På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Därför ska du skydda din SGI – och så gör du

Socialförsäkringar Om du vabbar, är föräldraledig eller sjuk är det först och främst din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) som bestämmer hur mycket pengar du får. Placera förklarar hur du skyddar den.

Din sjukpenningsgrundade inkomst (SGI) är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och som är baserad på din arbetsinkomst.

Om du inte har en SGI så får du ingen eller i bästa fall en väldigt låg ersättning om du blir sjuk, vabbar eller är föräldraledig.

”SGI:n är förutsättningen för att du ska få vissa ersättningar där det är frågan om inkomstbortfall”, säger Meral Pehrsson, försäkringsspecialist på Försäkringskassan.

Men för att kunna få en SGI måste man uppfylla vissa krav, eller skydda den.

”Bara för att man jobbar idag innebär det inte automatiskt att man har rätt till en SGI”, säger Meral Pehrsson, som generellt tycker att alla som funderar över sin sjukpenningsgrundande inkomst ska ta reda på vad som gäller just en själv, för att det kan vara så många faktorer som vägs in.

Hur hög SGI har du?

För att överhuvudtaget ha en SGI ska du jobba och tjäna, eller förväntas tjäna, 11 300 kronor per år. Ganska lite alltså. Din årsinkomst av arbete som får räknas med är densamma som din SGI upp till ett tak som är olika hög beroende på vilken försäkring det avser.

Du får 80 procent av din SGI i ersättning, alltså:

- 80 procent av 473 000 kronor i föräldrapenning.

- 80 procent av 354 700 kronor i VAB och de första 10 dagarna som partnern är hemma med nyfött barn.

- 80 procent av 378 400 kronor i ersättning för sjukpenning.

Du ska också ha jobbat, eller förväntas jobba, sex månader i sträck eller ha återkommande perioder av arbete varje år.

Skillnaden mellan dessa är att om du förväntas jobba de kommande sex månaderna så kommer din SIG beräknas som om du jobbat hela året. Om din SGI bygger på att ett återkommande säsongsarbete blir din sjukpenningsgrundade inkomst det du tjänat under säsong.

Det är viktigt att vara medveten om att alla inkomster inte räknas in i din SGI.

Inkomster som räknas med:

- Lön före skatt

- OB-tillägg

- Provision

- Övertidsersättning

Inkomster som inte räknas med:

- Sjukpenning, föräldrapenning eller annan dagersättning

- Studiestöd

- Arbetslöshetsersättning

- Pension

- Kapitalinkomst

- Skattepliktiga förmåner

- Kostnadsersättningar, till exempel traktamenten

- Avgångsvederlag

När du är gravid

De sista sex månaderna före du beräknas föda är din SGI skyddad om du går ned i arbetstid eller slutar arbeta, givetvis under förutsättning att du som är gravid hade rätt till en SGI vid tidpunkten. Detta gäller även dig som är aktivt arbetssökande och uppfyller kraven för att ha sin SGI.

När du har fått barn

Din SGI är alltid skyddad fram till att barnet fyllt ett år om du går ned i arbetstid helt eller delvis för att ta hand om ditt barn. Därefter måste du börja ta ut föräldradagar fem dagar i veckan.

Alternativet är att du jobbar exempelvis två dagar i veckan och tar ut föräldrapenning för de resterande tre, jobbar en dag i veckan och tar ut föräldrapenning för fyra dagar och så vidare.

Många slutar jobba natt och andra obekväma arbetstider när man fått barn. Tänk på att även det kan resultera i en sänkt SGI.

Det kan vara skönt att veta att även om SGI:n sänks så är föräldrapenningen skyddad fram till att barnet fyllt två år.

Om du jobbar deltid

Går du ned i tid kommer det antagligen att påverka din SGI. Ett sätt att behålla sin sjukpenningsgrundande inkomst intakt är att, om möjligt, ta ut föräldrapenning under tiden du inte jobbar. Exempelvis att du jobbar 75 procent och tar ut 25 procent föräldraledighet.

Om du börjar studera

En av fallgroparna där du kan förlora din SGI är om du börjar plugga. Men det finns en rad villkor som du kan uppfylla utan att det händer.

Ett villkor är om du studerar och får studiestöd från CSN under hela tiden du studerar. Det räcker med bidragsdelen.

Om du påbörjade din utbildning efter halvårsskiftet 2018 och du studerar en studiemedelsberättigad utbildning på minst halvtid kan du behålla din SGI även om du inte tar studiebidrag.

Du skyddar också den sjukpenningsgrundande inkomsten om du läser ett ämne inom ditt yrkesområde samtidigt som du är tjänstledig, eller om du går en militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten i längre än 60 dagar.

Om du nyligen startat enskild firma

Har du nyligen startat upp en enskild firma får du en SGI i en nivå med du skulle ha fått som anställd med dina arbetsuppgifter. Det gäller de första tre åren.

Om du är sjuk

Om du är sjuk och får sjuklön eller sjukpenning är din SGI skyddad. Den som har kvar sitt arbete ska helt enkelt komma tillbaka till sitt jobb när sjukpenningen upphört.

Arbetslösa och personer som av hälsoskäl inte kan återgå till sitt arbete måste tänka på att skydda sin SGI efter 25 dagar, till exempel genom att vara till arbetsmarknadens förfogande, även den som inte känner sig frisk för att inte förlora sin SGI.

Så sent som 2018 var den som varit sjuk med sjukpenning tvungen att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande från första dagen som sjukpenningen slutade utbetalas. Det ledde till att många blev nollade och lagen har alltså ändrats.

Om du blir arbetslös

Om du förlorar ett arbete där du hade rätt till SGI så har du fortsatt rätt till den i tre månader från att du blev av med jobbet.

För att behålla SGI:n efter det måste du anmäla dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste också söka arbete i samma omfattning som den SGI:n du vill skydda för att behålla den. Du kan också behålla den genom att börja studera, givet att det uppfyller villkoren förstås.

Exempel, Anna:

Anna arbetar som controller på ett konsultbolag sedan tre år tillbaka. När företaget hon jobbar på blev uppköpt får Anna sluta sitt arbete i maj med ett generöst avgångsvederlag. Hon är trots allt nöjd, hon är gravid i andra månaden och har inget emot att vara långledig i sommar samt under tiden hon är höggravid.

Anna söker inte några nya jobb, eftersom hon snart ska få barn.

Längre in i graviditeten när hon ansöker om föräldrapenning får hon en chock. Anna får bara 250 kronor om dagen istället för det maxbelopp på 989 kronor hon hade räknat med under sin föräldraledighet.

Så hade Anna kunnat skydda sin SGI:

Inom tre månader efter att hon slutat sitt arbete hade hon kunnat anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och aktivt sökt jobb i en omfattning som motsvarar omfattningen av SGI:n hon hade. Hon hade också kunnat börja studera enligt de krav som gäller för att behålla sin SGI.

Exempel, Bror:

Bror har en byggfirma (aktiebolag) som går bra. Han tar alltid ut lön så han ligger kring skiktgränserna för statlig inkomstskatt med mera. I år har han dock börjat få allt mer ont i ryggen och tänker att en period på fyra månader av endast administrativt arbete och iatt stället ta in en extra anställd kan ge ryggen lite välbehövlig vila.

För att inte belasta företagets ekonomi så mycket lever Bror på sparpengar och tar endast ut en lön på 10 000 kronor under dessa månader.

När han väl börjat jobba som vanligt igen bryter han dessvärre benet i skidbacken. Han måste sjukskriva sig i tre månader.

I det här fallet är det inte säkert att Bror har sänkt sin SGI, eftersom han återgått till sitt vanliga jobb, ett jobb han väntas ha i minst sex månader framöver. Försäkringskassan utreder saken och han måste kunna styrka det vid behov.

Hade han istället brutit benet under tiden han haft sin administrativa tjänst hade det varit svårare att behålla sin SGI. Han hade då kunnat skydda sin SGI om han kunnat sjukskriva sig till minst en fjärdedel.

Exempel, Cecilia:

Cecilia har precis fått veta att hon är gravid i andra månaden och hon bestämmer SGI för att sluta sitt slitsamma jobb för att plugga under graviditeten och föräldraledigheten. Hon hade i sin anställning rätt till SGI. Hon slutar arbetet i början av maj och utbildningen börjar i slutet av augusti.

Hennes SGI blev nollad i och med att hon hade mer än sex månader kvar av graviditeten och att det gått mer än tre månader mellan hon slutat arbeta och börjar plugga.

Så hade Cecilia kunnat skydda sin SGI:

Cecilia hade kunnat vänta med att säga upp sig så att det inte blev tre månader eller längre mellan anställningen och studierna, alternativt väntat tills det var sex månader kvar till beräknad födsel. Hon hade också kunnat skriva in sig på arbetsförmedlingen och aktivt sökt mindre slitsamma jobb och i minst samma omfattning.

Exempel, David:

David har dragit ut på föräldraledigheten maximalt genom att endast ta ut 2,5 föräldradagar i veckan. För att få ekonomin att gå ihop har han använt sparpengar.

Han har varit föräldraledig i ett och ett halvt år från sonens födelse tills när han ska börja förskolan och David börjar jobba på sitt gamla jobb igen.

Han har då förlorat sin SGI, men Försäkringskassan anser att han genom att gå tillbaka till sitt jobb, där han antas jobba mer än sex månader framöver, att han åter kvalificerat sig för en ny SGI.

Om han inte hade haft ett jobb att gå tillbaka till hade han inte haft någon SGI.

Så hade David kunnat skydda sin SGI:

Om David hade levt på en större del av sina sparpengar sonens första levnadsår och sparat så många föräldradagar så att det hade räckt till att ta ut fem dagar i veckan efter att sonen fyllt ett år hade hans SGI skyddats.

Vad kan man göra om man förlorat sin SGI eller om man aldrig haft en?

Om du förlorat din SGI kan du börja jobba igen för att kvalificera dig för en ny, givet att du i övrigt uppfyller villkoren. Du behöver inte ha jobbat i sex månader när du gör en ny ansökan för att få ditt sjukpenningsgrundande belopp beräknat.

Försäkringskassan gör då en individuell bedömning om ditt arbete kommer vara i sex månader eller om det är årligen återkommande. Detsamma gäller om du aldrig haft en SGI tidigare.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -