Minskad premie ger köpläge i Catena

Aktieanalys Den saftiga substanspremien i Catena har sjunkit och med stabila kassaflöden och långsiktigt ljusa utsikter ser vi ett köpläge.

Fastighetsbolaget Catena är helt inriktat mot logistikfastigheter, alltså lager- och transportbyggnader. Med e-handelns fortsatta tillväxt och kundernas förväntan om snabba leveranser och returer är det en sektor i stark medvind.

Sedan ASG köptes upp av Deutsche Post, numera DHL, vid millennieskiftet har det varit ont om rena transportbolag på Stockholmsbörsen. Logistikfastigheter är för närvarande ett av få sätt att på börsen få exponering mot den växande logistikmarknaden. Catena är som sagt den enda helt renodlade aktören och man är även största på området räknat i ytor.

Aktien har fram till nyligen gått som en raket. Hela fastighetssektorn värderades med stor premie mot substans i början av året, men få aktier hade en så stor premie som Catena.

Idag har kursen kommit ned cirka 35 procent från toppen i februari, men den har fortfarande en premie mot senaste substansvärdet på ungefär lika många procent. Det är bara ett fåtal aktier i sektorn som fortfarande värderas över substansvärdet.

När en fastighetsaktie värderas högre än substansvärdet indikerar det att aktiemarknaden tror på fortsatt stigande substansvärden framöver. Det sker enklast genom prisuppgångar på fastigheterna men kan även komma från exempelvis egna projekt och förädlingar eller sjunkande räntor.

Vid årsskiftet hade Catena en portfölj av 109 fastigheter värderade till 16,3 miljarder kronor. 445 kontrakt genererade då årliga hyresintäkter på knappt 1,3 miljarder kronor. Catena eftersträvar långa kontraktstider, minst 5 år och gärna 10 eller ännu mer. Snittet under fjolåret låg på cirka 5 år. Under 2020 kommer kontrakt motsvarande 9 procent av årshyrorna upp till omförhandling.

Av hyresgästerna är ungefär hälften logistikföretag och hälften handelsföretag. DHL och Ica är bolagets två största hyresgäster.

Catenas hyresgäster har goda förutsättningar att klara av att betala hyrorna även de kommande kvartalen. Aktivitetsnivån sjunker sannolikt en del även för dem men en ökad e-handel bör dämpa effekten.

Efterfrågan på logistikfastigheter bör också stå sig. E-handel sprider sig till alla sektorer av detaljhandeln och även i många andra sektorer ser man ökade behov av effektiv logistik. Behoven av både stora lagerenheter och mindre distributionsenheter nära städerna ökar därför.

Beståndet har en tyngdpunkt mot södra och mellersta Sverige men sträcker sig även längs med E4:an upp till Umeå. Stockholmsområdet är det enskilt största området med cirka 45 procent av fastighetsvärdena.

En vidare expansion in i Danmark planeras också efter att bolaget i början av 2020 ökat sin närvaro i landet från en fastighet till fyra.

Projektutveckling är en viktig del av Catenas verksamhet och tillväxtplaner. Av fjolårets värdetillväxt i beståndet på totalt 11 procent genererades hälften av projekt. Målet är att årligen investera minst 600 Mkr i ny-, till- och ombyggnader. I fjol investerades drygt 750 Mkr. Bolaget har en fortsatt stor landbank för framtida projekt.

Finansiellt hade Catena vid årsskiftet en belåningsgrad på 54 procent och en räntetäckningsgrad på 4,1 gånger. Upplåningen består till 75 procent av banklån och resterande del är obligationer och certifikat. Bolaget jobbar med relativt kort upplåning och 45 procent av lånen förfaller under 2020.

Det är lite olyckligt givet den oro som för närvarande präglar hela finansmarknaden. Coronavirusets effekter på många bolags kassaflöden kan bli kraftigt negativ och marknaden för företagsobligationer har drabbats av stora problem. Även bankerna översköljs av kreditförfrågningar från oroliga företag som vill säkra upp finansiering inför den stundande lågkonjunkturen.

Risken är stor för högre finansieringskostnader den närmaste tiden, men att som Catena ha stabila kassaflöden borde rimligtvis vara en gynnsam utgångspunkt. Vi såg dock precis nyligen effekter av det stökiga läget på finansmarknaden då Catena meddelade att ett stort nybyggnadsprojekt skjuts på framtiden.

Det är Coops nya automatiserade lager i Eskilstuna som det gäller. För Catena innebär projektet det en investering på upp emot 4 miljarder kronor, men för närvarande går det inte att genomföra enligt den avsiktsförklaring som undertecknats. Enligt Catena kommer dock dialogen med Coop att återupptas när läget på marknaderna stabiliserats.

Under 2019 ökade Catenas substansvärde med 20 procent och låg vid årsskiftet på knappt 203 kronor per aktie.

De analytiker som bevakar Catena räknar enligt S&P Global Market Intelligence med en tillväxt i substansvärde på 8-9 procent om året de närmaste åren. Förvaltningsresultatet (resultatet före skatt justerat för värdeförändringar) väntas öka med 13 procent i år och 7 procent nästa år.

Räknat per aktie väntas förvaltningsresultatet uppgå till 18,86 kronor i år och 20,21 nästa år. Det ger i dagsläget p/e-tal på 14,7 respektive 13,7.

Utdelningen för 2019 har föreslagits bli 6,50 kronor per aktie. Många bolag har dragit tillbaka eller justerat ned de föreslagna utdelningarna, men Catena har ännu inte meddelat någon förändring. Den föreslagna utdelningen ger en direktavkastning på 2,3 procent. De kommande åren väntas direktavkastningar på 2,5 procent respektive 2,6 procent.

Catena-aktien är fortfarande högt värderad jämfört med flertalet andra bolag i sektorn. Logistikfastigheter erbjuder också en kombination av stabilitet och långsiktigt ljusa tillväxtutsikter som få andra fastighetssektorer gör. Kortsiktigt kommer sannolikt fokus när det gäller fastighetsbolag att ligga på stabila kassaflöden. Där ser vi att Catena har goda förutsättningar. På längre sikt lär e-handelns tillväxt fortsätta understödja efterfrågan på logistikytor.

Efter en välbehövlig nedjustering av substanspremien tycker vi Catena-aktien ser köpvärd ut.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Catena Köp 279,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -