Här är aktierna i Stenas portfölj

Börs Göteborgsföretaget Stena har en aktiedepå värd över tre miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Här är aktierna i portföljen.

I Stenas depå ingår inte mindre än 50 aktier, enligt Holdings. Värdet på portföljen är starkt koncentrerad. De sju största innehaven står för över 90 procent av det totala portföljvärdet.

Det största innehavet i Stenaportföljen är hygien- och hälsovårdsbolaget Midsona. I Midsona ingår bland annat varumärkena Friggs och Kung Markatta.

Huvudkontoret ligger i Malmö. Stena är klart största ägare med drygt 23 procent av aktierna i bolaget.

Hittills i år har Midsonas aktiekurs klättrat 5 procent. Bolagets mix av hygien och livsmedelsartiklar verkar klara covid-19-krisen bra.

Första kvartalet steg omsättningen med 20,4 procent till 946 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 61 miljoner kronor jämfört med 5 miljoner under samma period förra året.

I rapporten skriver Midsona att efterfrågan på hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukter ökade på grund av pandemin.

Näst största innehavet Scandic Hotels har däremot påverkats kraftigt negativt av pandemin.

Stena äger Scandicaktier till ett värde av 760 miljoner kronor. Det motsvarar runt 20 procent av hotellbolaget.

Scandics aktiekurs har störtdykit till följd av det minskade resandet i pandemins spår.

Under det andra kvartalet räknar bolaget med en beläggningsgrad på max 11 procent. Härifrån spår man sedan en återhämtning under andra halvåret.

Hittills i år är Scandicaktien ner 63 procent. Bolaget kommer att genomföra en emission på 1,75 miljarder kronor för att klara sig igenom krisen. Villkoren för denna kommer den 25 maj.

Det tredje största innehavet i Stenas portfölj är säkerhetsbolaget Gunnebo. Här äger Stena aktier värda runt 400 miljoner kronor.

Det motsvarar knappt 26 procent av bolaget. Gunnebo har haft det tufft i år med en nedgång på nära 40 procent.

För det första kvartalet redovisade bolaget ett rörelseresultat på 13 miljoner kronor jämfört med 40 miljoner samma period förra året.

Positivt var dock att nettoomsättningen steg till 1224 miljoner från 1206 och att orderingången ökade till 1490 miljoner kronor från 1432 miljoner.

Bolaget påverkades negativt av Covid-19 till följd av lägre kapacitetsutnyttjande fabrikerna och begränsningar för service- och installationsverksamheten till följd av myndighetsrestriktioner.

Ett annat stort innehav i Stenas depå är industrikoncernen Beijer Electronics. Här äger Stena aktier för 309 miljoner kronor.

Aktien har tagit mycket stryk i år med en nedgång på 49 procent. Det första kvartalet blev resultatet efter skatt 5,2 miljoner kronor mot 20 miljoner förra året.

Nettoomsättningen steg till 395 miljoner kronor från 371 miljoner.

Utöver de stora kärninnehaven äger Stena en bred portfölj inriktad främst på både stora och små fastighetsbolag som Balder, Cibus, Maxfastigheter, NP3 Fastigheter och Tre Kronor Property Investment.

De äger även aktier i flera enfastighetsbolag som Mälaråsen, Halmslätten Fastighets, och Bosjö Fastigheter.

I portföljen finns också flera defensiva aktieval som tobaksbolaget Swedish Match, Telia, ICA, Internationella Engelska Skolan.

Stena ägs av familjen Olsson med Göteborgs redarkung Dan Sten Olsson som koncernchef. Stenakoncernen driver bolag inom shipping, oljeborrning, fastigheter och färjetransporter.

Totalt har koncernen 15 500 anställda. Förra året omsatte bolaget 34,7 miljarder kronor.

Här kan du följa mig på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn,Twitter YouTube och på Soundcloud

Bolag Värde (MSEK) Andel
Midsona 775 26%
Scandic Hotels Group 760 25%
Gunnebo 399 13%
Beijer Electronics Group 309 10%
Concordia Maritime 266 9%
Svedbergs 112 4%
Ovzon 61 2%
Stillfront Group 25 1%
Swedish Match 25 1%
Cibus Nordic Real Estate 22 1%
RLS Global 20 1%
Bonesupport 20 1%
Tingsvalvet Fastighets 14 0%
Tre Kronor Property Investment 14 0%
Balder 13 0%
HiQ International 12 0%
Resurs Holding 12 0%
Alligator Bioscience 11 0%
ICA Gruppen 10 0%
Telia Company 10 0%
Genova Property Group 9 0%
MaxFastigheter i Sverige 9 0%
Fastpartner 8 0%
K2A Knaust & Andersson Fastigheter 8 0%
Irisity 7 0%
Elekta 7 0%
Boliden 7 0%
TF Bank 7 0%
Medicover 7 0%
ZetaDisplay 7 0%
Sydsvenska Hem 6 0%
Awardit 6 0%
Ferronordic 6 0%
Fleming Properties 5 0%
Internationella Engelska Skolan 5 0%
NP3 Fastigheter 4 0%
Bosjö Fastigheter 4 0%
Byggmästare Anders J Ahlström Holding 4 0%
Halmslätten Fastighets 4 0%
SEB 4 0%
Mälaråsen 4 0%
SSAB 3 0%
Saab 3 0%
24Storage 2 0%
AQ Group 2 0%
Nilörngruppen 2 0%
NetEnt 2 0%
QleanAir Holding 1 0%
Akelius Residential Property 1 0%
Episurf Medical 0 0%
     
Källa: Holdings    
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -