Köpvärda fonder i februari - så gick det

Utvärdering Det senaste halvåret har varit ovanligt händelserikt på de globala finansmarknaderna. Placeras utvalda fonder har klarat halvåret bra det visar månadens utvärdering.

Varje månad presenterar Placera en lista på utvalda fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av liknande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet och nu är det dags att granska rekommendationerna inför februari 2020.

Det senaste halvåret har Stockholmsbörsen en oförändrad avkastning trots att halvåret bitvis varit otroligt dramatiskt. Med facit i hand hör Stockholmsbörsen till de bättre börserna. En bred Europafond har backat hela 13 procent under halvåret.

En globalindexfond har klarat sig bättre än Europa med en nedgång på 9,5 procent. En bred amerikansk indexfond har klarat sig lite bättre med en avkastning på minus 7,8 procent.

Tillväxtmarknaderna som brukar ha det tuffare när den globala riskviljan sjunker har klarat sig bättre än de global- och amerikanska börserna. Taiwan är en av halvårets riktiga kursraketer men en två-siffrig uppgång.

Den svenska kronan har klarat halvårets turbulens med bravur. Den hör till det absoluta toppskiktet av valutor som klarar sig allra bäst med en uppgång på över 10 procent. Det minskar givetvis avkastningen för utländska dollartillgångar under perioden.

Placeras fondval har klarat sig bra och bara tre av fonderna har haft en sämre avkastning i jämförelse med sina fondkategorier.

Inför februari passade jag på att ta in den aktivt förvaltade fonden Spetsfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är som namnet antyder en aktivt förvaltat blandfond som investerar i flera tillgångsslag. Något som gör att den sticker ut i fondkategorin Blandfonder – SEK, flexibel. Det är en fondkategori där runt 50 procent är investerat i aktier och den andra hälften i räntepapper.

Fonden har avkastat som bäst när börserna har gått ner mycket. Under mars var fonden avkastning positiv. Fonden har backat under halvåret lite mer än sitt kategorisnitt. Det är även blandad resultat för Placeras två andra blandfondsval.

Carnegie Strategifond som har ett tydligt kvalitets och värdebolagsfokus har backat mer än sitt kategorisnitt under perioden. Den lite mer riskfyllda blandfonden Sensor Sverige Select, imponerar med en liten plusavkastning. Den klår både kategorisnittet av likande fonder och Stockholmsbörsen trotts att exponeringen mot aktier är runt hälften i fonden.

Högst avkastning har de två Morgan Stanley fonderna som båda har samma huvudförvaltare. Båda fonderna har klått sina kategoriindex med bred marginal. MS INVF Asia Opportunities har gått starkast till stor del beroende på den stora kinaexponeringen för fonden på drygt 70 procent.

Spiltan Aktiefond Stabil som är vårt Sverigefondsval har lyckats avkasta knappt 6 procent det senaste halvåret. Det är en riktigt bra prestation då avkastningen för kategorisnittet för Sverigefonder landar på minus 0,1 procent.

Placeras fondval inom tillväxtmarknaderna Swedbank Robur Östeuropafond har haft det tuffaste halvår i spåren coronapandemin och ett dramatiskt fall i oljepriset. Fonden har backat drygt 27 procent vilket är lite mer än kategorisnittet av liknande fonder.

PriorNilsson Realinvest som investerar i defensiva realtillgångar och klassas som en fastighetsfond har backat knappt 7 procent. Trots minusavkastningen är det betydligt bättre än kategorisnittet branschfonder fastigheter som backat hela 23 procent under halvåret.

Fidelity European Dynamic Growth som är listans europafondsval har landat på en i princip oförändrad avkastning. Kategorisnittet för europeiska tillväxtaktier har backat 0,4 procent. En bred Europafond med övervägande värdeaktier har haft det betydligt tuffare under halvåret och backat runt 13 procent.

De två lågriskfonderna IKC Avkastningsfond och Spiltan Räntefond Sverige med räntefokus har haft olika avkastningsprofil. Spiltan Räntefond Sverige som har lägst risk mätt som standardavvikelse i klassen har lyckats med konststycket att leverera positivavkastning samtidigt som kategorisnittet är minus 2 procent.

IKC Avkastningsfond har sjunkit mer än kategorisnittet, men återhämtningen sedan bottennoteringen då fonden var back närmare 7,5 procent, vilket imponerar.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -