H&M: Stark resultat i Q1, förlust i Q2

Q1 H&M-vinsten bättre än väntat i Q1, men andra kvartalet blir det förlust. Marsförsäljningen sjönk med 46 procent.

Klädbolaget H&M redovisar ett rörelseresultat på 2.690 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020.

Analytikerna hade enligt Infronts samanställning av 16 estimat väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 1.400 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 51,0 procent, jämfört med förväntade 50,1 procent.

H&M:s försäljning under mars månad sjönk med 46 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år. Onlineförsäljningen steg 17 procent i lokal valuta.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen minskade med strax under 1 procentenhet jämfört med första kvartalet året innan. Här hade analytikerna räknat med en ökning på 0,4 procentenheter.

För det första kvartalet var de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna negativa, framför allt den dyrare USA-dollarn, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

För de varor som redan var köpta till andra kvartalet före coronasituationen, var de externa faktorerna något negativa jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

H&M kommer att göra en förlust i det andra kvartalet eftersom "det kraftiga försäljningstappet inte kommer att kunna balanseras av nerdragningarna i rörelsekostnaderna".

Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

Analytiker hade inför fredagens rapport i snitt spått ett rörelseresultat om 300 miljoner kronor för det andra kvartalet, enligt Infront. Spridningen i estimaten var ovanligt stor.

I slutet mars var 3.778 butiker tillfälligt stängda på grund av corona-utbrottet. H&M-gruppen har totalt 5.065 butiker.

 H&M:s varulager uppgick vid utgången av det första kvartalet (utgången av februari) till 37,2 miljarder kronor, en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan och en minskning med 12 procent justerat för valuta.

Varulagret per den 31 mars uppgick till 40,1 miljarder kronor (40,6).

Det framgår av H&M:s rapport.

Varulagret utgjorde 15,7 procent (18,6) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader. Motsvarande siffror i det fjärde kvartalet var 16,3 procent.

"Som en följd av det plötsliga efterfrågebortfallet kopplat till coronasituationen kommer varulagret tillfälligt att öka. Tack vare kraftiga åtgärder och snabba revideringar av varuinköpen bedöms dock varulagernivån återigen normaliseras i takt med att efterfrågan återkommer. De senare årens framgångsrika förändringsarbete inom H&M-gruppen ger goda förutsättningar för att både parera den pågående situationen och fortsätta det positiva momentum som bolaget befann sig i fram till coronavirusets utbrott", skriver bolaget i rapporten.

H&M bedömer att bolaget kommer att kunna minska rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar med cirka 20-25 procent i det andra kvartalet.

"Detta möjliggörs bland annat genom genomförande av korttidsarbete på marknader som berörs av corona-situationen. Globalt sett kommer tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget", skriver bolaget.

Bolaget skriver vidare att hyreskostnaderna minskas genom omsättningsbaserade hyror och även via hyreslättnader från vissa regeringar.

"Koncernen avvaktar eventuella ytterligare hyreslättnader utifrån dialog med hyresvärdar samt utifrån myndighetsbeslut kopplade till butiksstängningar på flertalet marknader", skriver H&M.

Övriga rörelsekostnader justeras ner till absoluta miniminivåer, heter det vidare.

Bolaget varnar för att kostnadsbedömningen är "behäftad med viss osäkerhet".

H&M har sänkt sin capex-bedömning för helåret 2020, från tidigare 8,5 miljarder kronor till 5 miljarder kronor.

För 2019 uppgick capex till drygt 10 miljarder kronor.

Vidare framgår det att H&M utökar sina kreditfaciliteter.

"För att utöka koncernens likviditetsbuffert har ett flertal finansieringskällor utvärderats och förberetts. Beräknas vara klart under andra kvartalet", heter det.

H&M-gruppen räknar nu med att öppna cirka 35 nya butiker netto under räkenskapsåret 2019/2020. Tidigare hade H&M talat om cirka 25 nya butiker netto.

Totalt planeras cirka 165 nya butiker inklusive franchise att öppna (tidigare 200) samt cirka 130 att stänga (tidigare 175)

Nya planerade H&M-butiksmarknader är Panama via franchise mot slutet av 2020, vilket bolaget tidigare uppgett. Australien blir ny H&M-onlinemarknad med planerad start under slutat av 2020 (tidigare bedömning andra halvåret av 2020). H&M kommer även att lanseras på e-handelsplattformen SSG.COM i Sydkorea under 2020, vilket även det rör sig om en upprepning.

Precis som i bokslutet uppger H&M att det för 2020 enligt avtal finns möjlighet att omförhandla cirka 1.000 hyreskontrakt, vilket ger fortsatta möjligheter till anpassning av butiksantal och butiksytor samt förbättrade hyresvillkor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -