På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Drillcon, GIG, Moberg Pharma, Storytel, Paradox, Vestas, Lucara, Tethys och Zalando har lämnat sina rapporter idag,

Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn och som är listat på First North, hade en nettoomsättning på 69,8 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020 (99,3).

Ebitda-resultatet blev 8,1 miljoner kronor (16,7). Resultat efter skatt uppgick till -1,2 miljoner kronor (7,3) motsvarande -0:03 kronor per aktie (0:16). Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 15,1 miljoner kronor (17,2).

Efterfrågan från marknaden börjar ta fart och kunderna börjar öka produktionstakten samt planera för nya projekt.

"Sammantaget gör det att vi är försiktigt positiva i vår tro att efterfrågan kommer öka under tredje kvartalet och delar av den minskade omsättningen i andra kvartalet kommer återtas. Vidare är jag övertygad om att när Coronakrisen börjar ebba ut så kommer Drillcon att fortsätta växa organiskt och leverera resultat", skriver vd Patrik Rylander i rapporten.

Bettingunderleverantören GIG, Gaming Innovation Group, redovisar ett ebitda-resultat på 2,8 miljoner euro för det andra kvartalet (1,5) för kvarvarande verksamhet.

Resultat efter skatt låg på -6,0 miljoner euro (-6,1). Intäkterna uppgick till 16,7 miljoner euro (11,3), motsvarande en tillväxt på 47 procent.

Bolaget, som numera är en renodlad B2B-aktör, spår nu att intäkterna för kvarvarande verksamhet ("continued operations") kommer att uppgå till 52-55 miljoner euro, en uppjustering från tidigare bedömning om 48-53 miljoner för kvarvarande verksamhet.

Bolaget står fast vid helårsprognosen om ett ebitda-resultat för kvarvarande verksamhet om 12-15 miljoner euro. Under första halvåret uppgick detta till 3,4 miljoner euro (3,8).

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -5,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-7,6) i det förlängda räkenskapsåret juli 2019‐ december 2020. Resultatet per aktie uppgick till -0:28 kronor (-0:42).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet (0). Rörelseresultatet blev -6,3 miljoner kronor (-9,2) och på ebitda-nivå -5,7 miljoner (-8,5).

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 36,3 miljoner kronor (919).

Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett ebitda-resultat om -37,8 miljoner kronor för det andra kvartalet (-78,6).

Resultat efter skatt landade på -56,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-66,9).

Den totala nettoomsättningen uppgick till 554 miljoner kronor (402).

Ljudboksföretaget meddelade i början av augusti att streamingintäkterna för det andra kvartalet ökade till 459 miljoner kronor, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 43 procent.

Storytel har även offentliggjort att antalet betalande abonnenter i genomsnitt under det andra kvartalet uppgick till 1.256.500 miljoner, en ökning med 101.800 kunder jämfört med det första kvartalet 2020.

Storytel räknar med att streamingintäkterna för det tredje kvartalet kommer att uppgå till 484 miljoner kronor, en ökning om 21 procent jämfört med samma period föregående år.

För helåret väntas streamingintäkterna nu uppgå till 1,9 miljarder kronor, här låg den tidigare uppgivna prognosen i spannet 1,9 till 2,0 miljarder kronor.

Även intäkttillväxten justeras ned till 32 procent jämfört med det tidigare spannet 32-35 procent.

Bolaget behåller den tidigare prognosen att antalet abonnenter kommer att vara 1,5 miljoner fler vid utgången av 2020 jämfört med 2019.

Prognosen för en negativ ebitda-marginal för helåret i spannet 1-5 procent bibehålls också.

Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 155 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (120).

Nettoomsättningen uppgick till 465 miljoner kronor (387). Rörelseresultatet blev 199 miljoner kronor (154) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 279 miljoner kronor (233).

Paradox skjuter på lanseringen av Vampire: the Masquerade-Bloodlines 2 ytterligare en gång och nu väntas spelet lanseras under 2021.

Vampire: the Masquerade-Bloodlines 2 utvecklas av spelstudion Hardsuit Labs som Paradox äger 33 procent av. Ursprungligen var det tänkt att lanseringen skulle ske det första kvartalet 2020, en tidpunkt som senare ändrades till det andra halvåret 2020 och som nu alltså ändrats till 2021.

"Under senare delen av sommaren ser vi att den positiva trend vi noterat kring ökat spelande mattats av något. Vi konstaterar också påverkan på vår produktivitet, med risk för att framför allt speltitlar som ännu inte kommunicerats blir försenade", skriver Paradox vd Ebba Ljungerud.

Enligt rapporten överstiger nu antalet registrerade Paradox-användare 14 miljoner. I rapporten för det första kvartalet angavs antalet vara över 12 miljoner.

Det danska vindkraftbolaget Vestas Wind redovisar ett rörelseresultat på 34 miljoner euro för det andra kvartalet 2020. Analytikerna förväntningar låg på ett rörelseresultat om 115 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Justerat ebitda blev 188 miljoner euro, mot väntat 261 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 3.541 miljoner euro. Analytikernas förväntningar på nettoomsättningen låg på 2.582 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Vestas spår nu en justerad ebit-marginal på 5-7 procent, vilket kan jämföras med tidigare 7-9 procent. Här räknade analytikerna i snitt med 6,4 procent för helåret, inför rapporten.

Vestas räknar nu med totala investeringar på under 700 miljoner euro under 2020. Tidigare bedömning var att de skulle ligga på cirka 700 miljoner euro under 2020.

Bolaget behåller intäktsprognosen på 14-15 miljarder euro för helåret. Analytikernas snittestimat låg inför rapporten på 13,7 miljarder euro för 2020, enligt Infronts prognossammanställning inför rapportsläppet.

Vestas framhåller att ovanstående prognoser är baserade på antaganden som kan anses vara mer osäkra än vanligt, på grund av covid-19.

Oljebolaget Tethys Oil redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå på 8,7 miljoner dollar för det andra kvartalet 2020 (27,9).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner dollar (17,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:12 dollar (0:51). Intäkter och övriga inkomster uppgick till 21,1 miljoner dollar (41,3). Nettokassan uppgick vid periodens utgång till 59,8 miljoner dollar (62,0).

Som en följd av de produktionsbegränsningar som publicerades i april, drog Tethys Oil tillbaka de tidigare offentliggjorda finansiella guidningarna för 2020 avseende produktion (tidigare 12.600 - 13.400 fat olja per dag före statens andel), investeringar (tidigare 50-64 miljoner dollar) och operativa kostnader (tidigare 11,5 dollar per fat).

"Ingen ny finansiell eller produktionsguidning kommer att ges. Produktionsuppdateringar kommer att fortsätta att publiceras på månatlig basis", skriver Tethys.

Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på -13,9 miljoner dollar för det andra kvartalet 2020 (+0,7).

Resultatet per aktie uppgick till -0:04 dollar (0). Justerat ebitda blev -10,0 miljoner dollar (+15,0).

Totala intäkter uppgick till 7,5 miljoner dollar (42,5), eller 109 dollar per carat (417) från försäljningen av 68.979 carat (101.931).

Inga diamanter över 10,8 carat såldes under kvartalet. Dessa diamanter, som står för cirka 70 procent av Lucaras intäkter, kommer att säljas under det nyligen aviserade avtalet med HB.

Kassan uppgick till 13,7 miljoner dollar den 30 juni 2020, jämfört med 7,1 miljoner motsvarande tidpunkt i fjol.

Den fullständiga effekten av covid-19 på Lucaras verksamhet och produktion för 2020 är fortfarande mycket osäker och därför fortsätter Lucara att inte ge någon prognos för helåret, står det i rapporten.

Den Kinnevikdelägda nätmodehandlaren Zalando omsatte 2.035 miljoner euro under årets andra kvartal, motsvarande en försäljningstillväxt på 27,4 procent.

I mitten av juli släppte Zalando preliminära siffror där försäljningstillväxten i kvartalet väntades bli 26-28 procent.

Snittestimatet av elva analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på en omsättning på 2.028 miljoner euro och en försäljningstillväxt på 26,9 procent.

Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 212 miljoner euro. Här var det preliminära utfallet 200-220 miljoner euro och analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på 210 miljoner euro.

Kinnevik äger 21,3 procent av aktierna i Zalando.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -