Avanza slår analytikerprognoserna

Aktier Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 333 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 287 miljoner kronor.

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar även ökande rörelseresultat jämfört med samma period året innan.

De totala intäkterna uppgick till 526 miljoner kronor (284), vilket var bättre än Factset analytikerkonsensus som låg på 477 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 83 miljoner kronor (51), väntat 75 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 333 miljoner kronor (117).

Nettoresultatet blev 281 miljoner kronor (101), väntat var 245 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 1,83 kronor (0,67).

”Trenden att se om sitt sparande har förstärkts. Särskilt i kristider blir det uppenbart hur viktigt det är att ha ett sunt sparande. För Avanza har detta bidragit till en fortsatt mycket stark kundtillväxt där vi redan ligger i nivå med hela 2019. Ambitionen att skapa den bästa plattformen för sparande och investeringar är det som tagit oss dit vi är idag. Även om aktiviteten kan gå ner framöver är det min övertygelse att vi har höjt vår lägstanivå ytterligare under kvartalet", skriver Avanzas vd Rikard Josefson.

Avanza Bank har uppdaterat de makroekonomiska variablerna i bolagets IFRS 9-

modell som ligger till grund för beräkningen av förväntade kreditförluster. Bland annat har covid-19:s effekter på svensk ekonomi såsom arbetslöshet och utveckling av bostadspriser bedömts.

"Uppdateringen resulterade i cirka 5 miljoner kronor högre reservering för förväntade kreditförluster, vilket påverkat resultatet för andra kvartalet", meddelar Avanza i delårsrapporten.

Det är framför allt reserveringar kopplade till bolånet, vilket har en låg risk med en genomsnittlig belåningsgrad på 38 procent och som vänder sig till kunder inom Private Banking.

"Reserveringen för värdepapperskrediten ökade marginellt. Inga faktiska kreditförluster kopplade till covid-19 har redovisats under första halvåret, vilket visar att Avanzas risktolerans, säkerheter och processer fungerar som de ska även i ett mycket osäkert och volatilt marknadsläge", skriver Avanza.

Avanza uppger sig ha sett en förstärkning av sparandet under covid-krisen. Under det andra kvartalet har bolaget sett en kundtillväxt på 53.000 kunder, vilket enligt delårsrapporten betyder att tillväxten på halvåret är i nivå med hela 2019.

Nettoinflödet för det första halvåret uppgick till 41 miljarder kronor, vilket är högre än Avanza haft även under ett helt år tidigare.

Aktiviteten var under kvartalet på rekordnivåer och inflödet till fonder var 7,4 miljarder kronor.

"Frågan är hur handelsaktiviteten kommer att utvecklas framöver. Det är det ingen som har svar på, dock är jag övertygad om att tillväxten vi sett senaste halvåret tillsammans med det ökade intresset för sparande har höjt lägstanivån ytterligare", skriver vd Rikard Josefson i rapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -