På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Däremot varnas det för ett vårdbolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) steg under måndagen med 0.36 procent och stängde därmed på 647 punkter. På medellång sikt visar indexet en positiv trendbild men med ett brott ned genom golvet i trendkanalen. Detta indikerar i första hand en svagare stigningstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling. Trenden är positiv också på kort- och lång sikt. I den korta- och medellånga grafen befinner sig indexet strax ovanför stödnivån runt 625 punkter. Stöd närmast härunder vid 570-580 punkter. Motstånd närmast vid 670 punkter i den korta grafen.

Investtechs kortsiktiga hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Efter måndagens handel står indexet i 61. Det är därmed en fortsatt övervikt av de kortsiktiga investerarna som är optimister. Det kortsiktiga hausseindexet är därmed tillbaka på mer normala nivåer efter rekordnoteringen på knappt under 80 för ett par veckor sedan. Det långsiktiga hausseindexet har klättrat över 50 vilket innebär att vi på lång sikt har en svag övervikt av optimister på marknaden.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 72 procent som är något lägre än det senaste året där köpandelen ligger på 77 procent. Majoriteten av insidertransaktionerna är därmed köp och aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Stora svängningar på kort sikt kan inte uteslutas, och är något vi förväntar. För långsiktiga investerare med en tidshorisont på över 24 månader är vår rekommendation att vara investerad i marknaden hela tiden, se specialartikel här.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till Lyko Group som bedriver försäljning av hårvård och skönhetsprodukter har gått urstarkt sedan starten av oktober 2019. Som vi ser på kursutvecklingen i grafen för medellång sikt så är stora delar av kursen rödfärgad vilket stärker den tekniska bilden och indikerar ett starkt positivt momentum.

Kursen har nu brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen som ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i aktien. Det är en köpsignal och signalerar en starkare stigningstakt än tidigare. Enligt Investtechs trendforskning har aktier med sådana köpsignaler i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastningen har i genomsnitt varit 12.0 procentenheter (%e) bättre än referensindexet baserat på en studie gjord på hela 8370 köpsignaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018.

Det saknas nu motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 114 kronor. Aktien är svagt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ur ett tekniskt perspektiv har aktien till företaget Swedencare som erbjuder produkter inom djurhälsa flera spännande köpsignaler. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerare har alltså betalat allt högre kurser för aktien och isolerat sett ger stigande trender statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Nyligen bröt aktiekursen upp genom den tidigare toppnoteringen och motståndsnivån runt 107 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå där vidare uppgång är signalerad. En positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier med köpsignaler från en positiv volymbalans i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den genomsnittliga årliga avkastning låg på 3.9 procentenheter (%e) bättre än referensindexet baserat på de 36173 signaler som var med i studien. Ett RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt.

Swedencare är svagt positiv på insideranalysen. Det bidrar positivt till analysen enligt Investtechs forskning på Insidertransaktioner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ur ett tekniskt perspektiv så skiljer sig trendbilderna i vårdbolaget Attendo åt. På kort sikt återfinns aktiekursen i en svagt stigande trend medan den på den medellånga grafen som sett här återfinns i en närmast horisontell trendkanal. På grafen för lång sikt är det en fallande trend som gäller. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. Nyheter och kortsiktiga impulser gör att aktien pendlar på kort sikt medan den håller sig nära en långsiktig jämviktsnivå.

Kursen har nyligen brutit ned genom den sista stödnivån runt 40.00 kronor och vidare nedgång är därmed signalerad. Vid reaktioner upp har aktien därmed motstånd vid runt 40.00 kronor. Aktier med en kurs under motstånd har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Enligt Investtechs forskning på stöd och motstånd har den årliga underavkastning varit 7.6 procentenheter (%e) för aktier med en kurs under motstånd. Detta är signifikant sämre än referensindexet. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den tekniska bilden i aktien.

Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

 

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -