På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Tre bra blandfonder som håller

Fondanalys För den som vill minska risken i sitt sparande har Placera analyserat utbudet av bra blandfonder. Här är tre fonder med olika risknivåer.

Blandfonder är ibland en bespottad fondkategori. För dyr och den händige kan lätt replikera en blandfond billigare, är några av argumenten.

En blandfond erbjuder en mix av räntebärande värdepapper och aktier i en och samma fond. Tanken är att förvaltaren med sin marknadsnärvaro ska parera med att öka räntorna i fonden när aktiemarknaden går dåligt och vise versa. Att försöka tajma de stora marknadsrörelserna själv är bland det svåraste som finns och hör till den högre skolan.

Med en bra förvaltare är tanken att fondens utveckling ska bli lite jämnare jämfört med en aktiefond. Och jag tycker att riktigt bra förvaltade blandfonder har sitt befogande och en plats för fondspararen.

Placera har några gamla favoriter som vi ska ta pulsen på och se om de fortfarande lever upp till våra högt ställda förväntningar.

AMF Balansfond förvaltas av Björn Lind som förvaltat fonden sedan 2011. Till sin hjälp har han förvaltarna Tomas Risbecker och Johan Moeschlin.

Björn Lind

Fonden hör till fondkategorin, ”Blandfond – SEK, balanserad”, kategorin innehåller drygt femtio fonder. Fonderna investerar mellan 35 och 65 procent i aktier eller aktiefonder. Balanserade blandfonder har generellt lägre risk än aggressiva blandfonder.

Det är en fond som i normalläget investerar cirka 60 procent av kapitalet i aktier och 40 i räntebärande värdepapper. Ränteinvesteringarna sker i huvudsak i svenska räntepapper. Den genomsnittliga räntebindningstider är mellan 2 och 7 år.

Aktiedelen har ett tydligt fokus på Sverige, högst 30 procent av fondens värde placeras i utländska aktier. Amerikanska aktier utgör den största andel av utländska aktier, för närvarande är det 21 procent.

Investeringsprocessen har fokus på större bolag med starka marknadspositioner och global närvaro. Fonden investerar även i mindre och medelstora bolag som väntas ha goda utsikter att växa och gynnas av strukturella förändringar.

Bolagen värderas utifrån underliggande trender, tilltro till ledningen, utdelningspotential och vinsttillväxt. Investeringsprocessen har även ett tydligt fokus på hållbara investeringar. Utländska investeringar följer hållbara aktieindex. Och gröna obligationer prioriteras där villkoren är likartade vanliga obligationer. Och man har en aktiv ägarstyrning.

Fonden har för närvarande 175 aktier och totalt 63 ränteplaceringar. Det stora antalet innehav innebär en bra riskspridning. Det störta bolag är Investor på 2,6 procent. Hela 69 procent är investerat i stora bolag, följt av medelstora bolag med 23 procent och resterande del i små bolag. De två största sektorerna är industribolag på drygt 25 procent följt av finans på 20 procent.

En konkurrensfördel för AMF:s fonder är som brukligt den låga produktavgiften. Den ligger på 0,4 procent per år, vilket är riktigt lågt i förhållande till konkurrensen och särskilt med tanke på att den är aktivt förvaltad. Snittavgiften i fondkategorin ligger på 1,3 procent. Fonden har premierats med fyra stjärnor av Morningstar.

Vill du ta lite mer risk har vi Carnegie Strategifond. Fonden förvaltas av erfarne John Strömgren som förvaltat fonden i över 20 år. Men det var först 2012 fonden fick den inriktning den har idag. Fonden placerar i räntor och aktier med nordiskt fokus. Fonden består av ungefär 60 procent aktier och 40 procent obligationer.

John Strömgren

Investeringsprocessen är analysdriven; tyngdpunkten ligger på bolag med stabil intjäning, låg värdering, bra kassaflöden och företagsobligationer med hög avkastning. Aktieinvesteringarna är koncentrerade till drygt 20 innehav. Investeringen i företagsobligationer är fler och är oftast ett 70-tal. John Strömgren får hjälp med investeringsidéer till företagsobligationerna av Niklas Edman och Maria Andersson som förvaltar kreditfonden Carnegie Corporate Bond.

Antalet innehav i fonden uppgår till 24 aktier och 77 räntebärande papper. Industrisektorn står för drygt 36 procent av det totala värdet och 91 procent av fondens kapital är placerat i Sverige.

Historiskt har John Strömgren lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Resultatet är en avkastning som de senaste tre åren stigit 17,4 procent, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet 9,2 procent. Till en lite högre risknivå än kategorisnittet, mätt som standardavvikelse.

Fonden har belönats med fyra stjärnor av Morningstar. Den årliga produktavgiften på 1,6 procent. Placera rekommenderar köp på Carnegie Strategifond.

Det sista blandfondvalet är Sensor Sverige Select som tillhör kategorin svenska aggressiva blandfonder. Det innebär att under normala förhållanden har fonden cirka hälften av kapitalet investerat på börsen.

Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson och Ulf Öster. De har stora frihetsgrader och kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Ulf Öster och Stefan Olofsson

Fondens investeringsprocess sker genom en så kallad top-down analys. En marknadsanalys är första steget i processen, den tar tempen på hur finansmarknaden ser ut. Här ser man på flera viktiga faktorer: var i konjunkturuppgången vi är, och hur centralbankerna agerar, börsföretagens vinstutveckling och dagens värderingar, och hur nettoflödet av kapital till aktiemarknaden ser ut. Man försöker helt enkelt förstå var finansmarknaden är på väg det närmaste halvåret.

Detta ger aktieexponeringen, det vill säga andelen av fonden som ska vara investerade i aktier kontra räntor. Utifrån makroläget bestämmer man vilka sektorer som drar fördel av det ekonomiska läget, vilka som är svaga sektorer och vilka sektorer som har strukturella drivkrafter. Man är inte rädd för att avvika mot index och flera sektorer som ingår i aktieindex saknas helt i fonden.

Förvaltarna väljer slutligen ut ett koncentrerat urval av aktier inom respektive bransch. Stefan Olofsson lägger stor vikt vid aktievalen. Han ser på flera viktiga faktorer när han väljer ut aktier tillfonden. Bolagets p/e-talsvärdering ska inte vara för hög men det ska ställas i förhållande till vinsttillväxten (Peg-tal). Investeringar görs gärna i bolag med en bra ledning och tydlig historik.

Fonden har en koncentrerad portfölj på totalt 21 aktieinnehav. De fem största innehaven utgör 28 procent. Halva portföljen består av medelstora bolag och en tredjedel stora bolag och resterande del är småbolag.

Störst innehav är investmentbolaget Investor på 8,5 procent. Investor-aktien är populär och den är faktiskt största innehav i alla tre blandfonderna. De fem största innehaven väger knappt 29 procent.

Kommunikationssektorn står för 25 procent, vilket beror på att spelutvecklare klassificeras i den sektorn. Finansbolag är näst största sektor på 21 procent. Fonden äger inga energibolag eller råvarubolag.

Sedan fondstart har i genomsnitt aktieexponering varit 80 procent. Den varierar dock från dryga 50 procent som lägst, till nästan 100 procent aktieexponering. Den aktiva förvaltningen av båda aktie- och räntedelen har burit frukt. För närvarande är fondens aktieexponering drygt 60 procent.

De senaste tre åren har fonden stigit med knappt 27 procent, vilket placerar den i absoluta toppen i kategorin där snittavkastningen uppgår till 18,7 procent. Det är en riktigt bra prestation med tanke på att fonden har en betydligt lägre risknivå än genomsnittsfonden. Riskjusterat är det en riktigt bra prestation.

Det som är anmärkningsvärt med fonden och det jag verkligen uppskattar, är fondens goda avkastning jämför med rena Sverigefonder. Sensor Sverige Select klår både fondkategorin Sverigefonder och Stockholmsbörsens breda aktieindex med återinvesterade utdelningar. Samtidigt som avkastningen har levererats till en klart lägre risknivå, mätt som standardavvikelse än rena aktiefonder och index.

Den årliga förvaltningsavgiften är högre än kategorisnittet mycket beroende på att de har en rörlig förvaltningsavgift. Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar. Placera tycker att Sensor Sverige Select är köpvärd i en långsiktig fondportfölj, trots den höga förvaltningsavgiften. Och för den som inte vill hålla på med allokering mellan räntor och aktier är det ett klockrent köp.

Alla tre blandfonderna har gjort bra i från sig. Vi behåller våra köprekommendationer för de tre blandfonder.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Balansfond Köp 305,63 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 490,80 -
Sensor Sverige Select Köp 289,77 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -