Bolagsvarningar och åtgärder, tisdag

Börs Zalando vinstvarnar. Ratos. Nibe, Essity och AAK finns bland bolagen som skjuter på sina utdelningar. (Uppdateras)

Wise Group, som är ett ägarbolag med verksamheter inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet, har beslutat att genomföra korttidspermitteringar vid samtliga arbetsställen för att anpassa personalstyrkan till rådande marknadsförutsättningar. Bolagsgruppen har samtidigt för avsikt att varsla cirka 50 medarbetare om uppsägning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Osäkerheten kring utvecklingen av samhällsekonomin kopplat till coronaviruset påverkar Wise Groups verksamhet negativt på grund av bland annat lägre efterfrågan på rekrytering- och konsultuthyrningstjänster samt framflyttade projekt vad gäller medarbetarundersökningar. Ytterligare permitteringar och varsel kan inte uteslutas, uppger bolaget.

Den Kinnevikdelägda nätmodehandlaren Zalando varnar för att såväl intäkter som resultat under det första kvartalet kommer att bli väsentligt under förväntan.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget jämför sig med marknadens konsensus per den 11 mars där effekten av covid-19 inte återspeglades, enligt Zalando.

Såväl resultat, intäkter som GMV-försäljningen (gross merchandise value) bedöms bli väsentligt under konsensus, trots en bra start på kvartalet.

Enligt Zalando pekade konsensus den 11 mars på 19 procents intäktstillväxt, 22,8 procents GMV-tillväxt och ett justerat ebit-resultat på -28 miljoner euro i det första kvartalet.

Gross merchandise value är ett mått på värdet på produkter sålda via Zalandos plattform, inklusive moms.

Kinnevik äger cirka 26 procent av aktierna i Zalando.

Hygien- och hälsobolaget Essity meddelar att styrelsen kommer att föreslå årsstämman att skjuta på beslutet om aktieutdelning om 6:25 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet om aktieutdelningen kommer tas på extrastämman senast under november 2020.

Vidare skriver bolaget att man är väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång, men att nuvarande situation gör osäkerheten i framtida prognoser väsentligt större än normalt och att bolaget mot bakgrund av detta skjuter på utdelningsbeslutet.

Nibe:s styrelse skjuter på förslaget på om utdelning på 1:40 kronor per aktie och kommer i stället att kalla till extra bolagstämma senare i år för beslut i frågan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet fattas som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka konsekvenserna av covid-19 vad gäller efterfrågan, leveranser och resultat.

Bolaget skriver att den finansiella ställningen är stark och att styrelsen gör bedömningen att den föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra bolagets verksamhet och utveckling.

Ratos styrelse har beslutat om att dra tillbaka förslaget om en utdelning på 0:30 kronor per aktie, mot bakgrund av nuvarande situation.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna nivån på utdelning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av instabilitet på marknaden och osäkerhetsfaktorer om covid-19:s effekter på medellång sikt har styrelsen beslutat att skjuta frågan om aktieutdelningen till en extra bolagstämma senare under året.

Ratos styrelse har även valt att justera förslaget om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025, som nu förslås emitteras mot marknadsmässigt vederlag och inte vederlagsfritt som angavs i styrelsens tidigare förslaget.

Specialfettsbolaget AAK:s styrelse föreslår att skjuta upp beslutet om utdelningen på 2:10 kronor per aktie, som en extra försikthetsåtgärd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att det inte haft några väsentliga störningar på verksamheten, men att volatiliteten ökat inom leveranskedjan hos de industrier AAK riktar sig till.

"Med AAK:s starka finansiella ställning är vår bedömning att den tidigare föreslagna utdelningen fortfarande skulle kunna vara motiverad… Styrelsen anser emellertid att ett beslut om utdelning bör fattas vid en extra bolagsstämma senare i år när effekterna av coronapandemin kan överskådas", skriver Georg Brunstam, styrelseordförande, gällande beslutet.

Omsorgsbolaget Humanas styrelse har beslutat att återkalla förslaget om utdelning till aktieägarna mot bakgrund av rådande situation.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna utdelningen var 0:70 kronor per aktie.

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, meddelar att utbrottet av covid-19-pandemin har medfört en negativ finansiell påverkan på slutet av det första kvartalet och förväntas tynga det andra kvartalet. Därför föreslår styrelsen att skjuta på den tidigare föreslagna kapitalåterföreningen till kommande ordinarie stämma.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget stödjer även beslutet på att många av dess geografiska marknader fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie av utbrottet, samt att den stora osäkerhet kring virusets fortsatta spridning och påverkan på ekonomin gör att effekterna på Net Insights verksamhet är svåra att förutse.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -