Trelleborg slår förväntningarna

Q2 Verkstadsbolaget Trelleborg redovisar en lägre omsättning och rörelsevinst för det andra kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Båda utfallen var dock över förväntan.

Omsättningen sjönk 17,9 procent till 7 689 miljoner kronor (9 361). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 362.

Rörelseresultatet blev 837 miljoner kronor (1 203). Rörelsemarginalen var 10,9 procent (12,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 942 miljoner kronor (1 321), väntat var 658, med en justerad rörelsemarginal på 12,3 procent (14,1).

Resultatet före skatt var 753 miljoner kronor (1 092).

Resultatet efter skatt blev 572 miljoner kronor (806).

Resultat per aktie hamnade på 2,11 kronor (2,98).

Den närmaste framtiden kommer fortsätta att vara utmanande och Trelleborg förväntar sig inte en skyndsam tillbakagång till normala marknadsförutsättningar.

Det skriver vd Peter Nilsson i delårsrapporten, och tillägger att gradvisa lättnader gällande restriktioner genomförts i "många" länder vilket är positiva nyheter, men det har å andra sidan lett till att nya fall av covid-19 dyker upp som gett upphov till återinförda restriktioner.

Osäkerheten kring efterfrågans utveckling under nästkommande kvartal är fortsatt betydande, framhåller bolaget i rapporten.

Trelleborg redovisade en omsättning på 7.689 miljoner kronor för det andra kvartalet, vilket var något högre än de 7.332 miljoner kronor som tolv analytiker i snitt hade väntat sig. Även det justerade rörelseresultat om 942 miljoner kronor var högre än väntade 650 miljoner.

"Det andra kvartalet kännetecknades av ett intensivt arbete för att bemöta alla direkta och indirekta effekter sprungna ur covid-19. Samtliga enheter inom koncernen genomförde lokala åtgärdsprogram som adresserar deras unika situation. Mot bakgrund av de speciella marknadsförutsättningarna var utvecklingen under kvartalet tillfredsställande, trots betydande tapp i organisk försäljning och resultatgenerering", skriver Peter Nilsson.

För affärsområdena Industrial Solutions och Sealing Solutions var marknadssituationen likartad, där organisk försäljning och resultat påverkades negativt i flertalet regioner av covid-19. Fler marknadssegment upplevde en "kraftig nedgång" i aktivitet vilket särskilt syntes inom flyg-och fordonsindustrierna. Inom flertalet regioner var försäljningen vikande, med en mer begränsad försäljningsnedgång i Asien. Med en god kostnadskontroll, flexibel struktur och riktade åtgärder begränsades volymbortfallets påverkan på resultatutvecklingen för båda affärsområdena, konstaterar vd:n i rapporten.

Inom affärsområdet Wheel Systems påverkades försäljningen av däck till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner negativt av att flera kunder stängde sina produktionsanläggningar under ett par veckor, skriver Trelleborg men tillägger däremot att leveranser av lantbruksdäck till eftermarknaden utvecklades svagt positivt.

Den organiska försäljningen inom "Verksamheter under utveckling" minskade trots att offshore olja och gas fortsatte att utvecklas starkt, även om tillväxttakten för detta segment var lägre än under årets första kvartal. Övriga verksamheter påverkades av temporära fabriksstängningar orsakade av kunders produktionsstopp samt myndighetsbeslut, skriver Peter Nilsson.

Som en följd av covid-19 påverkades den organiska försäljningen på koncernnivå fortsatt under det andra kvartalet av den negativa marknadsutvecklingen, och uppgick till -19 procent. Väntat här bland analytikerna var ett snitt om -22,8 procent.

Aktien var en stund efter rapporten upp 5 procent.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -