Autoliv hårt drabbat, säkrar nya lån

Börs Autoliv har haft en utmanande start på det andra kvartalet 2020, då bolagets största marknader Amerika och Europa praktiskt taget stod still i april.

Amerika och Europa står normalt sett för två tredjedelar av Autolivs årsförsäljning.

"Uppstarten av industrin i dessa regioner är en positiv utveckling, men produktionsökningarna börjar på en väldigt låg nivå och kännetecknas av stora fluktuationer i kundefterfrågan. Detta skapar specifika utmaningar, eftersom vi behöver balansera åtgärder för att minimera kostnaderna med behovet av att säkra kapacitet för att möta de fluktuerande kundavropen", kommenterar vd Mikael Bratt.

De frekventa, stora och snabba förändringarna i kundens avrop gör att Autoliv inte kan driva verksamheten med optimal effektivitet, skriver vd:n.

"Dessa utmaningar stärker vad företaget kommunicerade i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet; att den låga förutsägbarheten och den långa perioden av näst intill stillestånd i stora delar av världen innebär att den operationella hävstången kan komma att vara högre än de cirka 30 procent som vi ser som standard hävstångsnivå", säger han.

Under de senaste veckorna har fordonsindustrin gått in i en omstartsfas på de flesta marknader, och Autolivs verksamhet utvecklas i takt med detta. Den senaste uppdatering från IHS från 14 maj 2020 indikerar knappt 50 procents minskning av fordonsproduktionen andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Kina ökade med 3 procent i april 2020 jämfört med april 2019.

Autolivs försäljning i Europa minskade med 89 procent i april 2020 jämfört med april 2019. Den senaste prognosen från IHS indikerar att fordonsproduktionen här kommer att falla med cirka 70 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Amerika minskade med 96 procent i april 2020 jämfört med april 2019. De senaste industriprognoserna indikerar att fordonsproduktionen i andra kvartalet 2020 i Nordamerika kommer att falla med cirka 75 procent jämfört med andra kvartalet 2019, skriver Autoliv.

Vad gäller kostnadskontroll har antalet medarbetare minskade betydligt i april, och ytterligare minskningar förväntas i maj och juni. Jämfört med första kvartalet 2020 har nivån på kostnader för forskning och utveckling, brutto, samt produktionsomkostnader minskat med cirka 15 procent. Kostnadsnivån för administration och försäljning har minskat med nästan 5%. Som en effekt av dessa neddragningar samt omfattande permitteringar i vissa länder har nivån på personalrelaterade kostnader i april 2020 minskat med nästan 30 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Vad gäller kassaflöde och likviditet har investeringarna till och med april reducerats med mer än 30 procent, eller ungefär 50 miljoner dollar, jämfört med tidigare plan.

Efter att den 2 april nyttjat bolagets resterande 600 miljoner dollar av sin existerande kreditfacilitet, uppgick Autolivs kassabalans till cirka 1,5 miljarder dollar. Den 30 april var Bolagets kassabalans cirka 1,4 miljarder dollar.

"Maj förväntas bli mer utmanande än april kassaflödesmässigt på grund av en ökning av nettorörelsekapital, medan utvecklingen kommande månader är osäker", skriver bolaget.

För att ytterligare stärka sin likviditetställning och kreditresurser har Autoliv den 28 maj avtalat om en lånefacilitet på cirka 0,6 miljarder dollar, eller 6 miljarder kronor, med Svensk Exportkredit.

Faciliteten består av en tvåårsdel och en femårsdel om 3 miljarder kronor vardera. Faciliteten tillhandahålls mot att Autoliv återbetalar existerande lån på 1,2 miljarder kronor med Svensk Exportkredit med ursprungligt förfall i juni 2022.

Genom likviditetsbevarande åtgärder och med denna nya lånefacilitet på plats kan Autoliv under det andra kvartalet 2020 återbetala cirka 0,5 miljarder dollar av sitt syndikerade lån om 1,1 miljarder dollar.

"Med detta har vi förstärkt vår finansiella flexibilitet och ökat vår kassa eller kassaekvivalenter plus lånelöften med 0,5 miljarder dollar. Inga av Autolivs kreditfaciliteter är kopplade till specifika finansiella villkor", står det.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -