På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så fungerar företagens krishjälp

Företag Många svenska bolag går på knäna, eller har rent av redan gått i konkurs, trots massiva stödpaket från staten. Placera listar stödåtgärderna och hur de fungerar.

Den senaste tiden har olika typer av stöd till hårt pressade företag duggat tätt från regeringen. Men alla stöd går inte att nyttja av alla företag och flera av dem har inslag av lån.

Korttidspermittering 

Ett av de första stöden som lanserades var korttidspermitteringarna, eller korttidsarbete som det egentligen heter. Det betyder att de anställda blir permitterade (arbetsbefriade med lön) antingen 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid.

Den anställde får inte hela sin lön, utan ungefär 92–96 procent, beroende på permitteringsgrad. Arbetsgivaren får stöd av staten för den tid som den anställde inte arbetar. Den anställde kan i princip göra vad den vill under korttidspermitteringen, men måste infinna sig på jobbet om arbetsgivaren kräver det.

20-, 40- och 60 procents stöd kan ges i maximalt nio månader, men ansöks om fyra månader i taget, medan 80 procent bara ges i maj, juni och juli.

Pengarna som staten står för är 75 procent av den tid som den anställde inte arbetar. De resterande 25 procenten delar den anställde och arbetsgivaren på. Det gäller bara löner upp till 44 000 kronor. Utöver det får arbetsgivaren avtala med den anställde.

”Det är det mest populära stödet och ungefär hälften som ansöker är småföretag”, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på organisationen Företagarna.

Patrick Krassén

Korttidspermittering kan inte nyttjas av enskilda näringsidkare.

”Det är runt 800 000 företag som inte omfattas av detta, eftersom de inte har lön utan istället ett överskott.”

Räkneexempel:

Uträkningen är gjord med hjälp av Företagarnas räkneverktyg.

Adam har en liten butik vid en tågstation och omsättningen har gått ned kraftigt sedan coronaviruset tog fart. Han har en anställd, Berit, som han nu vill permittera för att sänka kostnaderna.

Berit tjänar 25 000 kr i månaden. Nuvarande lönekostnaden för Berit är 32 855 kr. Adam vill permittera henne till 40 %.

Med en permittering på 40 % får Adam 9 860 kr i statligt stöd. Butikens lönekostnad för Berit under lönepermitteringen blir 21 027 kr och Berit får 23 500 kr i lön under denna period när hon jobbar 40 procent.

Adam sänker alltså månadskostnaden med 11 828 kr i och med permitteringen. Berit sänker sin lön med 1 500 kr.

Här kan du läsa vilka krav som företaget måste uppfylla för att få stöd för korttidsarbete.

Omställningsstöd

Omställningsstödet är det senaste i raden av stora stödpaket från regeringen. Enligt förslaget ska stödet börja gälla från och med 1 juli och då avse omsättningstapp i mars och april jämfört med omsättningen samma månader ifjol.

Det är i själva verket ett omsättningsstöd, alltså ett stöd till företag som tappat mycket omsättning. Regeringen har dock valt att kalla det ett omställningsstöd och är tydliga med att det gäller en begränsad period, alltså de två första månaderna mars och april, när många företag gick från full fart till total tvärnit.

Det utesluter i dagsläget en rad företag som är mer säsongsbetonade och som kanske har lejonparten av sin försäljning under de varma sommarmånaderna. Även andra bolag kan hamna utanför detta stöd på grund av jämförelseperioderna.

”Företag som har långa orderläggningar, som kanske får betalningen först efter ett halvår eller genom delbetalningar hamnar också utanför omställningsstödet.”

Stödet föreslås ges till företag som har minst 250 000 kronor i omsättning och har tappat minst 30 procent av den sedan ifjol. Det maximala stödet per företag är 150 miljoner kronor.

Omställning handlar i det här fallet om att restauranger exempelvis måste ställa om till en större andel hämtmat eller att spritproducenter började tillverka handsprit. Trots dessa formuleringar i förslaget kommer det att bli ett generellt stöd till de som tappat omsättning som en följd av minskad efterfrågan av de hårdare instruktionerna.

Vid tidpunkten för publicering av den här artikeln går omställningsstödet inte att söka. Det kommer att bli Skatteverket som administrerar stödet.

”Det här stödet hjälper företag utifrån hur mycket man förlorat, men det är ett problem att det har dröjt, det ska vara på plats 1 juli, vissa företag kommer antagligen inte hålla ut så länge”, säger Patrick Krassén.

Regeringen har nyligen skickat ut en mer detaljerad beskrivning av omsättningsstödet för remiss.

”Regeringen föreslår betydande begränsningar och väldigt ingående kontrollmekanismer för det här stödet. Därtill ska stöd som betalas ut på felaktiga grunder att bli straffbart, med upp till sex års fängelse. Sådana aspekter kommer också vara av betydlese för hur många företag som kommer vilja söka det här stödet", säger Patrik Krassén.

Enskilda näringsidkare hamnar i praktiken ofta utanför även omställningsstödet, eftersom det baseras på fasta kostnader, inte lönekostnader.

”Många enskilda firmor har inte så höga fasta kostnader”, säger Patrick Krassén.

Hyresrabatt

Företag i vissa branscher kan få hyresrabatt. Det gäller exempelvis restauranger, skomakare, frisörer, bilhandlare, tandläkare och biografer.

Stödet avser från 1 april till den 30 juni och företaget ansöker till hyresvärden. Det är sedan hyresvärden som ansöker hos länsstyrelsen om stödet i efterhand, tidigast den 1 juli.

Staten går in och stöttar med halva hyressänkningen upp till en 50-procentig hyresrabatt. Således står alltså hyresvärden för halva rabatten.

Vet ni hur vanligt det är att hyresvärden går med på hyressänkningarna?

”Vi har inga siffror, men anekdotiskt är att många säger nej. Sedan beror det på hur stor hyresvärd man har. Det är svårare för de som har exempelvis ett köpcentrum och där alla hyresgäster ska behandlas lika jämfört med enskilda små bostadsrättsföreningar med kanske en frisersalong.”

Sjuklönekostnad

Staten betalar sjuklönekostnaden, det vill säga den sjuklön som arbetsgivaren brukar betala sjukdag 2 till 14, under april och maj i år. Egenföretagare får en schablonersättning. Företagen behöver inte ansöka om detta, det sker automatiskt.

Femårsregeln borttagen

För att en företagare ska kunna få A-kassa krävs att bolaget är vilande, men att göra ett bolag vilande får man bara göra en gång per femårsperiod. Regeringen har dock bestämt att 2020 ska undantas från den regeln. Här kan du läsa mer om kriterierna för att ett företag får klassas som vilande.

Större avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare

I vanliga fall kan en enskild näringsidkare sätta av 30 procent av vinsten i en periodiseringsfond och därmed skjuta upp vinstskatten eller jämna ut vinsterna mellan åren. I år ges möjlighet att lägga hela vinsten från 2019 i periodiseringsfond.

Den som deklarerat senast den 4 maj kan då få skatteåterbäring i juni. Den enskilda näringsidkaren kan alltså få tillbaka skatt i form av sänkt egenavgift och inkomstskatt. Man ska dock vara medveten om att det påverkar den pensionsgrundande inkomsten.

Anstånd på skatten

Att få anstånd på skatten var en av de första åtgärderna som presenterades när krisen väl var ett faktum. Det gäller alltså att man kan vänta med att betala sin skatt. Det blir i praktiken ett lån, eftersom företaget bara skjuter upp betalningen.

Räntan var från början hög, något som regeringen fick backa från. I ett förslag som regeringen lämnade så sent som häromdagen är den nya räntan 1,25 procent plus en anståndsavgift på 0,3 procent varje månad. För aktiebolag tas också ännu en avgift på 0,2 procent ut i månaden efter sex månader.

”Det är inte pengar som företaget kan använda eftersom Skatteverket ska ha dem om max ett år, alltså är det egentligen inte ett stöd, bara en tillfällig förstärkning av likviditeten”, säger Patrick Krassén.

Företag bör såklart också ändra sin preliminärskatt för 2020 också, om man tror att vinsten kommer att minska eller helt utebli. Den preliminär inkomstdeklarationen kan ändras flera gånger under året om det skulle behövas.

Nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter

Från mars till och med juni sätts arbetsgivaravgifterna ned från 31,42 till 10,21 procent. Det gäller retroaktivt, men bara upp till 25 000 kronor. Upp till 30 anställda kan få nedsatt arbetsgivaravgift.

För den enskilde näringsidkaren är nedsättningen av egenavgiften på 28,97 procent till den nivå där endast ålderspensionsavgift behöver betalas, vilket också är 10,21 procent. Nedsättningen gäller överskott upp till 100 000 kronor.

Åtgärden kräver inget ansökningsförfarande och inga återbetalningar. Det enda arbetsgivaren behöver göra är att klicka i en ruta för att endast behöva betala ålderspensionsavgifter.

”Det här är främst riktat mot mindre företag eftersom det bara gäller 30 anställda och kommer dem relativt mer till deras fördel”, säger Patrick Krassén, som tycker att den här typen av krisstöd är att föredra.

”Företagen får behålla sina pengar i kassan. Generellt borde man ha agerat mer utifrån att likviditeten stannat i företagen och kunna användas under den här perioden.”

Företagsakuten

Företagsakuten innebär att låna ut pengar till företag som staten, genom Riksgälden, garanterar till 70 procent. Riksgälden får ge ut lånegarantier till ett sammanlagt värde av 100 miljarder kronor.

Låneansökan sker genom den vanliga banken och med en sedvanlig kreditprövning. En fråga som väckts är hur välvilliga bankerna är till att låna ut pengar när utsikterna framöver är så osäkra och om företagarna ändå tvingas gå i personlig borgen för de 30 procent som staten inte garanterar.

Hur hög räntan företaget får betala är upp till banken att sätta. Enligt Riksgälden gäller att eftersom ”staten tar huvuddelen av risken ska detta få ett genomslag på bankernas räntesättning”.

Men frågan är om många företagare som kämpar för sin överlevnad vågar dra på sig mer lån och hur många som vågar ta lån för att investera, när det är så ovisst hur länge den nuvarande situationen kommer att hålla i sig.

”För väldigt många företag handlar det om ifall man kommer att ha någon omsättning i nästa månad eller nästa kvartal och när det gäller investeringar när framtiden är såhär osäker och vilken avkastning det kan ge, då vill man ofta inte dra på sig mer skuld”, säger Patrick Krassén.

Hittills (fram till den 8 maj) har 430 miljoner kronor i lån genom Företagsakuten beviljats.

Även Almi och Exportkreditnämnden har fått extra tillskott för att kunna låna ut mer pengar till svenska företag.

Lättnader i företrädaransvaret

I vanliga fall kan den som företräder ett företag personligt bli betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter och avgifter. Det kallas företrädaransvar.

Skatteverket lättar på kraven på företrädesansvaret när det gäller skatteskulder som omfattats av tillfälligt anstånd på grund av effekter av coronaviruset. Undantaget är om någon uppenbart utnyttjar den tillfälliga lättnaden.

Gåvor och fri parkering

Skattelättnader på parkering och gåvor är inte ett direkt stöd till krisande företag, men är en åtgärd i coronakristider som berör företag.

Regeringen har alltså föreslagit att företag ska kunna erbjuda sina anställda gratis parkering utan förmånsbeskattning. Dessutom ska en arbetsgivare kunna ge sina anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor utöver den redan befintliga gränsen.

Den skattefria parkeringen gäller från 1 april, skattefria gåvor gäller från 1 juni. Båda skatteundantagen kommer att vara kvar året ut.

 

Krisåtgärd Administreras av
Omställningsstöd Skatteverket
Korttidspermittering Tillväxtverket
Sänkta arbetsgivaravgifter Skatteverket
Hyresrabatt Länsstyrelsen genom hyresvärden
Utökad avsättning periodiseringsfond Skatteverket
Staten betalar sjuklöner Försäkringskassan
Anstånd med skatt Skatteverket
Statlig lånegaranti Riksgälden
Utökade lånemöjligheter Almi/EKN/Svensk Exportkredit

 

Här kan du hitta mer information om krisstöd till företag:

Regeringens samlade lista

Skatteverket

Företagarna

Riksgäldens Företagsakut

Tillväxtverket om korttidsarbete

Länsstyrelsen om hyresrabatt 

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -