På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i en molnaktie och ett läkemedelsbolag. Däremot varnas det för ett kasinobolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) steg svagt med +0.29 procent under förra veckans sista handelsdag och stängde därmed på 574 punkter. Den senaste veckan har indexet stigit hela +7.08 procent. Ser vi till den tekniska bilden har vi efter senaste veckornas uppgång fått stärkta utsikter med en stigande trendkanal på kort sikt och en etablering ovanför 530 punkter som är närmaste stödnivå. På medellång sikt testar indexet motståndet vid cirka 580 punkter. Det kan medföra en kortsiktig reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 580 punkter kommer att utlösa en köpsignal. På den långsiktiga grafen har indexet åter tagit sig upp och in i den stigande trendkanalen och är tekniskt positivt.

Det hårda säljtrycket senaste veckorna återspeglas i Investtechs optimistindikator - Hausseindex. Det korta Hausseindexet har inom loppet av några veckor fallit från drygt 50 till 4, för att under senaste veckorna stärkas ordentligt till dagens nivå på 45. Vi är nu i ett läge där det är knapp övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt. Detta ska jämföras med scenariot för några veckor sedan då i princip den sista optimisten blivit pessimist.

Historiskt har det visat sig vara många goda köpmöjligheter för långsiktiga investerare de gånger marknaden har fallit kraftigt på kort tid. De senaste veckornas kraftiga uppgång i Hausseindex indikerar en rejäl ökning i optimism på marknaden och är en positiv signal. Börsens insiders är också fortsatt positiva med en köpandel på 87 procent köp senaste månaden och 78 procent senaste året. Aktierna med högst insiderscore finns här.

För långsiktiga investerare som avser vara i marknaden två år eller mer, menar vi att det fortsatt kan vara ett bra köpläge. Baserat på statistik från liknande situationer där vi haft en ordentlig nedgång i kombination med Hausseindex under 10, anses uppsidan god i förhållande till risken. Rapporten från 25 mars visar hur marknaden tidigare har utvecklat sig efter stora fall och låga värden på Hausseindex. Sammantaget gör detta att rekommendationen för OMXSPI på medellång sikt är svagt köp, medan det på lång sikt är köp.

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till Sinch (tidigare CLX Communications) återfinns återigen i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare så väl som insiders i bolaget har varit villiga till att betala allt högre kurser för aktien. Stigande trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys och ger isolerat sett goda utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktien har en stödnivå runt 300 kronor och ett trendgolv runt 418 kronor. Motstånd återfinns runt tidigare toppnivåer runt 475-577 kronor. En starkt positiv volymbalans med en högre omsättning i handeln i aktien på dagar med uppgång än på dagar med kursnedgång bekräftar att köparna optimistiska, vilket bekräftar den stigande trendkanalen. Sinch är maximalt positiv på insynshandel och är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har betalat allt högre kurser för att köpa aktier i läkemedelsbolaget Camurus. Det har resulterat i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierad på grafen för medellånga sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien har nyligen brutit upp genom motståndet runt 94.00 kronor som därmed ombildats till en stödnivå. Nytt motstånd återfinns runt 110 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det stärker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till NetEnt har stigit mycket kraftigt den senaste tiden. Trots det återfinns aktiekursen i en fallande trendkanal. Det är ett resultat av att investerare över tid har godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling. Aktier med fallande trender har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. I dataunderlaget från 26943 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 var den årliga underavkastning mot referensindex -5.1 procentenheter (%e).

Aktiekursen testar nu trendtaket runt 27.40 kronor. Kortsiktigt kan det ge en reaktion nedåt, men ett brott upp med en stängningskurs över 27.40 kronor kommer vara positivt för den tekniska bilden. Ett brott upp genom trendtaket innebär dock att aktiekursen fortsatt kommer att återfinnas i den negativa trendkanalen på grafen för lång sikt. Nästa motståndsnivå på ligger runt 30.00 kronor och stöd återfinns runt 16.00 kronor. Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -