Investtech: Köp investmentbolaget

Teknisk analys TA-firman Investtech ser fler köplägen på en rusande Stockholmsbörs. Till köprekommendationerna hör ett investmentbolag och ett medicinteknikbolag däremot säger man sälj på trafiksäkerhetsbolaget Sensys.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick starkt uppåt under måndagen och efter en uppgång på hela +4.07 procent så stängde indexet på 553 punkter. Ser vi till den tekniska bilden har vi på kort sikt fått stärkta utsikter efter senaste veckans positiva utveckling. Brott upp genom en brant fallande trendkanal indikerar en svagare nedgångstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling. På medellång sikt är indexet neutralt. 

Det hårda säljtrycket senaste veckorna återspeglas i Investtechs optimistindikator - Hausseindex. Det korta Hausseindexet har inom loppet av några veckor fallit från drygt 50 till 4, för att under senaste veckorna stärkas till dagens nivå på 26. En nivå under 10 innebär depression och ett scenario där nästan alla är pessimister. Enbart tre gånger tidigare har Investtechs Hausseindex fallit under 10: 1998, 2008 och 2011.

Historiskt har det visat sig vara många goda köpmöjligheter för långsiktiga investerare de gånger marknaden har fallit kraftigt på kort tid. Hausseindexet visar tendenser till att ha bottnat efter senaste tidens kraftiga fall. De senaste veckornas uppgång i Hausseindex är en positiv signal och tillika ett undantag till den serie av negativa signaler som radas upp i den tekniska bilden. 

Ett annat undantag är insynshandeln som visat rekordnoteringar senaste tiden. Den senaste veckan har 92 köp gjorts, motsvarande siffra senaste månaden är 1040 - vilket är mer än tre gånger så mycket som normalt. Köpandelen är därmed 81 procent senaste veckan och 88 procent senaste månaden. Detta ger en signal om att Stockholmsbörsen kan vara på fundamentalt attraktiva nivåer. Aktierna med högst insiderscore finns här.

För långsiktiga investerare som avser vara i marknaden två år eller mer, menar vi att det nu kan vara ett bra köpläge. Baserat på statistik från liknande situationer anses uppsidan god i förhållande till risken. Rapporten från 25 mars visar hur marknaden tidigare har utvecklat sig efter stora fall och låga värden på Hausseindex. Sammantaget gör detta att rekommendationen för OMXSPI på medellång sikt är Neutral, medan det på lång sikt är Köp.

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Getinge återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare så väl som insiders i bolaget har varit villiga till att betala allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys och ger isolerat sett goda utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Nyligen bröt aktiekursen upp genom motståndet runt 183 kronor, vilket därmed har ombildats till en ny stödnivå. Det är en köpsignal som stärker den tekniska bilden som nu saknar nya motståndsnivåer. En positiv volymbalans med en högre omsättning i handeln i aktien på dagar med uppgång än på dagar med kursnedgång bekräftar att köparna optimistiska, vilket bekräftar den stigande trendkanalen.

Getinge även maximalt positiv på insynshandel och är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Investerare har betalat allt högre kurser för att köpa aktier i investmentbolaget Lundbergföretagen. Det har resulterat i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierad på grafen för medellånga sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd runt 380 kronor och möter på motstånd runt tidigare topp vid cirka 450 kronor.

Aktien är också maximalt positiv på insynshandel där bland annat bolagets vice vd, Claes Boustedt sedan februari i år har köp fyra aktieposter till ett värde på totalt runt 20 miljoner kronor. Aktien är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Trafiksäkerhetsbolaget Sensys Gatso Groups aktiekurs återfinns i en fallande trendkanal. Det är ett resultat av att investerare över tid har godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling. Aktier med fallande trender har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. I dataunderlaget från 26943 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 var den årliga underavkastning mot referensindex -5.1 procentenheter (%e).

Aktiekursen testar nu motståndet runt 1.10 kronor. Kortsiktigt kan det ge en reaktion nedåt, men ett brott upp genom 1.10 kronor kommer att utlösa en kortsiktig köpsignal. Ett brott upp genom motståndet innebär dock att aktiekursen fortsatt kommer att återfinnas i den negativa trendkanalen på grafen på medellång sikt. Nästa motståndsnivå ligger runt 1.57 kronor och en negativ volymbalans indikerar en högre omsättning i handeln i aktien på dagar med nedgång än på dagar med uppgång. Det bekräftar även den fallande trenden i aktien.

Sensys Gatso Group är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -