På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i ett hygienbolag och ett teknkbolag. Däremot varnas det för en operatör.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen, en nedgång -4.50 procent och stängde på knappt 575 punkter. Senaste gången indexet sjönk lika mycket var 23 mars, då det sjönk -5.17 procent. Kursen till indexet har därmed brutit ned ur den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på medellång sikt. Trendbrottet är liknande på kort sikt men trendbilden är fortsatt positiv på lång sikt. På medellång sikt har indexet nu åter motstånd vid 580 punkter och stöd först vid 480 punkter. Brott genom dessa nivåer är positivt respektive negativt för indexet.

Börsens insiders har varit aktiva av en sällsynt skådad grad under februari och mars. Många insiders passade på att köpa in sig i de egna bolagen under nedgången. Köpandelen på månadsbasis ligger idag på 73 procent. Kommande veckor kan vi förvänta oss en lägre aktivitet då rapportsäsongen är i full gång, och personer med insyn i bolaget därmed är förbjudna att handla. Aktierna med högst insiderscore finns här.

Investtechs optimistindikator - Hausseindex som visar andelen optimister på marknaden har stigit till 61 på kort sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden vi vi får fortsatt räkna med stora svängningar på kort sikt.

Sammantaget har vi idag nedjusterat OMXSPI indexet till en neutral rekommendationen på medellång sikt. För långsiktiga investerare som avser vara i marknaden två år eller mer, menar vi att det fortsatt kan vara ett bra köpläge. Rapporten från 25 mars visar hur marknaden tidigare har utvecklat sig efter stora fall och låga värden på Hausseindex.

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till hygien- och hälsobolaget Essity som även presenterade sin delårsrapport i förra veckan, återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Isolerat sett ger det fina utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen ligger mellan en stödnivå runt 305 kronor och en motståndsnivå runt 321 kronor. Många investerare anser att kursen är billig nära stöd och dyr nära motståndet. Ett brott upp genom motståndet kommer att ge en köpsignal medan ett brott ned genom stödnivån kommer att utlösa en säljsignal.

En starkt positiv volymbalans med en högre omsättning i handeln i aktien på dagar med uppgång än på dagar med kursnedgång bekräftar att köparna optimistiska, vilket bekräftar den stigande trendkanalen.

Aktien är maximalt positiv på insideranalysen med inte mindre än 14 insidertransaktioner sedan mitten av mars i år där samtliga har varit köptransaktioner. Det signalerar att aktien anses fundamentalt billig av insiders och enligt Investtechs forskning på Insidertransaktioner stärker det utsikterna för bolaget. Aktien är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har betalat allt högre kurser för att köpa in sig Sinch (tidigare CLX Communications). Bolaget presenterade sin delårsrapport under förra veckan och aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierat på grafen för medellånga sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger stigande trendkanaler goda statistiska utsikter för ytterligare kursuppgång.

Kursen har brutit upp genom motståndet runt 475 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Vid reaktioner tillbaka har kursen nu stöd vid 475 kronor och saknar nya motstånd. Brott ned genom denna nivå skulle vara negativt och närmaste stödniå återfinns då vid cirka 300 kronor. En starkt positiv volymbalans bekräftar den stigande trenden. Sinch har även ett RSI-värde över 70 där det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt.

Aktien är positiv på insynshandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Millicom International föll kraftigt på kvartalsrapporten som presenterades under förra veckan. Vi upprepar vår säljrekommendation från den 3 mars i år på Millicom International. Kursen har nu brutit ned ur den fallande trendkanal som reflekterat utvecklingen för kursen sedan den toppade i januari 2019. Det har alltså varit ett svagare intresse bland investerare som över tid har godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Kursen har brutit ned genom golven i de negativa trendkanalerna vi har identifierat på graferna för kort- medellång och lång sikt, vilket även signalerar att vi kan förvänta oss en ännu snabbare nedgångstakt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trendbrott på fallande trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling.

Aktiekursen saknar stöd i samtliga grafer där ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 470 kronor på medellång sikt men även runt 240 kronor samt 304 kronor på kort sikt. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen där volymen tidigare har varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar, vilket bekräftar den negativa trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -