Kinnevik rapporterar ökat substansvärde

Q2 Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ökat substansvärde under andra kvartalet.

Substansvärdet per aktie vid kvartalets slut uppgick till 322,5 kronor, vilket är en ökning mot substansvärdet på 234,7 kronor per aktie i slutet av årets första kvartal.

Resultatet efter skatt blev 26 643 miljoner kronor (5 961).

Resultat per aktie hamnade på 89,03 kronor (21,62).

Pandemin och accelereringen av det digitala skiftet bekräftar Kinneviks strategi - i och med att länder runt om i världen har stängt ned så har digitaliseringen tagit stora steg framåt, uppgav Kinneviks vd Georgi Ganev i morgonens delårsrapport.

Kinneviks allokering till tillväxtbolag har fortsatt under kvartalet där investeringar på 400 miljoner kronor gjorts i bland annat Cityblock, Cedar och Villagemd, samtidigt som försäljningar gjort i Zalando och Qliro om drygt 6,9 miljarder kronor. Pengarna ska delvis återföras till aktieägarna genom en tidigare aviserad extrautdelning om 7 kronor per aktie.

Har ni under pandemin tvekat kring om strategin att fortsätta inrikta er på tillväxtbolag är rätt?

"Det är tvärtom faktiskt. Vi har en uttalad strategi om att utöka antalet unga bolag i portföljen, men den röda tråden är att de är digitala och det vi har sett under de senaste månaderna är en acceleration av digitala beteenden. Så pandemin som orsakat väldigt mycket lidande och osäkerhet har ju ändå skapat en acceleration av de här beteendena och det ser vi tydligt i vår portfölj", säger Georgi Ganev till Nyhetsbyrån Direkt.

Är ökningen för de digitala konsumenttjänsterna, såsom nätbaserad dagligvaruhandel, engångseffekter eller en längre trend som snabbas på?

"Vi tror att all typ av digitalisering som vi sett under kvartalet är framtidens beteende. Det är självklart en del kundgrupper som provat de här tjänsterna som kommer återgå, men allt annat lika tror vi att man vid utgången kommer ha en högre digitaliseringsgrad av den här typen av tjänster", säger vd:n.

Har Kinnevik lyckats dra nytta av tillväxtbolagens kapitalanskaffningsbehov under krisen och lyckats skjuta till mer kapital och öka sin ägarandel?

"Ja, till exempel i digitala hälsovårdsbolag som i dag står för cirka 17 procent av den totala portföljen, jämfört med 3 procent för ett år sedan. Inom den delen har det gjorts en del kapitalanskaffningsrundor till både högre värdering och med stora investerare som kommit in. Det är ett bevis på att den typen av bolag har haft det lätt att skaffa kapital", säger Georgi Ganev.

Så ni har alltså sett högre priser nu de senaste två kvartalen?

"Ja, absolut. Tittar man på våra hälsovårdsbolag så har det gjorts rundor till tre gånger högre värdering än tidigare", uppger han.

Gällande nätmodejätten Zalando upprepar Kinnevik att det inte finns några planer på att sälja mer Zalando-aktier och att man nu totalt fått ut lika mycket som man under årens lopp investerat i bolaget. Efter den senaste försäljningen, som genomfördes den 15 juni, i nätmodehandlaren uppgår Kinneviks ägande till drygt 21,3 procent av Zalandos aktiekapital.

Kinnevik är inte beroende av att avyttra positioner för att genomföra sin kapitalinvesteringsplan, givet den nettokassa som bolaget har byggt upp. Det förmedlar finanschefen Erika Söderberg Johnson under en telekonferens för morgonens kvartalsrapport.

Även om investeringsplanen mellan 2019 och 2023 var fullt finansierad tidigare så har nu risken försvunnit (de-riskad). Nettokassan uppgick till 5,5 miljarder kronor vid utgången av perioden och man är nu inte beroende av att avyttra positioner för att investera i enlighet med sin kapitalallokeringsplan.

"Trots det så är vi fortsatt fokuserade på att aktivt omallokera kapital, i linje med vår strategi", säger Söderberg Johnson.

På analytikerfrågan om bolagets investeringar inom hälsovårdstjänster så svarar bolaget att man nu befinner sig i en position med ett förbättrat deal flow med möjligheter. Vidare har man byggt upp ett omfattande nätverk av rådgivare och personer man litar på i USA, vilka bistår vid nya investeringar.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
- -
- -
- -

Valutor

Valuta +/- % Senast
- -
- -
- -
- -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
- -
- -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
- -
- -
- -