På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Hoppet står till en tillväxtboom

Utblick Börser världen runt har trotsat både corona-spridning och dystra signaler kring dess konsekvenserna för global ekonomi. Hoppet står till en rejäl tillväxtboom när väl krisen är över.

Trots att corona-pandemin fortsätter att skörda offer, och epicentrum förflyttat sig till viktiga USA, så har börsutvecklingen under den senaste 30-dagarsperioden varit mycket stark. MSCI World har stigit med 6 procent med de mer utvecklade ekonomierna (Developed Markets - DM) som draglok.

De positiva signalerna kring att toppen på smittspridningen ser ut att vara nådd i stora delar av Europa har dragit upp börserna i den regionen, även om USA också kommit starkt under de allra senaste veckorna.

Eftersläparna hittar vi främst i länder som är beroende av att finansmarknaderna i stort fungerar på ett mer normalt sätt och/eller där corona-smittan riskerar att få ordentligt fäste och närmast krossa de realekonomiska förutsättningarna. Många tillväxtekonomier (Emerging (EM)- och Frontier Markets (FM)) har det därmed fortsatt tungt även om man även här kan spåra en viss ljusning.

Sett från årsskiftet är det till och med så att EM-länderna som grupp inte tappat mer än DM-länderna, mycket beroende på att den kinesiska börsen är en av de börser som klarat sig allra bäst från stora börsfall under 2020.

Att det levererats finans- och penningpolitiska stimulanser i en aldrig tidigare skådad omfattning bidrar givetvis till att lyfta humöret på finansmarknaden.  Däremot är det svårt att säga att ett generellt lugn återvänt till finansmarknaderna. Att guldpriset rusat upp till över 1 700 dollar per uns, för första gången sedan 2012, är väl ett tecken i tiden.

Dessutom ligger VIX-index för den amerikanska börsen (S&P500) fortsatt högt, även om det sjunkit från de riktiga krisnivåerna. Fortfarande ligger VIX till exempel klart över de nivåer som registreras i samband med ränteskräcken i slutet av 2018. Då sjönk den amerikanska börsen från toppen till botten med omkring 23 procent och den här gången var nedgången runt 35 procent. Då inräknat den, sett i backspegeln, smått absurda uppgången i inledningen av februari när Corona-smittan ändå började bli ett mer allmänt känt fenomen.

Från inledningen av mars, när karantänsåtgärderna på mer allvar började sättas in, är börsnedgången i USA ungefär 5 procent.

Under samma period har analytikerkåren i makrokollektivet gått en helt annan väg. Och de har fortfarande inte hunnit med. Citigroups Economic Surprise Index, som mäter hur makrostatistiken rullas ut i förhållande till analytikernas prognoser, uppvisar fortfarande en klart negativ trend i USA och Europa.

Bland EM-länderna är det dessbättre en klar uppgång. Det beror främst på att Kina, tillsammans med några övriga länder i regionen, ser ut att snabbare än väntat få förnyad fart på sina ekonomier. En historia som de flesta givetvis hoppas ska återupprepas i Europa och USA. Inte minst nu när det finns tecken på att corona-smittan börjar komma under kontroll och allt fler länder flaggar för att det är dags att börja lätta på de allra hårdaste karantänsåtgärderna.

Men för att sätta corona-krisen i perspektiv så väntar sig Internationella Valutafonden (IMF) med att globalt BNP backar med 3 procent i år och att BNP i DM-länderna sjunker med 6,1 procent. Det ligger, som IMF själva skriver, nära till hands att jämföra med 30-talsdepressionen.

Den goda nyheten är, enligt IMF, att tillväxten ska studsa upp till 5,8 procent under 2021. Det bygger dock på att corona-smittan är under kontroll, och ekonomierna är mer eller mindre tillbaka på de normala nivåerna, under andra halvåret 2020.

Developed Markets

Den genomsnittliga uppgången bland de utvecklade ekonomierna landar på 6,7 procent under den senaste 30-dagarsperioden. I toppen hittar vi flera länder som lyckats väl med att hålla nere corona-spridningen och/eller dödstalen. Framför allt har flera europeiska börser klarat sig bra, liksom Japan, där det nu finns stort hopp om att det värsta är över och att länderna i försiktiga steg ska kunna börja röra sig mot det mer normala. Sverige hör till de länder där börsen gått riktigt bra under den senaste 30-dagarsperioden.

USA hamnar ganska långt ner på listan men har återhämtat sig starkt under de allra senaste veckorna och ligger, sett från årsskiftet, på en förhållandevis litet tapp. Noterbart är att Australien halkat efter i återhämtningen, liksom Hongkong som annars känns som en region som borde ha klarat sig bra när Kina åter börjat få upp farten i ekonomin.

Emerging Markets

Den genomsnittliga uppgången bland tillväxtekonomierna landar på 2,0 procent under den senaste 30-dagarsperioden. Nu när oljepriset åter börjat stiga och risken för ett oljepris ner mot 10 dollar per fat åter känns avlägset har börserna i flera oljeländer gått riktigt starkt. Polen i topp dras med av den generella återhämtningen i Europa men har samtidigt en svag utveckling sett från årsskiftet. Kina parkerar i mitten av fältet med en uppgång på 3,0 procent (MSCI-index).

Noterbart är att flera sydamerikanska ekonomier har fortsatt att gå svagt, liksom några länder i Sydostasien. En gemensam nämnare tycks vara att länderna inte lyckats särskilt väl med att begränsa smittspridningen samtidigt som man allmänt är känsliga för störningar i det finansiella systemet. Många är i behov av att tillgången på internationellt kapital är god. Ungern har också halkat efter och möjligen kan den politiska styrningen bidragit till detta. 

Frontier Markets

De nya tillväxtekonomierna, eller förhoppningsekonomierna, har haft den svagaste utvecklingen under den senaste 30-dagarsperiod och den genomsnittliga uppgången landar runt nollan. Det här är länder som i de flesta fall är i stort behov av att det finns god tillgång på riskvilligt kapital. Dessutom har flertalet länder små möjligheter att begränsa de negativa effekterna på ekonomin och är i stort behov av internationella stödåtgärder. Bäst har de gått i de europeiska länderna, även om Serbien bryter mönstret, och en del oljestater medan afrikanska länder överlag gått svagt.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -