På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

En bra bit kvar till ett normalläge

Makro Konjunkturinstitutets barometer för juni stretade sig uppåt med hela 10,6 enheter i junimätningen. Visserligen ett gott tecken för svensk ekonomi men det är fortfarande lång väg till någon sorts normalläge.

Den svenska barometerindikatorn steg till 75,2 i Konjunkturinstitutets junimätning av humöret bland hushåll och företag. En ordentlig uppgång jämfört med mycket låga 64,4 i maj men fortfarande en bra bit under den 100-nivå som markerar det historiska genomsnittet. Indikatorn kryper dock med viss marginal över bottennoteringarna som noterades i samband med finanskrisen 2008 - 2009.

Svensk ekonomi befinner sig därmed i en djup lågkonjunktur, eller svacka som det numera mest kommit att kallas eftersom alla hoppas på att vändningen till det bättre ska bli lika snabb som den djupa nedgången. Den så kallade V-formationen.

Den förhoppningen syns också i junibarometern eftersom det i huvudsak är stigande förväntningar kring framtiden som driver upp barometerindikatorn. När det gäller nuläge och utveckling är det fortsatt mycket dystra signaler som dominerar. I näringslivet är efterfrågeläget i princip lika svagt i juni som i maj och företagen fortsätter att dra ner på personalstyrkan. Det svenska mönstret följer därmed i mycket det som kunnat utläsas i de flesta internationella indikatorer.

I tillverkningsindustrin steg konfidensindikatorn från 76,4 till 89,1. Ett rejält lyft som i huvudsak förklaras av att produktionsplanerna för de kommande månaderna steg kraftigt. Att produktionen ska stiga framöver är kanske heller inget som förvånar eftersom det i många industriföretag varit en synnerligen låg aktivitet under de senaste månaderna. Däremot är utfallen för produktion och orderingång något svagare i juni än i maj. Mer hoppingivande är att synen på orderstockarnas storlek ser bättre ut nu än de var under finanskrisens dagar, vilket förhoppningsvis betyder att det fortfarande finns en del order att beta av när produktionen väl kommit igång.

I byggsektorn steg konfidensindikatorn från 89,0 i maj till 89,9 i juni. Däremot fortsätter byggandet att minska och orderstockarna att krympa. Den positiva tolkningen får ändå vara att aktiviteten hållits uppe på en någotsånär hygglig nivå. De planer som regeringen har för att få fart på byggandet under hösten och under 2021 lär däremot behöva realiseras redan i närtid för att byggsektorn inte ska bli en riktig krisbransch.

Detaljhandelsföretagen är kanske de som hyser de största förhoppningarna om att försäljningsvolymerna ska börjar röra sig mot det mer normala redan i närtid. Här är det en övervägande del av företagen som tror på ökade volymer under de kommande månaderna. Här planeras heller inte personalneddragningar i samma omfattning som i andra branscher och man hyser dessutom vissa förhoppningar om att höja priserna. Det är dock ingen inflationsbrasa i vardande är väl säkrast att tillägga.

Så långt följer det svenska mönstret i stort det internationella men på ett område sticker vi ut och det rör tjänstesektorn. För om vi sett rejäla uppstudsar i humöret bland tjänsteföretagen i olika internationella undersökningar så ser det sämre ut bland de svenska tjänsteföretagen. Visserligen stiger konfidensindikatorn i tjänstesektorn från 53,7 i mars till 61,8 i juni men det rör sig fortfarande om mycket låga nivåer. Som en jämförelse kan nämnas att konfidensindikatorn bottnade på 72,5 under finanskrisen. Uppdragsvolymen fortsätter att minska hos en majoritet av företagen samtidigt som an fortsätter att skära ner på personal.

Det är faktiskt lite förvånande att de omfattande personalnedskärningarna som, enligt konjunkturbarometern, gjort bland tjänsteföretagen ännu inte gett större utslag i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Men det kanske kommer.

Det kanske mest glädjande lyftet är annans att hushållens syn på både egen- (mikroindex) och svensk ekonomi (makroindex) lyfter relativt kraftigt i juniundersökningen. Visserligen ligger indexen fortfarande under det historiska snittet men det är långt ifrån några katastrofsiffror i ett historiskt perspektiv. Därmed finns det visst hopp om en hygglig konsumtionsutveckling framöver och att vi inte kommer att få se några större prisnedgångar på bostadsmarknaden. Det är också relativt få som ser något större risk för egen arbetslöshet, vilket står i viss kontrast mot den deppiga arbetsmarknadsbild som näringslivet ger.

Sammantaget ger junibarometern bilden av en svensk ekonomi som fortsätter att ha det rejält tungt men där hoppet om en vändning till det bättre fortsätter att stiga. Samtidigt måste det sägas att den vändningen måste komma redan i närtid för att inte ekonomin ska riskera att hamna i en negativ spiral med kraftigt stigande arbetslöshet som motor.

Dessutom tyder det mesta i konjunkturbarometern på att det finns ett stort behov av ytterligare ekonomiska stimulanser. I första hand från regeringen men där också Riksbanken kan behöva rycka ut. Även om det i det senare fallet är lite tveksamt vad banken skulle kunna bidra med i dagsläget.

Å andra sidan kan barometern också tolkas som att det nu rör sig åt rätt håll och att det därför går att avvakta ytterligare information.

Det är därför också lite av tycke och smak när det gäller tolkningen av resultaten men vi på Placera hade nog hoppas på att framför allt utfallen sett bättre ut redan i denna mätning. 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -