Två aktier med köpsignaler - en sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för ett fastighetsbolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) inledde veckan starkt med en uppgång på drygt två procent. Kursen återfinns i stigande trendkanaler på medellång- till lång sikt. Närmaste horisontella stöd och motstånd har identifierats av Investtechs algoritmer vid 674 respektive 700 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet.

Investtechs hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det korta och långa hausseindexet står i 64 respektive 70, vi har därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 63- respektive 67 procent, vilket är lägre än det senaste året där köpandelen ligger på 77 procent. Majoriteten av insidertransaktionerna är fortsatt köp och aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses var­a ett tryggare köp än andra aktier. Aktierna med högst insiderscore finns här.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Stora svängningar på kort sikt kan inte uteslutas. För långsiktiga investerare med en tidshorisont på över 24 månader är vår rekommendation att vara investerad i marknaden hela tiden, se specialartikel här.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Nokia ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Enligt Investtechs forskning har aktier i stigande trendkanaler på medellång sikt tenderat prestera bättre än marknaden under efterföljande månader.

Kursen har också givit en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation som identifierats av Investtechs algoritmer på både medellång och lång sikt. Enligt tekniskt analys-teori är det en indikation på tilltagande optimism. Hög volym förstärker signalen.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

AstraZeneca ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt och därmed indikeras ytterligare uppgång. Under de senaste tre månaderna har kursen pendlat mellan stöd kring 970 och motstånd kring 1070 kronor. Närheten till stödet antyder att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Under den senaste månaden har kursen tenderat att stiga på dagar då omsättningen varit hög och falla då den varit låg, vilket återspeglas av Investtechs volymbalans-indikator som är positiv. Detta förstärker trendbilden.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har över tid godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur Balder och aktien ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Fallande trender indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att köpintresset bland investerare avtar. Enligt Investtechs forskning har genomsnittsaktien i fallande trendkanal på medellång sikt underpresterat jämfört med marknaden under efterföljande månader. Kursen utmanar ett kortsiktigt stöd vid 354 kronor. Slutkurs under denna nivå skulle vara ytterligare en negativ signal.

Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Adrian Axelsson, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -