarder, men trots detta låg förväntningarna kring dryga 4 miljarder för 2020, en nivå som banken nu ser ut att kunna slå med råge. Så det finns fog för optimism.

I fokus för SEB, liksom för sektorn i stort, står kreditförlustnivåerna. Främst på grund av covidpandemin förstås, men också på grund av förändrade redovisningsregler som gör att banker kan göra reserveringar tidigare i kreditcykeln. För andra kvartalet ökade de förväntade kreditförlusterna till 2691 Mkr (386 Mkr). Jämfört med Q1 2020 ökade de med hela 80 procent.

Det är inte så förvånande att kreditförlusten stiger kraftigt nu under covidpandemin, men det är lite oroväckande att de förluster som redan tagits främst är hänförliga till ett fåtal sektorer, och trots detta är de uppenbarligen redan väldigt höga. Lite paradoxalt skriver nämligen SEB i sin rapport att covidpandemin hade ”begränsad påverkan på de större portföljerna”. De förluster som nu reserverats handlar framför allt om oljerelaterade branscher såsom offshore, där det varit svagt under en längre tid. Covidrelaterade förluster utgjorde en knapp femtedel av reserveringarna, eller 563 Mkr.

Fokus på storbolag

SEB har sedan tidigare en prognos för kreditförluster för helåret 2020 på 6 miljarder kronor, och Q2 har stärkt bankens bedömning om den nivån, vilket betyder omkring 2 miljarder ytterligare under andra halvåret. Men SEB:s fokus på stora bolag kan vara en styrka nu, då stora bolag generellt sett har bättre förutsättningar att vädra krisen med bättre tillgång till kreditmarknaden, starkare balansräkningar osv.

Givetvis har banken bra insikter i tillståndet för kreditportföljen, men givet att covidgenomslaget ännu är lågt när det gäller kreditkvalitet är genomslaget desto större i ekonomin, och det är svårt att tro någonting annat än att det ska öka, och i det perspektivet framstår 6 miljarder som en kanske alltför optimistisk prognos.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 36 den 31 augusti.

Läs mer om Börsveckan.

SEB uppger också att djupet av lågkonjunkturen är oklar, så det finns en hel del osäkerhet. På en annan not bör också nämnas att den miljardsanktion som FI gav SEB med anledning av penningtvätt inte överklagas, och det framstår som ett avslutat kapitel för SEB som också förstärkt sitt arbete inom området med mer resurser allokerade för tillsyn inom området.

Hittills i år har aktiekursen för SEB backat ett par procent och på tre års sikt har den backat med 15 procent. Ingen vidare investering med andra ord, ens om utdelningarna tas med i beräkningen. Men på kort sikt ser det annorlunda ut, aktien har stigit med drygt 15 procent på 3 månader och kanske finns det fortfarande lite momentum kvar att hämta här? Givet den goda kostnadskontrollen hittills kan banken överträffa förväntningarna här, liksom för trading och för provisionsnetto. Detta sammantaget kan kompensera för lite svagare räntenetto.

Välkapitaliserad bank

Vidare så är banken välkapitaliserad med en primärkapitalkvot som ligger på knappt 19 procent för 2020 och värderingen är låg. Banken värderas till omkring 1,1 gånger i relation till bokfört värde för 2021 vilket är historiskt lågt och man får gå tillbaka till finanskrisen för att hitta de nivåerna. En låg värdering är rimligt givet kreditrisken som kan komma som en lavin under kommande kvartal, men lägre värderingsmultiplar än så här lär bli svårt att finna. Och med bra exponering mot storföretag och kapitalmarknader har banken en attraktiv profil. Köp SEB.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -