På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Småbolagstrender och möjligheter i coronakrisens efterdyningar

ANNONS Fondita som specialiserar sig på förvaltning av mindre och medelstora bolag i Norden och Europa ser goda investeringsmöjligheter bland småbolag efter coronakrisen. Här berättar de hur de justerat sina portföljer och samtidigt hållit fast vid sin investeringsfilosofi.

Fondita grundades 1997 då man lanserade en Nordisk Småbolagsfond, en Finlandsfond och kort därefter temafonden Fondita 2000+ som investerar i bolag som gynnas av trender inom miljö, demografi och teknik. Fondita har således ett gediget kunnande inom småbolagsförvaltning som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

-- Vi har gått från tre till åtta fonder på 23 år och står fast vid samma förvaltningsfilosofi som vi anpassar oavsett vilken fond eller tema det handlar om, säger Markus Larsson som är vd och förvaltare av fonderna Fondita Nordic Small Cap och Fondita Nordic Micro Cap.

-- De teman som en av våra äldsta fonder Fondita 2000+ investerade i redan för 20 år sedan det vill säga hälsovård, miljö och teknologi är högst aktuella idag, säger Kenneth Blomqvist, förvaltare av fonderna Fondita European Micro Cap och Fondita European Small Cap.

Hur ser då Fonditas investeringsfilosofi ut?

Småbolagen som Fondita investerar i ska vara entreprenörsdrivna, inneha en stark marknadsposition, en stark balansräkning samt gärna starka ägare. Samtliga fonder investerar utifrån ett ”stock picking” perspektiv och de 30- 35 innehav som finns i en fond är bolag som vi personligen kunde äga direkt berättar Markus.

-- Vi är konservativa när det gäller det faktum att bolagen vi investerar i ska tjäna pengar, vi går alltså inte in i några förhoppningsbolag, som till exempel bioteknikbolag där det ofta blir ett binärt utfall. Det ska vara bolag som har bevisat sig, säger Kenneth.

Ett annat kriterium är att bolaget inte ska vara beroende av variabler utanför deras egen kontroll, som till exempel råvarupriser. Därför investerar vi sällan i gruvbolag, oljebolag eller övriga råvaruproducenter.

Detta passar också bra ihop med vårt hållbarhetstänk, som genomsyrar samtliga fonder. Hållbarhetstänket ledde även till att Fondita 2019 lanserade fonden Fondita Sustainable Europe, som till 100 procent fokuserar på investeringar, där bolagen erbjudet produkter eller tjänster som på ett konkret sätt gynnar miljön och vår omvärld på sikt.

Utgångspunkten när en investering görs är ett ägande på minst fem år och vi kan se att vissa av innehaven har funnits med sedan starten av Fondita European Small Cap, som fyllt 11 år i maj. I de nordiska småbolagsfonderna hittar vi investeringar som varit med i femton år. Ett av dem är svenska Fenix Outdoor, som varit en fantastisk investering för den långsiktiga investeraren.

Hur har coronapandemin förändrat er investeringsfilosofi?

-- Investeringsfilosofin har fortsatt att vara den samma. Vi kan konstatera att teman som digitalisering, demografi och miljö som genomsyrat alla våra fonder efter den här krisen kommer att stärkas ytterligare och då särskilt digitalisering samt hälsovård. Det kommer att leda till ännu fler investeringar inom dessa områden vilket gynnar den här typen av bolag, säger Kenneth och fortsätter:

-- Det är en explosionsartad utveckling där fenomenen blir bestående. Områden där vi ser en stigande ökning till följd av krisen är distansarbete, näthandel och konsol samt pc-spelande i hemmet. Trender som troligen kommer att bestå även efter att läget "normaliseras” i världen.

Har ni gjort några portföljförändringar på grund av detta?

-- Vi har passat på att göra en del förändringar i fonderna, då aktie som aktie föll kraftigt i mars och april. Vi kunde konstatera att det uppstod en situation där man kunde investera i kvalitetsbolag till rabatt. I Fondita Nordic Small Cap har vi ökat i gamingbolaget Embracer den senaste tiden, delvis på grund av coronaeffekten. Samtidigt har de en stark och kunnig ledare som är bra på att skapa aktieägarvärde, bland annat genom förvärv. Deras resa har bara börjat, säger Kenneth.

-- Vi gillar bolag som både köper andra bolag och på detta sätt skapar en mix av organisk och förvärvad tillväxt. Dessa bolag tenderar dessutom att även vara intressanta för större företag och kan således i sin tur bli uppköpta. I Fondita Nordic Micro Cap har vi sett mer än ett uppköp per år, för portföljbolagen, till en snittpremie på cirka 40 procent, vilket är ett intressant tillskott till avkastningen, tillägger Markus.

Förvaltarna har gjort flera justeringar i portföljerna under coronakrisen. Fondita European Micro Cap har köpt en post i franska Nacon som är verksamma i samma sektor som Embracer. Till Fondita European Small Cap har förvaltarna passat på att gå in i två bolag inom digitalisering och molntjänster; det brittiska mjukvarubolaget Softcat och det schweiziska mjukvarutjänstebolaget Also Holding.

En annan investering som förvaltarna ökat innehavet i är det finska redovisningsbolaget Talenom, ett bolag som är vinnare på digitaliseringstrenden.

Tillsammans har de också avyttrat bolag av mera cyklisk karaktär och istället köpt in bolag som drivs av tidigare nämnda långsiktiga strukturella trender, som är mindre beroende av konjunkturella svängningar.

Berätta varför ni ser så många kvalitetsbolag i Norden och för Europas del, främst i de tyskspråkiga länderna.

-- De nordiska bolagen har en liten hemmamarknad och tvingas därmed ut i världen i ett tidigt skede för att växa. Samtidigt tvingas de benchmarka sig mot omvärldens bolag, säger Kenneth och fortsätter:

-- Den tyska ägarstrukturen liknar den nordiska, där det ofta är en stark ägarfamilj eller grundaren som driver bolaget. Hemmamarknaden Tyskland är stor kombinerat med det faktum att de mindre bolagens kunder ofta är stora internationella spelare, som sätter stora krav på kvalitet och funktionalitet hos sina mindre leverantörer. Till följd av detta föds det många nationella nischspelare som lyckas visa upp en kraftig tillväxt till god lönsamhet. I Storbritannien till exempel är det institutionella ägandet starkare och bolagen på grund av detta mindre intressant för oss på Fondita.

Trenderna ni nämner, skiljer de sig åt i Norden jämfört med övriga Europa?

-- Många nischade bolag i Norden har en bra teknologi som har hjälpt dem att växa och det är väldigt tilltalande på kontinenten. Det nordiska teknologiska kunnandet har blivit Nordens största fördel.

Hur länge har vi kvar coronakrisen, som den är just nu, bedömer ni?

--  Aktiemarknaden prisar för tillfället in en återhämtning 2021, ett scenario som vi håller med om så länge ingen andra våg av covid-19-fall bryter ut under hösten. Det andra kvartalet i år kommer vara hiskeligt dåligt, men marknaden blickar som sagt redan framåt.

Förvaltarna ser en snabb återhämtning i den kinesiska ekonomin där dagsfärska siffror visar att oljekonsumtionen är tillbaka på nivåer nära de som sågs innan krisen, trots att flygandet och resandet ännu inte tagit fart. De lyfter också fram den femfaldiga kapitalinjektion som den amerikanska centralbanken gjort, jämfört med finanskrisen, som ett styrketecken.

-- Den dagen vi kan börja flyga igen är folk troligen sugna på att komma ut och leva som vanligt igen. Detsamma gäller även bland företagen, som med all sannolikhet är sugna på att göra affärer när samhället öppnas igen. Det kan gå väldigt snabbt när den psykologiska effekten släpper taget, säger Kenneth.

Finns det en risk att man inte ser vilka värden som förstörs förrän det är över?

-- Det handlar som sagt om den psykologiska faktorn. Vågar man resa igen, bo på hotell och gå på restaurang. Näringsidkarna måste ta den här kostnaden från dag ett. Vi kommer även att se en klart högre arbetslöshet de kommande åren, vilket tar tid att åtgärda, säger Kenneth och fortsätter:

-- Bra bolag som har möjligheter att stärka sin position i rådande läge kommer sannolikt att gå stärkta ur krisen. Vi på Fondita ser goda möjligheter i dagsläget, för den som långsiktigt vill investera i småbolag. Idag kan man köpa småbolagsaktier med en attraktivare tillväxtprofil till en historisk rabatt mot storbolagsaktier, vilket vi på Fondita finner spännande.

Läs mer om våra fonder:

Fondita Equity Spice B

Fondita Nordic Small Cap B

Fondita Nordic Micro Cap B

Fondita Sustainable Europe B

Fondita Healthcare B

Fondita European Small Cap B

Fondita 2000+ B

Fondita European Micro Cap B

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -