På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i ett biotech-bolag och ett medtech-bolag. Däremot varnas det för en it-konsult.

OMX Stockholm PI (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg 2.09 procent till en slutnotering på 618 punkter. Indexet har inte varit högre sedan 6 mars. Ser vi till trendbilden återfinns indexet på kort sikt i den stigande trend Investtechs algoritmer identifierat. Även på lång sikt utvecklas indexet i en stigande trend, där 600 punkter utgör ett signifikant stöd. En etablering ovanför denna nivå är tekniskt positivt. På medellång sikt har vi ingen klar trend identifierad. Indexet har brutit upp genom 580-punktersnivån och fått köpsignal från rektangelformation (REC). 580 punkter utgör stöd vid reaktion tillbaka.

Börsens insiders har varit mycket aktiva under de senaste månaderna. Många insiders passade på att köpa in sig i de egna bolagen under nedgången i februari och mars, vilket också avspeglas i köpandelen senaste kvartalet. Procentsatsen ligger här på 83 procent. Köpandelen på månadsbasis har också tickat upp senaste tiden i takt med att rapportsäsongen fortlöper och insiders åter får handla i de egna bolagen. Senaste månaden noteras 75 procent köp bland börsens insisders. Aktierna med högst insiderscore finns här.

Investtechs optimistindikator - Hausseindex som visar andelen optimister på marknaden, står i 58 på kort sikt. Det indikeras därmed en viss övervikt av optimister på marknaden. Sammantaget har vi rekommendationen Neutral för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader).

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Biotechbolaget Genovis återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Isolerat sett ger det fina utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen saknar motstånd och stöd återfinns runt 24.00 kronor. En kurs som befinner sig en bit ovanför stödet är en köpsignal. Många investerare anser att kursen är billig nära stöd och aktier med en kurs ovanför ett stöd har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastning har varit 12.0 procentenheter (%e), vilket är signifikant bättre än referensindexet enligt Investtechs forskningsresultat.

En starkt positiv volymbalans med en högre omsättning i handeln i aktien på dagar med uppgång än på dagar med kursnedgång bekräftar att köparna optimistiska, vilket bekräftar den stigande trendkanalen. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp.

Aktien är även positiv på insideranalysen med inte mindre än tio insidertransaktioner sedan starten av mars i år där åtta har varit köptransaktioner. Enligt Investtechs forskning på Insidertransaktioner stärker det utsikterna för bolaget. Aktien är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har betalat allt högre kurser för att köpa in sig i medicinteknikbolaget Bonesupport. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierat på grafen för medellånga sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger stigande trendkanaler goda statistiska utsikter för ytterligare kursuppgång.

Kursen har brutit upp genom motståndet runt 34.50 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad samtidigt som 34.50 kronor har omvandlats till en ny stödnivå. Nytt motstånd återfinns knappt 12 procent från dagens kurs och återfinns runt 40.00 kronor. Brott upp genom denna nivå skulle vara positivt. En positiv volymbalansbekräftar den stigande trenden. Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden är något delad för IT-konsultbolaget HiQ International. Ser vi på grafen för kort sikt så har aktien återhämtat sig något från vårens kursras där kursen bottnade på 31.00 kronor i mitten av mars. Kursen återfinns i en stigande trend på kort sikt. Ser vi däremot på medellång sikt har det varit ett svagare intresse bland investerare som över tid har godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Kursen återfinns i en negativ trendkanal och enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling.

På medellång sikt har aktien stöd vid 31.00 kronor och vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 46.00 kronor. Kursen befinner sig nu mellan dessa nivåer och ett brott på en av dessa nivåer signalerar vidare kursutveckling. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket understödjer den negativa trendbilden. Aktien är även svagt negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj. 

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -