Innovation i operationssalarna

Aktier Medicinteknikbolaget Intuitive Surgical går från science fiction till verklighet genom att erbjuda marknaden robotassisterande operationer. Dessutom är det till synes ännu ett bolag som blir vinnare på 5G-stormen.

Aktien har på tre år stigit över 82 procent men är back med minus 3 procent i år. Under coronakraschen i mars föll aktien med 40 procent men har sedan dess återhämtat sig och har stigit med 56 procent. Sett till i år har aktien, utan några anmärkningsvärda avvikningar, haft en hög korrelation med det amerikanska indexet Dow Jones (DJ USA). 

Intuitive är relativt högt värderat bland investerare. Aktien handlas för närvarande till ett P/E-tal på 50 baserat på Q1-rapporten år 2020, vilket är högre än konkurrenterna Medtronic och Johnson & Johnson som handlas till P/E-tal på 27 respektive 23 i samma period. Ser man till EV/EBIT handlas Intuitive för 44, vilket även detta är högre än både Medtronic och Johnson & Johnson som handlas till EV/EBIT på 32 respektive 20.

För 2019 redovisade bolaget en omsättning på 4,5 miljarder dollar och en bruttovinst på 3,1 miljarder dollar, vilket gav en bruttomarginal på 70 procent. Under de senaste fem åren har bolaget haft en progressiv tillväxttakt. För 2017 och 2018 redovisade bolaget en omsättningstillväxt på 16 respektive 19 procent och för 2019 en tillväxt på drygt 20 procent.

Bolaget, med huvudkontor i Kalifornien, är en global ledare inom robotassisterad kirurgi. Det grundades 1995 för att skapa innovativa, robotassisterande, kirurgisystem i syfte att underlätta för kirurger och sjukhus samt att göra operationer mer effektiva. 

Bolaget är skapare åt Da Vinci-systemet, ett robotassisterat kirurgisystemet som lanserades år 1999 och som år 2000 godkändes av FDA (Food and Drug Administration). Samma år noterades bolaget på Nasdaq. Da Vinci-systemets syfte är att genomföra komplexa operationer med hjälp av robotar som med minimerade rörelser utför operationerna med största noggrannhet och precision.

Robotassisterad kirurgi utvecklades under 90-talet och är idag ett växande område. Till skillnad mot vad namnet antyder innebär inte robotassisterad kirurgi att det är en robot som självständigt styr operationen. Det innebär att en kirurg sitter vid en kontrollenhet där kirurgens handrörelser översätts till kontrollerade rörelser hos kirurgroboten som genomför det kirurgiska ingreppet.

Robotassisterad kirurgi kan på så sätt bidra till bättre kontroll och högre frihetsgrader för kirurgen, ökad säkerhet, då det är fritt från darrningar eller oavsiktliga rörelser, samt utökade möjligheter att genomföra ingrepp som inte är möjliga vid traditionell titthålskirurgi. Men det ställer samtidigt krav på kirurger som måste lära sig hur kirurgiroboten fungerar och hur den styrs.

Marknaden för kirurgirobotar domineras idag nästan helt av Intuitive Surgical. Da Vinci-systemet har sitt ursprung kopplat till det amerikanska försvaret och används idag i hela USA samt i 67 länder världen över, inklusive delar av Europa och Asien. År 2019 användes systemet i 1,3 miljoner operationer och i dagsläget påstår bolaget att systemet används varje 36:e sekund. Intuitive producerar, säljer och marknadsför även relaterade instrument och tillbehör.

Enligt en rapport från Fitch Solution Macro Research finns en ökad efterfrågan bland patienter och kliniker för kirurgi med största möjliga prestation och noggrannhet i kombination med en förbättrad procedurhastighet, vilket kan tillhandahållas av kirurgiska robotar. Detta kan i sin tur bidra till ett minskat tryck på sjukvårdssystemet.

Många förutspår dessutom att Intuitive kan bli en av vinnarna på 5G-stormen. I dagsläget genomförs robotassisterande operationer av kirurger som befinner sig närheten av patienten, där de kontrollerar roboten via kontrollenheten. Men 5G kan bli banbrytande för sjukvården då det skulle innebära bättre anslutningskraft och snabbare bredbandshastighet som skulle kunna möjliggöra för operationer på distans. 

Användning av distanserad robotassisterad kirurgi skulle således kunna hjälpa patienter på avlägsna platser där det inte finns tillgång till kirurgiska specialister eller i utvecklingsländer där specialister per capita är begränsad.

En kirurg i Kina har redan utfört världens första fjärrstyrda operation med 5G-teknik, enligt PC Magazine som hänvisar till lokala rapporter från Kina. Läkaren i den sydöstra provinsen Fuijan använde 5G-nätverk för att kontrollera robotarmar på en avlägsen plats, 30 mil bort. Operationen möjliggjordes tack vare den extremt låga latensen på 5G.

Enligt Fitch Solutions kommer det dock vara nödvändigt för kirurgiska robottillverkare att arbeta tillsammans med telekommunikationsleverantörer för att säkerställa att nya kirurgiska robotassisterande system är utformade att kunna hålla jämna steg med de tekniska innovationer som sker avseende 5G-tekniken.

En stor utmaning och ett krav för en bredare användning av det robotassisterande systemet är också något som kallas ”haptic feedback”, eller haptisk återkoppling, vilket är en sorts teknisk återkoppling baserat på beröring och rörelse. Haptisk återkoppling hos en robot har syftet att likna den mänskliga förmågan att ”känna” – en egenskap som mänskliga kirurger har nytta av men som en robot vanligtvis saknar. Det är exempelvis i högsta grad nödvändigt att en robot som genomför en operation kan känna hur hårt den ska trycka eller känna när vävnad håller på att ge efter, liksom att den helt enkelt kan känna när någonting känns fel.

Ingenjörer och kirurger vid universitetet i Neapel Federico II i Italien, som använder Da Vinci Research Kit, har utvecklat en sensor för Da Vinci-systemet som ger haptisk återkoppling i realtid till användaren, som i det här fallet är kirurgen. De kirurgiska instrumenten förblir som de är vilket gör det enkelt att införa tekniken i kirurgiska robotar. Sensorerna kan således användas till att förhindra att kirurgen oavsiktligt applicerar för mycket kraft och kan därmed förhindra potentiell skada.

Potentialen för denna marknad är stor och det märks bland annat genom att den driver andra tillverkare av medicintekniska produkter att kraftigt investera i medicinska robotsystem. Några av Intuitives konkurrenter är exempelvis det tidigare nämnda amerikanska medicintekniska bolaget Medtronic som år 2018 förvärvade Mazor Robotics, en utvecklare av en robotteknologi för guidning och navigering för ryggkirurgi. 

Johnson & Johnson, som också nämnts tidigare, är ett annat amerikanskt bolag som år 2019 dök in i robotkirurgi med en uppgörelse på 3,4 miljarder dollar för att förvärva Silicon Valley-bolaget Auris Health, designer av endoskopisk hårdvara riktad mot lungcancer.

Det svenska Surgical Science Sweden är ett bolag som har Intuitive Surgical som största kund. Bolaget tillverkar mjukvara som används i simulering och utbildning av kirurger. Det innebär att bolaget licensierar sin mjukvara till aktörer inom robotkirurgi som i sin tur erbjuder simulering till sina kunder.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -