På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Dagen kvartalsrapporter

Rapporter Scandic Hotel, Acconeer, Xvivo och Softronic finns bland dagens rapporter. (uppdaterad)

Scandic Hotels

Scandic Hotels nettoomsättning under årets första kvartal sjönk cirka 18 procent till 3.344 miljoner kronor. Det justerade ebitda-resultatet var ungefär -180 miljoner kronor (160). Dessutom belastas kvartalet med jämförelsestörande omstruktureringskostnader om cirka 190 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandics omsättning i jämförbara enheter steg 2 procent under januari/februari. Från slutet av februari började beläggningsgraden att falla till följd av utbredningen av coronaviruset och i mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med omkring 47 procent. Under den sista veckan i mars uppgick den genomsnittliga beläggningsnivån för Scandics hotell till omkring 10 procent.

Acconeer

Acconeers intäkter uppgick till 2,1 miljoner kronor under det första kvartalet 2020. Det innebär en tillväxt på 16 procent jämfört med föregående kvartal och +284 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under första kvartalet sålde Acconeer 358 utvärderingskit.

Det totala antalet kundlanseringar med Acconeers radar uppgår efter första kvartalet 2020 till 17. Detta innebär en tillväxt med tre stycken jämfört med föregående kvartal. Siffrorna ges inför Acconeers årsstämma, som inleds tisdagen 14 april klockan 17.30.

IT-konsulten Softronics

IT-konsulten Softronics omsättning uppgick till 181 miljoner kronor under det första kvartalet 2020 (184). Ebitda-resultatet blev 23,6 miljoner kronor (23,4).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 miljoner kronor (13,4), motsvarande 0:25 kronor per aktie (0:25).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 miljoner kronor (5,8)

Totala likviditetsutrymmet uppgick till 127 miljoner kronor.

Softronic ser hur vissa kunder tvingas dra ner på IT-investeringar på grund av coronapandemin, skriver vd Per Adolfsson. Det yttrar sig i planerade projekt som inte blir av, startade projekt som skjuts upp, minskas eller avslutas. Men parallellt upplever vissa av bolagets större kunder en kraftigt ökad belastning, med behov av nya digitaliseringsåtgärder som kan bidra till att avlasta personalen.

"Vi förbereder oss noggrant för att kunna möta snabba nedgångar i efterfrågan, och se till att vi står rustade om krisen skulle bli långvarig. Det är också mot den bakgrunden man ska se styrelsens beslut om att ändra det tidigare kommunicerade förslaget till utdelning. Vi har en god kassa, som vi sparar för att kunna hantera alla eventualiteter. Men samtidigt jobbar vi också intensivt med att skapa och utveckla nya affärsmöjligheter", skriver vd.

Bioteknikföretaget Xvivo

Bioteknikföretaget Xvivo hade en total försäljning (inklusive kapitalvaror) på 46,5 miljoner kronor (47,7) under det första kvartalet 2020.

Segment försäljning utan kapitalvaror minskade under kvartalet med 6 procent och uppgick till 44,2 miljoner kronor (46,8).

Varm perfusion stod för 27 procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror.

"Försäljningen av varor för varm perfusion påverkades under mars månad dels av att färre EVLP:er utfördes, dels av att vissa order inte kunde levereras till klinikerna då de endast mottog covid-19-relaterade artiklar", skriver Xvivo.

Ebitda-resultatet blev 7,6 miljoner kronor (3,2) motsvarande en ebitda-marginal om 16 procent (7). Rörelseresultatet första kvartalet 2020 har påverkats positivt av upplösning av kostnadsreserveringar om 2,5 miljoner kronor (-5,5) avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige. Justerat för denna reservering uppgår ebitda för första kvartalet till 5,1 miljoner kronor (8,8), motsvarande en marginal om 11 procent (18).

Rörelseresultatet uppgick till 0 miljon kronor (-1,9), efter att avskrivningar om 7,5 miljoner kronor (5,1) belastat kvartalet. Justerat för effekten av aktiebaserade bonusprogram uppgick rörelseresultatet till -2,5 miljoner kronor (3.7).

Nettoresultatet uppgick till 6,5 miljoner kronor (-0,3), vilket gav ett resultat per aktie om 0:25 kronor (-0:01).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 9,2 miljoner kronor (0,1).

Bolagets studier för Primecc och hjärtpreservation inför transplantation i Europa är klara för att inkludera de första patienterna. Dessa två studier har inte kunnat starta under det första kvartalet på grund av att kliniker i Europa tillfälligt pausat alla kliniska studier under covid-19-epidemin.

Teknikhandelsbolaget OEM International

Teknikhandelsbolaget OEM International redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Orderingången
landade på 1 010 miljoner kronor (870), en ökning med 16,1 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 4,8 procent till 888 miljoner kronor (847).

Ebita-resultat blev 109 miljoner kronor (103), med en ebita-marginal på 12,3 procent (12,2).

Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (100), med en rörelsemarginal på 11,8 procent (11,8).

Resultatet före skatt var 106 miljoner kronor (99).

Resultatet efter skatt blev 84 miljoner kronor (78), en ökning med 7,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,65 kronor (3,37), vilket innebär en ökning med 8,3 procent mot föregående år.

Investmentbolaget Traction 

Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt om -662 miljoner kronor (112) för det första kvartalet 2020.

Resultatet fördelar sig på aktiva noterade innehav -318 miljoner kronor (29), aktiva onoterade innehav -12 miljoner kronor (0) samt finansiella placeringar -330 miljoner kronor (85).

Substansvärdet per aktie uppgick till 158 kronor (203) den 31 mars.

Avkastningen på aktiva noterade innehav var -29 procent.

BE Groups

BE Groups nettoomsättning under det första kvartalet 2020 uppgick till 1.118 miljoner kronor (1.205) och det underliggande rörelseresultatet blev 42 miljoner kronor (40).

Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -35 miljoner kronor relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige, och rörelseresultatet rapporterat uppgick till -4 miljoner kronor (34), inklusive lagerförluster om -11 miljoner kronor (-6).

Resultat per aktie uppgick till -1:75 kronor (1:56).

"Både försäljning och resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela andra halvåret. Sett över enskilda månader var försäljningen i mars i paritet med föregående år", skriver BE Group.

Med anledning av den snabba spridningen av covid-19 och den stora osäkerheten är det för närvarande helt omöjligt att kvantifiera den påverkan detta kommer att ha på verksamheten och resultatet för kommande kvartal och helåret 2020, enligt vd Peter Andersson.

"För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi infört korttidsarbetsvecka, omförhandlat avtal och ökat kontrollen på rörelsekapital och kostnader. Vi är beredda att vidta fler och kraftigare åtgärder samtidigt som vi även är förberedda att med kort varsel växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder", skriver Peter Andersson.

Styrelsen beslutade i mars att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -