På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen steg marknaden svagt med 0.55 procent, och Stockholmsbörsen (OMXSPI) index stängde på 628 punkter. På medellång sikt visar Stockholmsbörsen ingen klar trend, medan vi har en positiv trendbild på kort- och lång sikt. I den korta grafen har dock indexet brutit ned genom golvet i trendkanalen, vilket i första hand indikerar en svagare stigningstakt alternativt början på en mer horisontell utveckling. I den medellånga grafen befinner sig indexet strax ovanför en stödnivå runt 625 punkter. Stöd närmast härunder vid 570-580 punkter. Det är motstånd närmast vid 670 punkter i den korta grafen.

Investtechs kortsiktiga hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. I förra veckan steg hausseindex över 77, och var med det på högsta nivå sedan den 15 augusti 2016. Efter måndagens handel står indexet i 67, och signalerar trots senaste dagarnas uppgång en ökning av andelen pessimister. Det är fortsatt en klar övervikt av de kortsiktiga investerarna som är optimister. Samtidigt indikerar det att knappt en av tre kortsiktiga investerare kan förändra sig i positiv riktning, medan drygt två av tre kan bli mer negativa.

Teoretiskt står marknaden nära en långsiktig topp först när hausseindex går över 90. Det har emellertid aldrig skett för Stockholmsbörsen sedan Investtech startade beräkningen av hausseindex 1999. Enbart tre gånger tidigare har indexet noterats över 80: den 14 januari 2013 (81), den 27 januari 2004 (81), och den 30 december 1999 (85). Vi betraktar kombinationen av högt värde på hausseindex, senaste tidens kraftiga rörelser på marknaden, och motstånd på kort- och medellång sikt som en försiktig varningssignal. Om man vill reducera risken och är relativt kortsiktig, kan det vara klokt att vikta ned innehavet nu.

Börsens insiders ger liten tilläggsinformation i nuläget. Aktiviteten är relativt hög, men köpandelen är i nivå med genomsnittet för de sista året. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader).

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

En aktie som har utvecklats positivt med runt 40 procent i år är iGaming bolaget Better Collective. På grafen för medellång sikt ser vi tydligt hur investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. I början av juni bröt aktiekursen upp ur den horisontella trendkanalen som identifierats. Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin och är en köpsignal. Enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur horisontella trendkanaler ger det mycket goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd runt 90.00 kronor och saknar helt motstånd.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Balco Group som specialiserat sig på balkonglösningar återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerare har betalat högre kurser för aktien och isolerat sett ger stigande trender statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs trendforskning.

Aktiekursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 91.00 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar, vilket indikerar att optimismen är ökande hos investerare.

Balco Group är även svagt positiv på insideranalysen vilket bidrar positivt till analysen enligt Investtechs forskning på Insidertransaktioner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ser vi på grafen för medellång sikt i underhållningsbolaget Modern Times Group (MTG), som bygger på historisk data från de senaste 18 månaderna så är trendbilden tydlig. Aktiekursen ligger i en fallande trendkanalen där investerarna alltså har sålt sig ur aktien till allt lägre kurser. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trendkanaler kan vi förvänta oss en fortsatt utveckling som är svagare än marknaden. Aktiekursen har stöd runt 74.00 kronor och motstånd vid runt 110 kronor. På den kortsiktiga samt långsiktiga grafen finns dock stöd runt 93-95 kronor som bör ge en reaktion upp. Ett eventuellt brott ned genom denna nivå förstärker dock säljsignalerna.

Aktien är neutral på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -