På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i en publisher och en spelutvecklare. Däremot varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick ner mycket kraftigt under måndagen. Nedgången var på hela -5.17 procent och indexet stängde på 479 punkter. På kort- och medellång sikt är den tekniska bilden negativ. Momentumet är svagt och volymbalansen starkt negativ, vilket indikerar aggressiva säljare. Senaste tiden har investerarna uppvisat paniktendenser där aktier säljs okritiskt till följd av att man vill ut ur marknaden till vilket pris som helst.

Det hårda säljtrycket återspeglas i Investtechs optimist indikator - Hausseindex. Det korta Hausseindexet har inom loppet av några veckor fallit från drygt 50 till dagens värde på 4. Det är ett av de lägsta värden Investtech någonsin registrerat. En nivå under 10 innebär depression och ett scenario där nästan alla är pessimister. Med ett värde på 4 indikeras att knappt en av tjugofem investerare nu är positiva. Det är i praktiken så att den sista optimisten nu har blivit pessimist. Enbart tre gånger tidigare har Investtechs Hausseindex fallit under 10: 1998, 2008 och 2011.

Historiskt har det visat sig vara många goda köpmöjligheter för långsiktiga investerare de gånger marknaden har fallit kraftigt på kort tid. Hausseindexet visar tendenser till att ha bottnat efter senaste tidens kraftiga fall. Får vi se en uppgång från dagens extremt låga siffror är den en positiv signal. Sammantaget är det låga Hausseindexet ett undantag till den serie av negativa signaler som radas upp i den tekniska bilden.

Ett annat undantag är insynshandeln som visar rekordnoteringar senaste veckan och månaden. Aldrig tidigare, sedan Investtech började registrera insiderhandel 1999, har insiders gjort fler affärer i aktuella tidsperioder. Den senaste veckan har 363 köp gjorts, motsvarande siffra senaste månaden är 1132 - vilket är mer än tre gånger så mycket som normalt. Köpandelen är därmed hela 93 procent senaste veckan och 80 procent senaste månaden. Detta ger en signal om att Stockholmsbörsen kan vara på fundamentalt attraktiva nivåer.

För långsiktiga investerare som avser vara i marknaden två år eller mer, menar vi att det nu kan vara ett bra köpläge. Baserat på statistik från liknande situationer anses uppsidan god i förhållande till risken. Rapporten från 19 mars visar hur marknaden tidigare har utvecklat sig efter stora fall och låga värden på Hausseindex. Sammantaget gör detta att rekommendationen för OMXSPI på medellång sikt är Neutral, medan det på lång sikt är Köp.

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Streaming- och publishingaktören Storytels aktiekurs återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys och ger isolerat sett goda utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen börjar närmar sig en stark stödnivå runt 112 kronor, vilket kan ge en reaktion upp. Brott ned genom stödnivån skulle dock vara en tekniskt negativ signal. Motstånd i grafen för medellång sikt återfinns runt tidigare toppnivåer vid 187 kronor. Storytel är svagt positiv på insynshandeln där tre av totalt fem transaktioner i år är köptransaktioner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har betalat allt högre kurser för att köpa aktier i spelutvecklaren Stillfront. Det har resulterat i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierad på grafen för medellånga sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger just stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd runt 300 kronor och möter på motstånd vid cirka 490 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Eltel som är en leverantör av tekniska tjänster inom energi- och kommunikationssektorn återfinns i en fallande trendkanal sedan kursen toppade i början på juli månad 2019. Ser vi på grafen för lång sikt så har aktiekursen varit i en fallande trendkanal helt sedan börsintroduktionen 2015. Investerare har alltså godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling. Aktier med fallande trender har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Den årliga underavkastning har varit -5.1 procentenheter (%e), vilket är signifikant sämre än referensindex i samma period.

Aktiekursen har motstånd vid cirka 19.10 kronor och stöd vid runt 12.80 kronor. En negativ volymbalans bekräftar den negativa trendbilden och försvagar den tekniska bilden enligt Investtechs forskningsresultat på volymbalansen. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar. Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -