På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

SAS-planen klar, staten ger stöd

Aktier SAS har beslutat om en rekapitaliseringsplan som stöds av bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten, och av den tredje största aktieägaren Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ("KAW").

Det framgår av ett pressmeddelande.

Rekapitaliseringsplanen avser att återställa det egna kapitalet med 14,25 miljarder kronor och säkra cirka 12 miljarder kronor i nya medel genom en rad föreslagna åtgärder.

Dessa åtgärder är:

Riktad emission av stamaktier till ett belopp om cirka 2.006 miljoner kronor till de två största huvudaktieägarna.

Företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare uppgående till cirka 3.994 miljoner kronor, vilken förväntas omfattas av tecknings- respektive garantiåtaganden motsvarande 81,5 procent av företrädesemissionens totala belopp.

Riktad emission av nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6.000 miljoner kronor till de två största aktieägarna.

Konvertering till stamaktier av 2.250 miljoner kronor seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och löptid till november 2022.

Konvertering till stamaktier av 1.500 miljoiner kronor efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid.

"Med hänsyn till rekapitaliseringsplanens omfattning och de ansvarsfördelningsåtgärder som utgör villkor för planen bedömer styrelsen att rekapitaliseringsplanen utgör en balanserad väg framåt. Tillsammans med koncernens reviderade affärsplan kommer rekapitaliseringsplanen att göra det möjligt för oss att stå emot denna kris och komma tillbaka som en stark och hållbar leverantör av skandinavisk infrastruktur", kommenterar Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS.

Rekapitaliseringsplanens genomförande kommer att medföra marginellt höjda framtida finansiella utbetalningar jämfört med finansiella utbetalningar för de existerande hybridobligationerna och obligationerna. Antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka med upp till 6.702.175 698 till högst 7.084.758.249 vilket motsvarar en utspädning om högst 95 procent.

Utöver de ovan nämnda 14,25 miljarder kronorna har ytterligare 500 miljoner kronor säkrats genom kommersiella avtal med Norge där den norska staten har och kommer att betala SAS för att upprätthålla en viss nivå av nätverkskapacitet. Tillsammans med den nya finansiering som beskrivs ovan säkerställer detta att SAS får tillgång till den nödvändiga finansieringen om 12,5 miljarder kronor.

Efter genomförandet av emissionerna i enlighet med rekapitaliseringsplanen kommer den danska och svenska staten att inneha samma antal aktier och röster i SAS.

Huvudaktieägarnas kapitalinjektion vara villkorad av EU-kommissionens godkännande i enlighet med statsstödsregler. Ett sådant godkännande förväntas omfattas av de krav som återfinns i det tillfälliga regelverket för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19 vilka, bland annat, inkluderar ett förbud mot utdelningar, en begränsning av M&A-transaktioner samt krav på oförändrad ersättning till ledande befattningshavare. Dessa krav kommer gradvis att lättas i takt med att stödet återbetalas.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -