På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rekord för ädelmetallerna

Fondkommentar Ädelmetallerna guld och silver hör till årets bästa tillgångsslag. Uppgången för ädelmetallerna klår till och med den teknik- och tillväxttunga amerikanska Nasdaqbörsens index. Det finns flera faktorer som ligger bakom årets starka uppgång när världens investerare flockats till de skinande metallerna.

I veckan nådde guldet ny rekordnivå och årets uppgång summeras till drygt 27 procent mätt i amerikanska dollar. Det har varit en närmast perfekt storm för guldet som anses vara en säker hamn när det är oroligt på världens finansmarknader.

Visst har året varit oroligt. Oron kring coronapandemin sänkte världens börser i mars samtidigt som det fick investerarkollektivet att flockas till den amerikanska dollarn och samtidigt lyfte guldpriset. Men det som är intressant är att årets uppgång har varit stabil och det är ingen snabb överdriven prisuppgång som brukar vara en signal att en bubbla skapas.

Det finns många faktorer som driver på guldpriset.

Den starkaste är sannolikt kombinationen av de massiva stimulanspaketen som drivs av världens regeringar. Samtidigt som centralbankerna stimulerar genom rekordlåga räntor och köp av statspapper som finansierar stimulanspaketen när skatteintäkterna har sjunkit som en sten när flera av världens länders ekonomier varit nedstängda.

De stora stimulanserna ser nu ut att parkera både långa- och korta räntor på rekordlåga nivåer under överskådlig framtid. I och med att många långa ränteplaceringar ger minusavkastning har ädelmetallerna blivit allt attraktivare. Det mest negativa investerare brukar lyfta fram mot guld- och silverinvesteringar, är att de inte ger någon årlig garanterad avkastning som en räntekupong men det argumentet väger allt lättare idag.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) anses vara en av de centralbanker som varit mest aggressiva, vilket spillt över på den amerikanska valutan. När tryckpressen för amerikanska dollar går på högvarv har investerarnas intresse för valutan svalnat betänkligt. Sedan slutet på mars har den amerikanska dollarn har tappat mot de flesta av världens valutor. Dollarn är en viktig världsvaluta och är involverad i 90 procent av alla globala valutatransaktioner.

I takt med allt mer dollar trycks ser flera investerare ökade inflationsförväntningar på sikt, drivet av stimulanspaketen gör att kapital letat sig till guld. Guldet anses som en bra och inflationssäker tillgång.

Samtidigt har guldet stigit i värde mot de flesta valutor, guldet har fortfarande en egen valutakod som är XAU. En kvarleva från den så kallade guldmyntfoten när guldets värde var kopplad till de flesta av världens valutor.

Osäkerheten när världen kan andas ut och coronapandemin är under kontroll är en faktor som påverkar efterfrågan på guld. Man vill att ekonomierna ska öppnas upp och att spridningen ska minska. Under förra veckan tog coronaspridningen fart i flera delstater i USA, vilket visar tydligt att investerarnas humör påverkades negativt av spridningen och ett stort kapital letade sig till guld.

Enligt intresseorganisationen World Gold Council har hela 39,5 miljarder dollar investerats i börshandlade fonder så kallade guld-ETF:er under årets första halvår. Det tidigare rekordet har man klått med råge, det var ett inflöde på 23 miljarder dollar till guld-ETF:er under 2016.

Årets stora inflöde till guld-ETF:er motsvarar 45 procent av den globala guldproduktionen under första halvåret.

Drygt 60 procent av årest kapitalflöde till guld-ETF:er har letat sig till amerikanskt noterade guld-ETF: er. Det största inflödet har världens största guld-EFT, SPDR Gold Trust (GLD), haft. I år har hela 18,4 miljarder dollar letat sig hit av investerarnas pengar, under förra veckan var inflödet hela 1,3 miljarder dollar.

SPDR Gold Trust (GLD) ETF:n har nu ett förvaltat kapital på närmare 75 miljarder dollar. Att investerarnas efterfrågan på guld-ETF:er är stor är tydligt då kapitalet har vuxit mer än dubbelt så mycket som guldpriset under de senaste fem åren.

Även centralbankerna investerar och allokerar en allt större del av valutareserverna i guld. De är stora och viktiga aktörer som flockas på efterfrågesidan.

Årets guldprisuppgång var betydligt starkare än systermetallen silver fram till mitten på juli. Sedan den 16 juli har silverpriset stigit från 19,14 dollar per ounce till 24,44 dollar per ounce, en uppgång på på hela 27,5 procent. Med den senaste tiden starka prisuppgång har silverpriset nu utklassat guldpriset sedan årsskiftet med en 37 procentig uppgång.

Mycket av det som driver efterfrågan på silver är också det som driver guldpriset - aggressiv penningpolitisk finansiering och låga statsobligationsräntor. Men en viktig skillnad mellan ädelmetallerna är att silver både är en industrimetall och en ädelmetall med historiska kopplingar till valutor, och med XAG som valutakod.

Den används i smycken och prydnadsföremål – men ungefär 50 procent av årsproduktionen används för industriproduktion i exempelvis datorer, solpaneler och läkemedel. Det finns få metaller som leder ström eller värme bättre än silver.

Men den senaste katalysatorn kan mycket väl vara Europeiska unionens återhämtningsfond på 750 miljarder euro, som inte bara öronmärkte 30 procent av utgifterna för miljöinitiativ utan sade att finansiering av andra projekt måste vara i linje med klimatfördraget i Paris.

Dessutom kan EU: s möjlighet att utfärda så kallade gröna obligationer skapa en säker tillgång, vilket ger en säkerhet för emission av grönobligationer i den privata sektorn.

Sannolikt ser allt flera investerare silver som en allt grönare metall eftersom silver har ett brett utbud inom ledare inom elektronik och solpaneler. Något som gynnas av EU:s återhämtningsfond. En annan faktor är ett allt mer enat EU nu när krispaketet är i hamn i investerarnas ögon. Det minskar risken i europrojektet och talar för en starkare euro mot dollarn som också på sikt bör stärka silverpriset.

Prisuppgången för ädelmetallerna guld och silver skickar värdefulla signaler som andra tillgångsslag som investerarna bör ta på allvar.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -