På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Inga katastrofsiffror, men det blir värre

Makrokommentar Konjunkturinstitutets barometer för mars blev inte den katastrofläsning som många hade bävat för. Men mätperiod och framåtblickande indikatorer talar för att det kommer att se betydligt värre ut framöver.

Det var inte lika dyster läsning som väntat när Konjunkturinstitutet publicerade resultaten från sina senaste enkätundersökningar av humöret bland hushåll och företag. Barometerindikatorn, som är det sammansatta måttet från de bägge undersökningarna landade visserligen i mars på låga 92,4, men det var ett utfall som låg väsentligt mycket högre än de katastrofscenarier som många hade spekulerat i.

Med detta sagt ska det samtidigt konstateras att huvuddelen av företagen lämnat sina svar under inledningen av mars, innan de riktigt negativa nyheterna och de mer kraftfulla åtgärderna kring corona-smittan sattes in. Hushållens svar är mer jämnt fördelade över månaden och det är också här som humöret backat allra mest. Ett troligt scenario är därför att nästa månadsmätning kommer att betyda ytterligare nedgångar i företagsundersökningen.

På detaljnivå har industrins konfidensindikator backat till 100,7 i marsundersökningen. Därmed ligger indikatorn fortfarande över det historiska snittet på 100. Orderingången på hemmarknaden har stigit något i mars medan den fortsätter att sjunka på exportmarknaden. Det är väl också en indikation på att läget kommer att försämras framöver. Hårdast drabbad är insatsvaruindustrin medan konsumtionsvaruindustrin klarat sig bättre. En kraftig nedgång i de framtida produktionsplanerna är ytterligare ett tecken på att industrin nog börjat förbereda sig för ett betydligt dystrare scenario framöver. Men inte heller här handlar det än så länge om några katastrofsiffror.

Bygg- och anläggningssektorn fortsätter också att hålla en hygglig takt. Här sjönk konfidensindikatorn från 100,9 i februari till 99,7 i mars. En, i sammanhanget, mycket måttlig nedgång. Företag tror dock att byggandet ska minska framöver.

Den företagssektor som haft det allra tyngst är tjänstesektorn där konfidensindikatorn backade till låga 85,3 i marsundersökningen. Det här ligger i linje med vad som kommit fram i andra typer av undersökningar att just tjänsteföretagen initialt drabbats hårdast av corona-krisen. Vi såg det bland annat när de preliminära inköpschefsindexen för EMU-området och USA publicerades tidigare i veckan. I tjänstesektorn är det framför allt synen på utvecklingen framöver som tagit en allt dystrare vändning.

Hushållen är ändå den sektor som rapporterar den största nedgången i synen på läget. Här sjönk konfidensindikatorn från hyggliga 98,5 i februari till 89,6 i mars. Det är den största månadsnedgången sedan 2008. Det är framför allt synen på egen ekonomi (mikroindex) som dämpats i mars även om synen på svensk ekonomi i stort (makroindex) fortfarande ligger lägre. Planerna på kapitalvaruköp är fortsatt återhållsamma.

Däremot tycks hushållen ha fortsatt shoppa i ganska stor utsträckning eftersom konfidensindikatorn för detaljhandel, visserligen backar något, men fortfarande ligger på hyggliga 104,9 i mars. Inte att förvåna är det dagligvaruhandeln som går allra bäst när folk tycker det är nödvändigt att bunkra. Men i detaljhandeln i stort har man låga förväntningar på försäljningsutvecklingen framöver.

För att försöka sammanfatta mars månads konjunkturbarometer så tror vi på Placera att den tyvärr målar en lite för positiv bild av den verkliga utvecklingen sett över hela mars. Utgår man enbart från vad företag och hushåll tror om utvecklingen framöver så är bilden som förmedlas betydligt mer pessimistisk. Det tror vi ligger närmare sanningen men aktiviteten har ändå hållits uppe på ett betydligt bättre sätt än väntat. Nu ser vi med viss bävan fram mot nästa månads barometermätning och de inköpschefsindex för mars som publiceras i nästa vecka. Allt talar för att det blir betydligt dystrare läsning, även om vi förstås hoppas på motsatsen.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -