Här är månadens vinnarfonder

Fondkommentar I takt med en ökad riskvilja har de globala börserna stigit den senaste månaden. Investerarna har hittat tillbaka med full kraft till vissa tillväxtmarknader. Placera har listat vinnarna den senaste månaden.

Enligt Placeras Makrostrateg Pekka Kääntä har bara tre börser minusavkastning den senaste månaden. För den som vill fördjupa sig i utvecklingen för de globala aktiemarknaderna hänvisar jag till Pekka Kääntäs artikel ”Tillväxtmarknaderna imponerar”.

En ökad riskaptit ligger bakom de globala börsuppgångarna. Enligt BofA Securities senaste förvaltarenkät har risktagandet ökat när allt fler länder öppnat upp sina ekonomier. Men samtidigt börjar allt fler investerare höja ett varningens finger för att värderingarna sprungit iväg. En majoritet tycker att aktier nu är lika övervärderade som 1998.

Det är tydligt investerarna ökat investeringstakten i årets eftersläpar. Den senaste månaden har intresset ökat för aktier i Eurozonen och inte minst i Storbritannien. Just Storbritannien har varit det landet som investerarna har haft störts historisk undervikt mot. Kapitalet har även letat sig tillbaka till delar av tillväxtmarknaderna.

En global indexfond har avkastat drygt 6 procent den senaste månaden. Det är bra med tanke på att kronan är inne i en stark period. Den amerikanska dollar har tappat över 5 procent i värde mot kronan, vilket sänker värdet på utländska dollartillgångar.

De amerikanska börserna har fortsatt norrut, Nasdaq 100 index har återhämtat årets nedgång med råge. Ny rekordnotering noterade indexet den 10 juni. Stockholmsbörsen hör till vinnarna den senaste månaden. En bred svensk indexfond har en imponerande avkastning på knappt 11 procent.

Placera har vanlig ordning valt att lista vinnar- och förlorarfonder ur Avanzas fondutbud. Det skiljer knappt 40 procentenheter mellan den bästa och den sämsta fonden. Det är ett stort gap, med tanke på att mätperioden bara sträcker sig en månad. Det är tydligt att vissa fonder och tillgångsslag gynnats när kapitalet letat sig till årets eftersläntrare och ökat risknivån.

Månadens lista är i vanligt ordning en spretig historia. Största delen av vinnarna består av tillväxtmarknadsfonder. Toppen av listan intas av Brasilienfonder följt av bredare latinamerikafonder.

Det är flera bakomliggande faktorer som spelar in bakom. De latinamerikanska länderna har den absolut största delen av exporten till USA som nu öppnar upp sin nedstängda ekonomi allt mer.

Regionen har stora råvarutillgångar och har gynnats av starkare oljepris. Den senaste månaden har oljepriset stigit med 25 procent och kopparpriset har en 10-procentig uppgång. Uppgångar som gynnat många stora bolag noterade på Latinamerikas börser.

Länderna har en stor turistindustri som nu mer eller mindre ligger i träda med alla flygförbud. Och coronapandemin har fortfarande klorna i länder som Brasilien och Mexico. Sannolikt ”bettar” investerarna på att även Latinamerika kommer att öppna upp sina nedstängda ekonomier inom en snar framtid. Både regionens valutor och börser hör till det senaste årets absoluta förlorare och blir ett tydligt botten fiske.

Men en icke obetydlig faktor är den allt svagare amerikanska dollarn. Länderna har ett stort dollarfokus då stora delar av både ländernas och företagens upplåning sker i amerikanska dollar. Lägre amerikanska korträntor och svagare dollar är den bästa av världar för många tillväxtmarknadsländer.

Sao Paolo-börsen har högsta avkastning av alla börser den senaste månaden med en 20 procentig uppgång. Aktiemarknaden och valutan återhämtade sig efter att den politiska oron lagt sig. Prognoserna för smittspridningen av corona tyder på att toppen bör infalla under perioden slutet av maj till mitten av juni i stora delar av Brasilien.

Med en uppgång på hela 26 procent tar Handelsbanken Brasilien Tema hem priset som månadens bästa fond. När det var som mörkast i slutet på mars hade fonden halverats i värde från årsskiftet. Nu är årets nedgång drygt 30 procent.

Fonden har en tematisk ansats, huvudteman är demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. Fonden investerar i huvudsak i små- och medelstora brasilianska bolag och förvaltas av Kristoffer Eklund. Den är aktivt förvaltad och avviker mycket från index. Största sektor är allmännyttiga infrastrukturbolag med 20 procent följt av cykliska sällanköpsvaror på 16 procent.

Fondens största innehav är Curitiba-baserade energi- och telekombolaget på 6,3 procent. Bolaget är marknadsledande i delstaten Paraná.  Ett av fondens bästa bidrag till avkastning kom från vägoperatören EcoRodovias. Aktien har stigit över 40 procent i lokal valuta samtidig som den brasilianska realen stärkts med över 10 procent mot den amerikanska dollar.

Näst högst avkastning har fonden BNP Paribas Brazil Equity. Det är en aktivt förvaltad fond med ett koncentrerat innehav på runt 70 innehav främst i finansbolag.

De tio största innehaven väger drygt 38 procent av fonden. Den brasiliansk råvarujätten Vale är fondens största innehav på knappt 7 procent. Den brasilianska börsopereratören Brasil Bolsa Balcoa som driver Sao Paolo-börsen är näst största innehav på 5 procent.

Brasil Bolsa Balcoa har stigit 25 procent den senaste månaden och sedan årsskiftet är uppgången imponerande 15 procent. I spåren på stigande råvarupriser som bland annat kopparpriser har fonden största innehav Vale stigit med drygt 15 procent i lokalvaluta den senaste månaden.

Vinnarlistan innehåller ytterligare två brasilienfonder och nio latinamerikafonder. Brasilien utgör normalt runt 60 procent i Latinamerikafonderna.

Alla råvaror har inte stigit den senaste månaden när investerarna har ökat risken. Ädelmetaller och främst guldet har utvecklats sidledes den senaste månaden. Sedan årsskiftet hör guldet till det bästa tillgångsslaget.

Ädelmetallfonder med guldinriktning intar förloralistan. Sämsta ädelmetallfond är BGF World Gold A2 som backat 16 procent under månaden. Det är en aktivt förvaltad fond med ett koncentrerat innehav på runt 45 innehav, främst i kanadensiska bolag.

De tio största innehaven väger drygt 56 procent av fonden. Amerikanska guldproducenten Newmont Corporation och kanadensiska Barrick Gold Corporation hör till fondens största innehav. Newmont Corporation har sjunkit 2drygt 17 procent den senaste månaden och Barrick Gold Corporation har tappat 13 procent mätt i dollar.

Guldpriser har bara sjunkit drygt 1 procent den senaste månaden, mätt i amerikanska dollar. Den stora skillnaden mot att investera i en guld- och ädelmetallfond istället för att köpa underliggande tillgång mot guldpriset är att gruvbolag fungerar som en hävstång på metallpriset.

Gruvbolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta guld. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot guldpriset över tid, precis den effekt som vi ser för den senaste månaden.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Följ mig gärna på Twitter

 

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -