På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Köpläge i Indien för den långsiktige

Fondanalys Den tvära börskorrigeringen har drabbat alla världens börser. Sedan börstoppen i januari har Bombay-börsen backat runt 25 procent. Jag väljer att lyfta blicken och för den långsiktige kan det vara ett bra köpläge i Indienfonder.

Det finns flera faktorer som talar för Indienfonder på lång sikt. Men på kort sikt finns en stor osäkerhet kring Indiens möjligheter att förhindra smittspridningen.

Indien har en tre veckor lång hemma karantän som ska förhindra smittspridningen. Om det blir framgångsrikt återstår att se. Indien är sårbart på många sett. Det är både ett välbefolkat och tätbefolkat land. Många familjer bor trångt, vilket tyvärr är en riktig grogrund för virusspridning. Lägg till att stora delar av befolkningen är fattig och tillgång till sjukvård är klart begränsad och ingen självklarhet. Det kan bli ett tufft läge om smittspridningen får fäste.

Effekten av karantänen är en nedstängd ekonomi. Den statistik som kommit in är påtagligt påverkad. Bilförsäljningen sjönk med 80 procent i mars. Bankerna spås som i många andra länder få det extra tufft med kraftigt ökade kreditförluster och betydligt lägre utlåning om det blir en långvarig karantän.

Coronakrisen kommer klart olägligt för Indien. Indien har genomgått flera ekonomiska reformer de senaste åren och ekonomin har befunnit sig i en svacka. Det har varit förväntningar på en cyklisk återhämtning. Den senaste rapportperioden var ganska bra och visade tecken på viss återhämtning.

Men nu är det ett tuffare scenario på kort sikt. Många utländska investerare har tagit det säkra före det osäkra och sålt ut mycket av sina Indieninvesteringar. Men vinden kan vända och det internationella kapitalet kommer sannolikt tillbaka igen.

Den indiska centralbanken har sänkt räntor som de flesta centralbanker världen över har gjort. Regeringen har kommit med ett stödpaket som främst riktar sig till den fattiga delen av befolkningen.

Bankerna har som akutåtgärd fått möjlighet att införa tre månaders anstånd för lånebetalningar för små- och medelstora bolag. Samtidigt kan de vänta med att rapportera eventuella kreditförluster.

Vi väljer att lyfta blicken och se långsiktigt. Då har Indien en bra tillväxtpotential som en stor asiatisk tillväxtmotor. Det finns flera intressanta faktorer som talar för Indien på sikt.

Oljepriset är en viktig faktor för Indien och börsen, landet är en av världens största nettoimportörer av olja. Det innebär att om oljepriset håller sig fortsatt lågt gynnar det handelsunderskottet som till stor del förklaras av just oljeimporten. Ett lägre oljepris bidrar även till lägre inflation.

Men det finns en enorm potential i ett land med en ung och välutbildad befolkning på 1,3 miljarder. Indien genomgår en stor omvandling från jordbruksekonomi till industriekonomi och inte minst en tjänsteekonomi. Det gör att medelklassen växer snabbt och är konsumtionshungrig.

Det vara värt att ha en viss del av fondplaceringarna långsiktigt exponerade mot Indien. Du tar del av Indiens tillväxt och sprider riskerna i portföljen.

För den som vill investera långsiktigt i Indien, så har jag två intressanta Indienfonder. Båda har levererat en bättre riskjusterad avkastning än kategorisnittet på både tre och fem år.

Spetsfonden Carnegie Indienfond förvaltas av Gunnar Påhlsson. Han har lång erfarenhet av asieninvesteringar och har förvaltat Carnegies Indienfond sedan maj 2006.

Gunnar Påhlsson

Gunnar Påhlson lägger stor vikt på fundamental analys, och möten med bolagsledningarna är en viktig del i investeringsprocessen. Fokus är att hitta undervärderade kvalitetsbolag med bra intjäningsförmåga och tydliga kassaflöden. Bolagen bör ha stark balansräkning och hög direktavkastning. Tydliga investeringsteman i fonden är inhemsk konsumtion, underleverantörer inom fordonsindustri, banker och bolag som har tydliga utländska ägare.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad fond, oftast mellan 25 till 35 investeringar. Fonden är aktivt förvaltad och över tid avviker fonden mycket från index. Ett koncentrerat fondinnehav gör att bolagskännedomen blir hög.

Fonden har idag 25 placeringar och finanssektorn är fondens största investering just nu med 22 procent av placeringarna. Näst största är sektor är råvarubolag på 21 procent.  De tio största innehaven väger drygt 50 procent av fondens värde. HDFC Bank är fondens största innehav följt av Nestle India som säljer mjölkpulver, snabbnudlar och andra livsmedel.

Handelsaktiviteten i Carnegies Indienfond är ganska hög. Nestle India som är det näst största innehaven är inköpt det senaste året. I år har fonden minskat exponering mot banker och indiska börsens största bolag, energikonglomeratet Reliance Industries. Samtidigt har fonden mer defensiva investeringar i flera välskötta dagligvarubolag.

Livsmedelsbolaget Nestle India är en av fondens bästa bidragsgivare i år med en avkastning på 15 procent. Hindustan Unilever har stigit drygt 20 procent i år. Båda livsmedelsbolagen har gynnats av karantänen när indierna har bunkrat livsmedel.

Carnegie Indienfond har backat mindre än kategorisnittet för Indienfonder i år. Fondens defensiva karaktär är tydlig. På både tre och fem års sikt har avkastningen varit högre än kategorisnittet och MSCI India index inklusive utdelningar.  Och framförallt har risken varit lägre, vilket skapat en hög riskjusterad avkastning.

Carnegie Indienfond har fem stjärnor på tre års sikt hos Morningstar. Förvaltningsavgiften är dyrare än snittet för liknande fonder. Som en långsiktig investering tycket vi Carnegie Indienfond hör hemma i en väldiversifierad fondportfölj och får en köprekommendation.

Placeras andra indiska fondval är spetsfonden Danske Invest India. Fonden förvaltas av Adrian Lim på Aberdeen Asset Management sedan 2010. Till sin hjälp har han Aberdeens tillväxtmarknadsteam som är baserat i London och Singapore.

Adrian Lim 

Investeringsprocessen har fokus på kvalitetsbolag som har en tydlig affärsmodell. Stor vikt läggs på att försöka förstå vad som driver värdetillväxten i bolaget. Ägarstrukturen, synen på ägarfrågor och bolagsledningens historik av att leverera är viktiga parametrar när man väljer bolag att investera i.

Fonden har ett koncentrerat antal investeringar, för tillfället är det 37 innehav med en tydlig tilt mot stora tillväxtbolag.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är mycket låg i fonden. Av fondens tio största innehav har sex av dem varit med i fonden sedan 2010. Bland fondens tio största innehav är SBI Life Insurance det senaste tillskottet.

De tio största bolagen i portföljen står i dag för 54 procent av det förvaltade kapitalet. Och de fem största innehaven motsvarar en tredjedel av fondens värde.

Den aktiva förvaltningen och avvikelsen från index och kategorisnittet är tydlig. Störst övervikt har man i sektorerna dagligvarubolag och teknikbolag. Störst undervikt är i energisektorn, finansbolag och cykliska sällanköpsvaror.

Fonden har fyra stjärnor av Morningstar, förvaltningsavgiften är inte billigast i kategorin. Men den överavkastning som förvaltarna visat det senaste året gör dock att vi på Placera tycker att den motiverar sin avgift för en genuint aktiv förvaltning. Danske Invest India får en långsiktig köprekommendation.

Placera ser Indienfonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. En bra presterande aktivt förvaltad Indienfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig tillväxtmarknadsindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på minst fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Carnegie Indienfond A Köp 467,32 -
Danske Invest India A Köp 631,56 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -