Krisåtgärder i samband med corona

Börs Här är onsdagens bolagsnyheter som har med coronakrisen att göra.

Hygienkoncernen Essity har ställt om produktionen och kan leverera ett par miljoner ansiktsmasker till vården.

Det sade näringsministern Ibrahim Baylan under en pressträff på onsdagseftermiddagen.

Essity har fyra fabriker i Sverige. I en fabrik utanför Göteborg har produktion av godkända kirurgmasker påbörjats. I denna kan i nuläget 3 miljoner masker i månaden produceras, denna produktion kan skalas upp framöver till 30 miljoner masker.

Det finns ett stort behov av skyddsutrustning till hälso- och sjukvården, konstaterade Ibrahim Baylan.

"Tillgång till skyddsutrustning är avgörande", sade han angående möjligheterna att bedriva en effektiv sjukvård.

Genom det statliga forskningsinstitutet RICE har Essitys ansiktsmaskprodukter snabbt kunnat verifieras.

Magnus Groth, vd på Essity, sade att bolagets avsikt inte är att tjäna pengar kortsiktigt på tillverkningen av ansiktsmasker. Bolaget har gjort investeringar på tiotals miljoner för att börja tillverka ansiktsmasker. På lite sikt är tanken att börja tillverka ansiktsmasker i flera delar i världen.

Sedan tidigare har exempelvis Getinge utökat sin respiratortillverkning.

Lastbilstillverkaren Volvo är enligt Dagens Industris källor nära att slopa även den ordinarie utdelningen på 5:50 kronor per aktie för att kunna tillgodose staten och kunna få ut maximalt permitteringsstöd.

"Det pågår intensiva diskussioner i Volvos styrelse kring hur man ska göra med den ordinarie utdelningen. Bolaget har en stark balansräkning men det som ser ut att väga tyngre är att tillmötesgå staten för att få ut maximalt permitteringsstöd", säger en källa till tidningen.

I mars drog Volvo tillbaka förslaget om en extra utdelning på 7:50 kronor per aktie med anledning av virussjukdomen covid-19.

Regeringen har varit tydlig med att bolag som vill ta del av permitteringsstöd inte ska lämna ut aktieutdelningar till ägarna, skriver tidningen.

Volvo har äskat för permitteringsstöd till cirka 20.000 personer med en uppdelning på 60 procent lediga och 40 procent arbete, uppger lastbilstillverkarens presschef Claes Eliasson för DI.

Enligt tidningens grova uppskattning vill Volvo därmed ha ett permitteringsstöd på cirka 600 miljoner kronor per månad av svenska staten.

Flygbolaget Norwegian Air kallar till en extra bolagsstämma för att där fatta beslut om ett utbytesprogram där skuld ska omvandlas till nya aktier för att uppfylla kriterier som norska staten kräver för att dela ut statliga nödlån, framgår av en presskommuniké.

Målet är att skapa en "Hållbar plattform och utifrån alla aktieägares och kreditorers bästa intresse", skriver Norwegian, som i mars beviljades nödlån från norska staten. Bolaget har likt hela den övriga flygsektorn försatts i en akut kris av den aktuella viruspandemin.

Det statliga räddningspaketet uppgår till 3 miljarder.

Norwegian har permitterat arbetsstyrkan i väntan på att återuppta verksamheten.

Ortvikens pappersbruk kan behöva göra temporära stopp och har därmed inlett förhandlingar om möjlig korttidspermittering av personal.

Det uppger skogsbolaget SCA på sin hemsida.

"Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet på tryckpappersmarknaden", konstaterar bolaget.

Eventuella stopp kan bli aktuella under våren och sommaren.

Omkring 650 anställda arbetar vid Ortvikens pappersbruk, där bolaget tillverkar bestruket och obestruket tryckpapper. Kapaciteten totalt uppgår till 775.000 ton per år.

Papperstillverkaren Arctic Paper räknar med att den grafiska pappersmarknaden ska påverkas negativt av de begränsningar som myndigheter och kunder i många europeiska länder har infört för att minska spridningen av covid-19.

Arctic Paper vidtar åtgärder för att minska de potentiella effekterna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"För närvarande är vår produktion igång i alla fabriker. Men med tanke på den osäkerhet som orsakas av covid-19-pandemin, vidtar vi nu försiktighetsåtgärder för att minimera effekterna på vår verksamhet", kommenterar vd Michal Jarczyński.

Arctic Paper har efter förhandlingar med facken vid sina svenska dotterbolag infört korttidsarbete för delar av arbetsstyrkan.

Från och med den 7 april är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd från den svenska regeringen för att kompensera för en betydande del av kostnaderna för att behålla de anställda, noterar bolaget vidare.

Bilbesiktningsföretaget Opus, under uppköp av Searchlight Capital, påverkas negativt av covid-19-pandemin. Det finns en betydande risk för väsentlig påverkan på resultatet, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

"Under de senaste dagarna har ett antal länder runt om i världen vidtagit åtgärder som resulterar i en väsentlig minskning av besiktningsvolymer, inklusive tillfälliga stopp i vissa bilprovningsprogram", skriver Opus.

Bolaget vidtar kostnadsbesparande åtgärder för att åtminstone delvis begränsa effekten på det finansiella resultatet.

"Det är dock, på grund av den osäkra situationen, omöjligt att i dagsläget ge en adekvat bild av den faktiska påverkan covid-19-pandemin kommer att ha på Opus", uppger bolaget.

Searchlight Capital kontrollerade per den 16 januari 79,4 procent av aktierna i Opus.

Swedbank kommer att redovisa kreditförluster på grund av ökade reserveringar om cirka 2,2 miljarder kronor i det första kvartalet.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Banken hänvisar i första hand till den kris som covid-19-epidemin utlöst.

"Försämrade makroekonomiska prognoser leder dock till att våra kreditreserveringar ökar. Vi har i vår bedömning gjort ett antal överväganden och däribland beaktat de omfattande stimulanspaketen som myndigheterna just nu genomför", skriver banken.

Banken skriver vidare att den rådande osäkerheten har gjort att banken inte kan göra en fullständig bedömning på individuell nivå för hela låneportföljen. För flera sektorer har därför en generell reservering på porföljnivå gjorts.

"Vad gäller oljerelaterade exponeringar har däremot reserveringar gjorts för enskilda engagemang motsvarande cirka 0,8 miljarder kronor", skriver Swedbank.

Banken skriver även att Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 miljarder kronor, kreditreserveringarna på cirka 2,2 miljarder kronor tillsammans med stigande kostnader förväntas leda till ett negativt resultat under första kvartalet 2020.

ODI Pharma, som är verksamma inom medicinsk cannabis, räknar med att förseningar av importer till följd av covid-19 kommer leda till att försäljningen av deras produkt förskjuts med cirka tre månader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget meddelar vidare att det inte förutspår att verksamheten påverkas negativt på medellång och lång sikt av pandemin.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -