Tufft för kronan, men inte så illa

Makrokommentar Att den svenska kronan gått svagt under den senaste tiden lär inte ha undgått någon. Däremot är det inte riktigt rätt läge att ta fram med gamla epitetet ”skvalpvaluta” som en beskrivning av vår valuta.

Den svenska kronan har en mycket tuff vecka bakom sig och nedgången fick rejält med skjuts under torsdagen. Tidvis under torsdagens handel kostade en euro 11,40 kronor och dollarn runt 10,45 kronor. Nivåer mot euron som vi inte sett sedan finanskrisen 2008 och mot dollarn måste vi backa bandet ända till 2002 för att hitta motsvarande kurser. Det ska dock noteras att kronkursen repade sig något från de riktiga katastrofkurserna under torsdagseftermiddagen.

Annars inledde faktiskt kronan mars månad hyggligt starkt när den amerikanska dollarn tillfälligtvis hamnade under press. Något som säkerligen bidrog till att många med välfyllda dollarkonton fick bråttom att växla hem dollar till svenska kronor. Men det var bara en tillfällig respit för kronan som åter började försvagas och där nedgången tagit extra fart under den här veckan.

Den här gången är det däremot inte någon hembakad finanskris som skapat kronrörelserna utan det här är en finansiell stress som drabbat flertalet valutor. I huvudsak de mindre valutorna men även normalt sett mer stabila valutor har försvagats på ett mer påtagligt sätt. Exempelvis har kronan stärkts med mer än 5 procent mot det brittiska pundet under den senaste månaden. Faktum är att kronan stärkts mot fler valutor än den försvagats mot. I alla fall om vi blickar mot några av våra viktigaste handelspartners.

Till de värst drabbade hör den norska kronan där det sjunkande oljepriset gett en ordentlig skjuts nedåt. När detta skrivs handlas den norska kronan runt 0,93 svenska kronan men var under torsdagen nere en bit under 0,85, och här får vi gått tillbaka till tiden innan den fasta svenska växelkursen övergavs 1992 för att hitta motsvarande kursnivåer.

Så när den svenska kronan nu skvalpar runt på ett synnerligen stormigt valutahav är det, i alla fall enligt oss på Placera, ändå lite felaktigt att åter ge den epitet ”skvalpvaluta”. Något som i sig skulle antyda att kronan hamnat där den hamnat på helt egna meriter.

Den här gången handlar det, i det närmaste helt, om att världen hamnat under både finansiell och realekonomisk stress till följd av Corona-viruset spridningen och det åtgärder som politiker och centralbanker tvingats till. Att den svenska inflationen ligger och tickar långt under inflationsmålet på 2 procent (1,0 procent i februari), Riksbanken närmast dagligen presenterar nya åtgärder och den svenska konjunkturen riskerar att köra in i en bergvägg är i sammanhanget högst perifera.

Den senaste åtgärden från Riksbankens sida är att banken utvidgar köpen av obligationer till företagsmarknaden och på marknaden börjar man nu rikta in sig på att banken snart tvingas återgå till negativ ränta.

Eftersom det är en global kris så söker sig placerare till de gamla, vanliga trygga hamnarna. Dit hör förstås den amerikanska dollarn men även den japanska yenen och den schweiziska francen har gått starkt sett över månaden. Men även när det gäller dessa valutor har resan under månaden varit stökig då plötsliga centralbanksåtgärder och, i det schweiziska fallet, valutainterventioner ställer till det för valutahandlarna. Även Kina har åtgärder som stabiliserar valutarörelserna.

Euron har haft en stökig resa, framför allt under de senaste dagarna, men har som helhet klarat sig hyggligt mot exempelvis den amerikanska dollarn. Detta trots att Europa varit något av epicentrum för Coronakrisen sedan Kina fick kontroll över sin smittspridning.  

Hur utvecklingen för kronan ser ut framöver beror förstås i allra högsta grad på hur finansmarknaden kommer att utvecklas i närtid. Fortsatt stress på marknaden och kronan kommer att vara under fortsatt press. När finans- och konjunkturdimmorna väl skingrar sig finns givetvis förutsättningar för en revansch för kronan mot de valutor som gått starkt under krisen. Vi ser redan under den tidiga fredagshandeln att kronan stärks när börserna går bra. Skulle Corona-oron däremot dra ut på tiden är risken stor att vi då åter sitter i en situation med negativ ränta, vilket inte skulle vara särskilt positiv för kronan som helhet.  

Ett litet, men samtidigt högst ovälkommet, halmstrå för den svenska kronan i närtid är att många aktieutdelningar riskerar att frysa inne. Det betyder att ett stort utflöde av kronor, som brukar vara negativt för kronkursen, i så fall inte kommer att realiseras. Men låt oss ändå hoppas att det inte blir någon avgörande faktor.  

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -