Diös: Resultatet efter skatt 57 miljoner

Q2 Fastighetsbolaget Diös hyresintäkter uppgick till 363 miljoner kronor i det andra kvartalet (382).

Driftöverskottet blev 299 miljoner kronor (315) och förvaltningsresultatet uppgick till 229 miljoner (257).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till -153 miljoner kronor (+71), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till -1 miljon kronor (0).

Efter skatt blev resultatet 57 miljoner kronor (263), vilket motsvarade 0:42 kronor per stamaktie (1:93).

Diös totala intäkter under det andra kvartalet uppgick till 450 miljoner kronor (464) motsvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 84 procent (90). Intäkterna har påverkats av hyresrabatter av engångskaraktär hänförligt till det statliga hyresstödet om 24 miljoner kronor netto.

Under första halvåret, januari-juni, uppgick Diös förvaltningsresultat till 458 miljoner kronor (469). I jämförbart bestånd minskade förvaltningsresultat med 4 procent jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet för perioden har påverkats av hyresrabatter hänförligt till det statliga hyresstödet om 24 miljoner kronor netto. Hyresrabatterna är av engångskaraktär.

Hyresrabatterna kopplade till det statliga hyresstödet har påverkat uthyrningsgraden med -3 procentenheter under första halvåret.

Vakanserna var oförändrade under perioden och uppgick vid halvårsskiftet till 11 procent (10) för ekonomisk vakansgrad och 14 procent (14) för vakant area.

Störst är de ekonomiska vakanserna inom kontor och butiker medan areavakanserna är störst inom kontor och industri/lager.

Diös projekt går enligt plan, skriver vd Knut Rost i rapporten.

"Uthyrningsverksamheten går fortsatt bra med en efterfrågan som, efter en svag april, kommit tillbaka starkt. Den genomsnittliga kontraktstiden har ökat till 3,9 år. Nettouthyrningen, som inkluderar konkurser, uppgår till -2 miljoner kronor, vilket jag anser reflekterar en generellt god efterfrågan på vår marknad, och speciellt eftertraktat är centralt belägna kontor med hög kvalitet", skriver vd.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
- -
- -
- -

Valutor

Valuta +/- % Senast
- -
- -
- -
- -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
- -
- -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
- -
- -
- -