På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i en fastighetsaktier och en stålaktie. Men det varnas samtidigt för en livsmedelsaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt på måndagen och stängde på 693 punkter. Kursen återfinns innanför stigande trendkanaler på kort- till lång sikt. Närmaste horisontella stöd och motstånd har identifierats av Investtechs algoritmer vid 674 respektive 700 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet.

Investtechs hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det korta och långa hausseindexet står i 68 respektive 71, vi har därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 66- respektive 68 procent, vilket är lägre än det senaste året där köpandelen ligger på 77 procent. Majoriteten av insidertransaktionerna är fortsatt köp och aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses var­a ett tryggare köp än andra aktier. Aktierna med högst insiderscore finns här.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Stora svängningar på kort sikt kan inte uteslutas. För långsiktiga investerare med en tidshorisont på över 24 månader är vår rekommendation att vara investerad i marknaden hela tiden, se specialartikel här.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Nyfosa har brutit en stigande trendkanal på medellång sikt vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Senare köpsignaler från rektangelformation på både kort och medellång sikt indikerar att den uppåtgående trenden skall fortsätta. Positiv volymbalans indikerar att omsättningen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som köpsignalerna.

Vid reaktioner tillbaka finns ett indikerat starkt stöd vid 63 kronor som kan begränsa nedsidan.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

SSAB A visar ingen klar trend på medellång sikt. Däremot är den kortsiktiga trenden uppåtgående och aktien gav senast en köpsignal från en rektangelformation i slutet av juli. Ytterligare en formation är under utveckling och kursen befinner sig strax under taket i denna. Slutkurs över 27.28 kommer ge ytterligare en köpsignal. Positiv volymbalans är ett kortsiktigt sundhetstecken.

Enligt teknisk analysteori är köpsignaler från rektangelformationer en indikation på att en stigande trend inleds eller skall fortsätta. Enligt Investtechs forskning har aktier med köpsignaler presterat bättre än referensindexet under efterföljande månader.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

 

 

Axfood visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på medellång sikt. Fallande trender indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att köpintresset bland investerare avtar. En säljsignal från en rektangelformation gavs i mitten av juni, och ytterligare en är under utveckling. Slutkurs under 194 kronor skulle ge ytterligare en säljsignal.

RSI är lågt vilket indikerar att momentum i aktien är svagt, vilket ökar risken för ytterligare en säljsignal.

Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

 

 

Rektangelformationer

Köpsignal från en rektangel-formation signalerar att optimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en stigande trend. En aktie som har gett köpsignal från en rektangel-formation indikerar vidare uppgång. Särskilt när aktiekursen redan ligger i en stigande trend. Investerarna har fått en positiv överraskning, som har utlöst signalen, och optimismen är stigande. Säljsignal från en rektangel-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en fallande trend. En aktie som har gett en säljsignal från en rektangel-formation indikerar vidare nedgång. Särskilt när aktiekursen ligger i en fallande trend. Investerarna har fått en negativ överraskning, som har gett signalen, och rädslan är stigande.

Volymen bestämmer styrkan i signalen. Hög volym på uppgång indikerar aggressiva köpare som har gått upp pris för att kunna köpa. Det är positivt för den fortsatta utvecklingen. Hög volym och positiv volymbalans stärker köpsignalen. Rektangel-formationer är vanligtvis fortsättningsformationer. Det vill säga att kursen vanligtvis fortsätter i den långsiktiga riktningen, eller den långsiktiga trenden, som den var i före formationen. Rektangel-formationer som ger köpsignal i stigande trender ger därmed starkare signaler än rektangel-formationer som ger köpsignal i fallande trender.

Diagrammet visar att med köpsignaler från rektangelformationer (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med säljsignaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

Adrian Axelsson, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -