På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

För mycket som oroar i Scandi Standard

Scandi Standard Scandi Standards aktie har fallit i linje med börsen. Aktiemarknaden oroar sig för coronavirusets effekter men kanske främst av nya fall av fågelinfluensa i Europa.

Kycklingproducenten Scandi Standards aktie har fallit 30 procent från toppnivåerna i början av året. Delvis beror det sannolikt på en stark kursutveckling fram till dess och att många hade fina vinster att plocka hem när börsen började falla. Det finns dock även i botten en oro för hur försäljningen kommer att påverkas av coronavirusets effekter och för rapporter om att fågelinfluensa åter sprids i Europa.

Scandi Standard flaggade själva i sin bokslutsrapport i februari för att en aggressiv form av fågelinfluensa rapporterats i Östeuropa. Sedan dess har rapporter även kommit om fall i östra Tyskland och i Polen.

Fågelinfluensa drabbade Europa och de nordiska marknaderna under 2016 och påverkade Scandi Standard negativt. Inga fall upptäcktes på någon av bolagets gårdar, men exporten till framför allt Asien stoppades vilket påverkade den danska verksamheten kraftigt negativt. Dessutom uppstod överutbud och prispress.

Än så länge är fallen en bit från Danmark men i en allmänt väldigt skakig marknad får bara omnämnandet av fågelinfluensa många att undvika Scandi Standard-aktien.

En kycklingproducent borde annars vara en perfekt tillflyktsort i oroliga börstider. Livsmedels- och dagligvarurelaterad försäljning är en klassisk trygg hamn. Hotet mot efterfrågan är också klart mindre i Scandi Standard än i många andra bolag. Även utan fågelinfluensa så kan man dock räkna med en viss negativ effekt.

Cirka 20 procent av Scandi Standards försäljning sker nämligen till restauranger och storhushåll. Det är ett område som bolaget satsat på de senaste åren och segmentet har ökat i andel. Bland annat är McDonalds en stor kund.

Den försäljningen lär ta en ordentlig smäll de kommande kvartalen. Restaurangbranschen har drabbats extremt hårt av de kraftfulla åtgärder som Sverige och andra länder tvingats till för att få stopp på smittspridningen i samhället. Storhushåll i exempelvis skolor, sjukhus och äldreboenden är fortfarande igång vilket kan dämpa effekten för Scandi Standard.

Den största intäktskällan för Scandi Standard är dock försäljning till dagligvaruhandeln. Den står för knappt två tredjedelar av omsättningen. Resterande cirka 15 procent av omsättningen fördelas mellan livsmedelsindustrin, övrigt och export. Inom den sistnämnda kategorin går en del till restauranggrossister och även den försäljningen kan antas påverkas kraftigt negativt.

Människor behöver dock mat och om vi inte äter på McDonalds så behöver vi äta någon annanstans. I nuläget får man anta att fler äter hemma så försäljningen i livsmedelsbutikerna bör öka. Det som går förlorat i restaurangsegmentet bör därför kunnat återhämtas i dagligvarusegmentet.

Det är dock enligt Scandi Standard själva så att kyckling har en högre andel av konsumtionen på restaurang än den har vid måltider i hemmet. Så även om vi äter lika många måltider idag som för en månad sedan så blir det sannolikt något mindre kyckling än tidigare när vi själva lagar maten.

Vad gäller leveranskedjorna så har Scandi Standard lokal produktion på sina huvudmarknader i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Irland. Den absoluta merparten av produktionen konsumeras också lokalt.

Förutom risker i efterfrågan och produktion oroas aktiemarknaden för närvarande också mycket över finansiella risker. Scandi Standard har tyvärr en relativt hög skuldsättning. Vid årsskiftet motsvarade den 2,8 gånger bolagets justerade rörelseresultat före av- och nedskrivningar, ebitda. Målet är att hålla nivån inom 2-2,5 gånger.

Enligt den senaste årsredovisningen är det dock bara en liten del av skulderna som förfaller de närmaste åren. Vilka nyckeltalsmässiga åtaganden Scandi Standard har gentemot sina långivare, så kallade covenanter, är inte känt. Verksamheten är som sagt i grunden rätt stabil så resultaten bör inte kollapsa på grund av coronaviruset. Får vi en fågelinfluensa ovanpå den kan det dock bli jobbigt.

Scandi Standard har inte kommenterat läget efter bokslutsrapporten och de analytiker som bevakar bolaget har heller inte gjort några stora förändringar i sina estimat. Enligt databasen Factset väntas vinst per aktie öka med hela 38 procent innevarande år till 4,90 kronor. Rörelseresultatet väntas bara förbättras med 10 procent och den största faktorn för vinstökningen är ett lägre finansnetto.

För 2021 är snittprognosen en vinst per aktie på 5,46 kronor, en ökning med 11 procent. De liggande estimaten ger i dagsläget p/e-tal för de båda närmaste åren på 10,6 respektive 9,5. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 11,2 gånger innevarande års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

För 2019 föreslås en utdelning på 2,25 kronor per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på 4,3 procent. För de båda närmaste åren väntas direktavkastningar på 5,3 procent respektive 5,9 procent.

Värdering och direktavkastning i Scandi Standard ser attraktiva ut men estimaten får nog dessvärre tas med en nypa salt. Någon slags påverkan lär uppstå inom den del som riktas mot restauranger. Hur långt det kompenseras av ökad försäljning i dagligvaruhandeln återstår att se. Efter ett kursfall på drygt 30 procent har aktiemarknaden tagit viss höjd för sämre resultat.

Det större hotet utgörs av utbrottet av fågelinfluensa i Östeuropa. Det är svårt att bedöma risken men även 2016 dök de första fallen upp i Östeuropa och spreds sedan med vilda fåglar via bland annat Polen och Tyskland upp till Danmark.

Utan det hotet hade vi tyckt att Scandi Standard-aktien var värd ett köp på dagens nivåer, som är de lägsta sedan slutet av 2015 Efterfrågan är som sagt i grunden stabil och produktionen lokal. Med konstaterade fall av fågelinfluensa så nära som i Tyskland väljer vi dock att i nuläget leta köplägen på andra håll.

Vi noterar också att insiderköpen i Scandi Standard hittills lyst med sin frånvaro trots det kraftiga kursfallet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandi Standard Neutral 51,40 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -