På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

SEB: Nettoresultat blev 4 598 miljoner

Q2 Storbanken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar högre än väntat rörelseresultat före kreditförluster. Kreditförlusterna var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 13 999 miljoner kronor (12 197), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 12 754 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 047 miljoner kronor (5 692), väntat 6 357 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4 364 miljoner kronor (4 735), väntat var 4 334 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 3 541 miljoner kronor (1 482). "Den negativa utvecklingen med fallande tillgångspriser och ökade kreditspreadar i det första kvartalet vände till stor del i det andra kvartalet, vilket i kombination med fortsatt hög kundaktivitet inom SEB:s Markets-affär ledde till en stark återhämtning", säger vd Johan Torgeby i en kommentar.

Bolaget uppger samtidigt rörelsekostnader på -5 712 miljoner kronor (-5 708).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 8 287 miljoner kronor (6 489), väntat var 7 030 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 2 691 miljoner kronor (386), väntat -1 729 miljoner.

"...vi fortsatte reservera i linje med IFRS 9, drivet av en uppdaterad makroekonomisk prognos. Vi har tidigare kommunicerat att en förväntad kreditförlustnivå på cirka
6 miljarder under 2020 skulle vara ett bra utfall givet den allvarliga ekonomiska nedgången. När nu ytterligare ett kvartal har gått tror vi att sannolikheten för den nivån har ökat, utifrån den makroekonomiska prognosen i SEB Nordic Outlook. Det är dock svårt att sia om framtiden", säger vd:n i en kommentar i rapporten.

Rörelseresultatet blev 4 598 miljoner kronor (6 103). Utöver kreditförlusterna ingår här sanktionsavgift med 1 000 miljoner kronor.

SEB har nu analyserat Finansinspektionens beslut att ge dem sanktionsavgift. "Trots att SEB inte håller med om FI:s beslut i alla delar så har banken efter en samlad bedömning beslutat att inte gå vidare med ett överklagande. Härmed har alla svenska och baltiska tillsynsmyndigheter avslutat sina tillsynsärenden av SEB:s arbete mot penningtvätt."

Nettoresultatet blev 3 501 miljoner kronor (4 892).

Vidare framgår att kostnaderna utvecklas i linje mot målet om 23 miljarder kronor.

SEB:s förväntade kreditförluster, netto, ökade i kvartalet till 2,7 miljarder kronor då banken fortsatt reservera i linje med IFRS 9.

Det skriver SEB i sin delårsrapport.

"Vi har tidigare kommunicerat att en förväntad kreditförlustnivå på cirka 6 miljarder kronor under 2020 skulle vara ett bra utfall givet den allvarliga ekonomiska nedgången. När nu ytterligare ett kvartal har gått tror vi att sannolikheten för den nivån har ökat, utifrån den makroekonomiska prognosen i SEB Nordic Outlook", skriver vd Johan Torgeby i rapporten.

Han tillägger att det dock är svårt att sia om framtiden.

De förväntade kreditförlusterna i andra kvartalet motsvarar en nivå på 46 baspunkter. Indikatorer för kreditkvalitet såsom betalningsförseningar var oförändrade under kvartalet.

Pandemin covid-19 hade enligt SEB begränsad påverkan på de större portföljerna som stora företag, hushåll och små- och medelstora företag i Sverige och Baltikum, vilket enligt banken kan bero på de statliga stödåtgärder som riktats till mindre företag och privatpersoner.

Exponeringar som redan före pandemin påverkades dock. Däribland finns enligt SEB vissa sektorer i oljeportföljen, framför allt offshore, som såg fortsatta utmaningar i och med de lägre oljepriserna. Detta ledde till att SEB ökade reserverna för en "handfull motparter i sektorn", vilket förklarar större delen av de förväntade nettokreditförlusterna i kvartalet. Dessutom ökades den ytterligare portföljreserven, som i första kvartalet gjordes för oljerelaterade exponeringar, med 365 miljoner kronor.

I andra kvartalet användes mer negativa makroscenarier i modellerna för att reflektera den väntade effekten av covid-19 på ekonomin, vilket bidrog med en ökning på 563 miljoner kronor i förväntade nettokreditförluster.

Största delen av de förväntade nettokreditförlusterna i andra kvartalet, 2.211 miljoner kronor, uppstod i divisionen Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -