Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Irisity och Etrion har lämnat sin kvartalsrapport.

Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 98,1 miljoner kronor i det andra kvartalet (99,8).

Driftöverskottet blev 70,3 miljoner kronor (69,5) och förvaltningsresultatet uppgick till 48 miljoner (48,2).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till -4,1 miljoner kronor (27,1), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till -10,3 miljoner kronor (-23,9).

Efter skatt blev resultatet 24,7 miljoner kronor (113), vilket motsvarade 0:30 kronor per stamaktie (1:37).

Substansvärdet per aktie uppgick per den 30 juni till 82:21 kronor.

Hyresinbetalningarna har så här långt inte påverkats jämfört med tidigare års betalningar och Hebas bedömning är alltjämt att lönsamheten inte i något väsentligt kommer påverkas av de nuvarande restriktioner, skriver vd Patrik Emanuelsson.

Vakansgraden ligger på 0,23 procent.

First North-listade Cell Impact, som säljer flödesplattor till tillverkare av bränsleceller, skjuter fram de sedan tidigare kommunicerade finansiella målen för 2021 och 2023 till 2022 respektive 2024. Det framgår av delårsrapporten.

Orsaken uppges vara att pandemin har ökat osäkerheten kring bolagets försäljningsutveckling och tidpunkten för acceleration i efterfrågan.

Cell Impacts mål är nu att år 2022 ha en försäljning på 100-150 miljoner kronor med en ebitda-marginal på 5-10 procent. Målet är också att ha ett positivt operativt kassaflöde. Motsvarande siffror för 2024 är 250-300 miljoner kronor och 10-15 procent.

För det andra kvartalet redovisar Cell Impact intäkter på 4,8 miljoner kronor (4,0). Rörelseresultatet uppgick till

-13,3 miljoner kronor (-12,1) Resultat efter finansiella poster var -13,8 miljoner kronor (-12,7). Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0:30 kronor (-0:50).

Active Biotech redovisar en förlust på 9,8 miljoner kronor på rörelsenivå för det andra kvartalet (-5,5). Första halvåret summerar till -19,9 miljoner (-13,6).

Likvida medel vid periodens utgång var 38,2 miljoner (77,2).

"Vi har ett spännande andra halvår av 2020 framför oss med viktiga milstolpar att uppnå i enlighet med vårt nya fokus. Jag ser fram emot att följa framstegen i de pågående kliniska programmen med naptumomab och tasquinimod. För laquinimod har vi en tydlig utvecklingsväg under hösten med målet att inleda kliniska studier under 2021", skriver vd Helén Tuvesson i rapporten.

First North-listade Train Alliance, ett anläggningsbolag åt järnvägsnära verksamheter, redovisar ett resultat efter skatt på 4,6 miljoner kronor för det andra kvartalet (1,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (0:05).

Omsättningen i kvartalet uppgick till 46,4 miljoner kronor (18,1). Rörelseresultatet blev 6,5 miljoner kronor (2,4), och rörelsemarginalen blev 14,0 procent (13,2).

"Vi har sedan mars sett en kraftig minskning inom resandetrafiken men som nu åter börjar hämta sig på flera plan. Fler resandetåg rullar med ökad beläggning och avställda fordon börjar åter sättas i trafik. Den minskade trafik har även möjliggjort att Trafikverket forcerat underhållsarbeten på järnvägsinfrastrukturen vilket är mycket välkommet", skriver vd och ordförande Otto Persson i rapporten.

Bolaget skriver att covid-19 effekten drabbar hela järnvägsnäringen, speciellt inom persontrafikstransporter, och har till viss del bromsat in bolagets positiva prognos.

Dock ser bolaget att affärsläget för etableringar i Hallsberg och den järnvägsklara marken där, att affärsvolymerna i den nya gynnsamma årstakten kan bibehållas i paritet med utfallet i det fjärde kvartalet 2019 och därtill en bibehållen intjäning och kostnadsnivå.

Denna nya årstakt noteras, enligt bolaget, i utfallet både för det första och andra kvartalet. En stark förklaringsvariabel till den kvarvarande positiva prognosen är att godstrafiken stärker sin investeringsvillighet och tar också marknadsandelar från övriga transportslag.

Irisity, som säljer intelligent kameraövervakningslösningar och som är listat på First North, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet på -3,5 miljoner kronor (-5,8).

Ebitda-resultatet blev -0,1 miljoner kronor (-2,4). Omsättningen uppgick till 9,6 miljoner kronor (8,9).

"Irisity går nu in i en expansionsfas där vår marknadsledande kameraanalys rullas ut på en global marknad tillsammans med starka internationella partners. Vi står väl rustade inför denna utmaning", skriver bolagets vd Marcus Bäcklund i rapporten.

Han understryker i vd-ordet vikten av det samarbete bolaget inlett med G4S.

"G4S hanterar ett mycket stort antal skyddsobjekt och kameror med verksamhet i närmare hundra länder. Samarbetet med G4S är strategiskt och prioriterat men innebär ingen exklusivitet varför våra förhandlingar med andra internationella säkerhetsbolag inte begränsas", skriver han.

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk redovisar ett rörelseresultat på 13.838 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2020 (13.452).

Enligt Infront Datas snittprognos väntades 13.467 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 30.006 miljoner danska kronor (30.036). Här väntades 30.762 miljoner danska kronor. Novo Nordisk bedömer nu att rörelseresultat ska stiga med 2-5 procent under 2020 vid oförändrade valutakursrörelser (CER). Bolagets tidigare bedömning var en ökning med 1-5 procent.

Novo Nordisk upprepar vidare att försäljningen kommer att öka med 3-6 procent för helåret.

Spelutvecklaren Zynga höjer prognosen för 2020 efter att allt fler spelat mobilspel när flera länder i världen stängt ner i samband med coronaviruset.

Zynga spår nu en försäljning (bookings) på 2,2 miljarder dollar i år, upp 360 miljoner jämfört med prognosen i juni och 41 procent högre än förra året.

I det andra kvartalet ökade intäkterna med 47 procent jämfört med förra året till 452 miljoner dollar.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -