Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Adapteo och Outokumpu har lämant sina kvartalsrapporter idag.

Det NGM-listade medicinteknikbolaget Chordate Medical redovisar ett nettoresultat om -4,4 miljoner kronor (-6,1) för det andra kvartalet 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 miljoner kronor (-3,9), de likvida medlen vid periodens slut uppgick till 1,4 miljoner kronor. Nettoomsättningen minskade till 0,1 miljoner kronor (0,4).

"Vår prognos att sista patienten är färdigbehandlad i vår migränstudie i slutet av fjärde kvartalet 2020 gäller fortfarande. Det är förmodligen inget som kan sägas med säkerhet ännu, men vi ser förberedande aktiviteter i både Tyskland och Finland som tyder på att studieverksamheten kan vara tillbaka i normalläge efter respektive semesterperiod", skriver bolagets vd Anders Weilandt.

 

Den finländska stålkoncernen Outokumpu redovisar ett resultat före skatt på -38 miljoner euro för det andra kvartalet 2020.

Analytikernas förväntningar var ett resultat före skatt på -24,6 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser.

Det underliggande rörelseresultatet blev -16 miljoner euro, att jämföra med snittförväntningarna om -4,8 miljoner. Det justerade ebitda-resultatet landade på 45 miljoner euro. Snittprognosen låg på 53 miljoner euro. Jämförelsestörande poster summerades till 0 miljoner euro, mot väntade 0 miljoner euro. Nettoomsättningen uppgick till 1.420 miljoner euro, mot väntade 1.324 miljoner euro.

Outokumpu avstår från att ge någon kvartalsprognos för justerat ebitda-resultat på grund av den osäkerhet som pandemin gett upphov till.

"Covid-19 pandemin och relaterade åtgärder väntas ha en signifikant påverkan på industrin för rostfritt stål genom hela 2020", skriver bolaget.

Outokumpu räknar med att bolagets leveranser av rostfritt stål minskar i hela koncernen med cirka 10 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra. Bolaget hänvisar denna prognos till covid-19 och säsongsmönster.

"Den europeiska marknaden för rostfritt stål är fortsättningsvis utmanande som ett resultat av fortlöpande import och prispress", skriver Outokumpu.

Vidare väntas ett planerat underhållsarbete i Tornio ge en negativ resultatpåverkan om cirka 15 miljoner euro under det tredje kvartalet.

Uthyrningsbolaget Adapteo, som förra sommaren knoppades av från Cramo, hade en total försäljning på 57,8 miljoner euro under det andra kvartalet (53,7). Hyresintäkterna uppgick till 32,8 miljoner euro (32,6). Rörelseresultatet landade vid 10,7 miljoner euro (7,1) medan resultatet per aktie uppgick till 0:15 euro (0:10).

Gällande utsikterna skriver bolaget att man förnärvarande agerar i en bransch karaktäriserad av överkapacitet och lokalprispress. De viktigaste faktorerna för det andra halvåret förblir offentliga- och privatsektors budget, fokus och affärsaktivitet, uppges det.

Vidare preciserar Adapteo att ambitionen är att den redan kända parallellnoteringen i Helsingfors ska ske senast i mitten av oktober.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -