På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Cybersäkerhet, en växande bransch

Fondkommentar Doxing, hacking, bugging, phishing - listan över dagens digitala hot är lång. IT-hot som företag i en allt mer digitaliserad värld måste skydda sig emot. Placera har gått på djupet med digitalsäkerhet och hittat en spännande investering.

Den starka digitaliseringstrenden inom de flesta sektorer skapar en allt större efterfrågan på digital säkerhet. Det genomförs många olagliga hot och cyberattacker ökar när allt mer känslig och företagskritisk data finns i olika former av molntjänster.

Inte minst den starka tillväxten av maskiner och saker som ständigt är uppkopplade mot molnet så kallade Internet of Things (IoT) skapar sannolikt ett fortsatt hot. Automatisering och outsourcing av datacenter till molntjänstbolag är en strukturell trend som ser ut att fortsätta under överskådlig tid.

Samtidigt har tillsynsmyndigheterna i Europa skapat tydliga regler för datasekretess i syfte att skydda konsumenterna. Myndighetsbeslut och strukturell tillväxt som kräver en fortsatt mycket hög investeringstakt i datasäkerhet.

Enligt den amerikanska konsultfirman Gartner Group kommer globala säkerhetsinvesteringar hos företag de närmaste åren att öka med en låg tvåsiffrig tillväxt.

Det är digitala säkerhetsinvesteringar inom flera områden. Det är från förebyggande av dataförlust, kryptering och datacentrisk gransknings- och skyddsverktyg. Under 2019 ökade utgifterna för säkerhet kring företagens outsourcing-tjänster med 11 procent från 2018.

Enligt Gartner handlar dagens digitala säkerhets investeringar mycket om att företagens säkerhetsfokus förflyttas för att upptäckta säkerhetsincidenter. Här investerar man mycket i tekniker för slutpunktsdetektering.

Ökningen av antal IoT-enheter är enorm. Antal uppkopplade enheter spås tredubblas de närmaste åren. Ett område som kommer att kräva mer digital säkerhet. Det är tyvärr en stigande kurva för lösenordsbaserade attacker och belastningsattacker. Det handlar om att komma in i och stjäla viktigt företagsdata och sedan kräva lösen för att återlämna företagskritiskdata.

Den stora tillväxten för molnbaserade tjänster fortsätter för organisationer av alla storlekar. Det är många områden som måste skyddas när det gäller digital säkerhet. Företag måste i digitaliseringens fotspår fatta viktiga beslut om en tydlig säkerhetskultur genom utbildning och inte minst investeringar i teknik för olika typer av digital säkerhetsövervakning.

Den stora tillväxten inom digital säkerhet har fångat indexberäknarnas intresse. Det är ett så kallat tematiskt index. Tematiska investeringar försöker utnyttja breda, störande och övertygande strukturella trender som förändrar vårt samhälle betydligt på sikt.

Tillväxten är stark och innebär att strukturella trender växer snabbare än den global ekonomins tillväxt. Viktigt att tänka på med tematisk investering är att de skiljer sig också från den traditionella aktieportföljen genom att den förskjuter fokus från diversifiering mellan sektorer till en stor koncentration av liknande bolag som gynnas av samma trend.

Tematiska investeringar lägger inte stor vikt på dagens vinster och värdering. Utan tenderar att vara mycket framåtblickande och kräver en långsiktig investeringshorisont hos investerare.

STOXX Global Digital Security Index fångar upp företag som verksamma inom digitalsäkerhet. Indexet omfattar företag som är involverade i överföring, skydd eller hantering av känsliga data och åtkomstkontroll till säkra dataplatser.

Tanken är att inkludera företag som är väl positionerade och drar nytta av den långsiktiga strukturella trenden inom digitalsäkerhet. Stoxx gör en analys av företagen inom digital säkerhet och väljer företag med minst 50 procents exponering till digital säkerhet.

STOXX Global Digital Security Index är lika viktad. Det innebär att varje bolag får vid varje årsskifte en lika vikt på runt 1 procent oavsett marknadsvärde. Under kvartalet får aktiernas vikt fluktuera efter aktieprisets upp- och nedgång. Men varje kvartal återbalanseras vikten till en lika vikt om det behövs. Indexet innehåller runt 100 olika företag.

Indexet ligger till grund för en börshandlad fond som förvaltas av världens största kapitalförvaltare BlackRock. iShares Digital Security UCITS ETF.

De fem största innehaven utgör precis som det underliggande indexet 7 procent av fondens värde. Fonden har en tydlig lutning åt medelstora tillväxtbolag. För närvarande hittar vi det lilla Massachusetts baserade mjukvarusäkerhetsbolaget Dynatrace som det största bolaget med en vikt på 1,5 procent. Följt av det betydligt större och kändare San Fransiscobaserade molntjänstsäkerhetsbolaget Okta på 1,4 procents vikt.

Bolagens vikt speglar aktiens avkastning den senaste perioden. Båda har gått starkast av alla drygt 100 bolag i STOXX Global Digital Security Index sedan sista december.

Amerikanska bolag utgör största delen i fonden och i index med knappt 60 procent. Näst största vikt har japanska bolag på 16 procent. Fonden är som väntat tekniktung, runt 90 procent är klassificerade som teknikbolag. Största undersektor är mjukvarubolag som är en tredjedel av fonden, följt av IT servicebolag på 23 procent.

Fonden startade i september 2018 och har ganska kort avakstningshistorik. I år är fondens avkastning precis på plus. Fonden förvaltar idag drygt 4,5 miljarder kronor.

iShares är pionjären inom ETF:er. Moderbolaget Blackrock förvaltar totalt drygt 7 000 miljarder dollar. Förvaltningsavgiften för iShares Digital Security UCITS ETF är 0,4 procent. Likviditeten i fonden är bra och spreaden – skillnaden mellan köp och säljkurs – är liten.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -