På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Tryggare hamn med ägarledda bolag

Fondanalys Jag gillar verkligen ägarledda bolag där grundare ofta finns kvar på något sätt i bolaget. För dig som vill investera långsiktigt i den typen av bolag har jag ett fondtips.

Jag träffar många fondförvaltare som gillar investmentbolag, vilka ofta har rabatter på underliggande tillgångar.

Stockholmsbörsen finns det en uppsjö av investmentbolag.

Vi hittar gamla etablerade som Investor med en 100-årig historik till relativt nyetablerade aktörer som Creades med fokus på mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Globalt finns det intressanta investmentbolag, inte minst superinvesteraren Warren Buffetts egen skapelse Berkshire Hathaway. Styr vi kosan över Stilla havet så hittar vi teknikkonglomeratet Softbank skapat av visionären Masayoshi Son.

Softbank gör ständigt nya investeringar inom teknikområdet. Investeringarna görs med starka trender och tillväxtteman i ryggen.

Utöver det har det skapats ett antal nya bolag som utmanar etablerade branscher. Företagen är relativt unga och till stor del fortfarande ägarledda.

Vi har Amazon som startade som en bokhandel på nätet. Idag är det en bred verksamhet med e-handel inom både dagligvaror och sällanköpsvaror. Och inte minst så finns det nya snabbväxande benet Amazon Web Services som erbjuder datakraft och databaslagring till företag. Utöver det investeras det mycket kapital inom nya områden som Artificiell Intelligens.

Det är inte bara i USA som ägarledda bolag varit framgångsrika. De båda kinesiska internetbolagen Tencent Holding och Alibaba har starka grundare i Pony Ma och Jack Ma, som fortfarande är verksamma inom bolagen. De kinesiska teknikbolagen har breddat sin verksamhet inom närliggande områden och inte minst finansiella betaltjänster. Båda bolagen har stora avdelningar som sköter investeringar inom start-up verksamhet. Det gör att bolagens struktur påminner allt mer om ett investmentbolag eller holdingbolag. De är den nya tidens investmentbolag.

Inom ekonomiskforskning finns det flera faktorer som talar för investmentbolag och ägarledda bolag. Det stärker tesen att ägarledda bolag med en entreprenörsdriven grundare i ledande roll skapar innovation och utveckling.

I ägarledda bolag sträcker sig personal- och kundengagemang oftast längre än vanliga bolag. Utan en bra och tydlig personalpolitik är det svårt att skapa en inspirerande och innovativmiljö för teknisk utveckling. En gemensam nämnare är att innovativa bolag har ett tydligt kundfokus och mindre fokus på konkurrenter. Om inte kunden är nöjd är det svårt att växa som bolag med ett bra rykte.

De skapar oftast en innovationsdriven miljö som skapar fler patent än genomsnittsbolaget. Ett stort kapitalägande och i flera fall ett livsverk att försvara, ger större och långsiktiga beslut. Beslut som gör att bolagen genomför nya tekniska landvinningar.

Placera gillar sedan tidigare spetsfonden Tellus Globala Investmentbolag. Fonden förvaltas av Jan Petersson som till sin hjälp har ett placeringsråd. Förvaltningen är aktiv och bortser helt från olika bolagsvikter i index. Fonden har varit i gång i sin nuvarande form sedan 1 juli 2015.

Jan Petersson 

Placeringar är i bolag som är ägarledda av en entreprenör. Bolagen ska ha flera ben att stå på, gärna i olika kompletterade verksamheter. En viktig del är att bolagens ska vara verksamma inom områden med starka globala tillväxtteman.

Investeringsprocessen är analysdriven och startar med en att man identifierar ett antal långsiktiga hållbara tillväxtteman som påverkar vår framtid av demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrat konsumtionsbeteende. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha hög avkastning och tillväxt inom en lång tidsperiod. Och växer snabbare än globalt BNP.

Några av fondens tillväxtteman är tekniska innovationer som exempelvis automatisering och artificiell intelligens.

Demografins utveckling med en högre andel äldre som vill leva som yngre och nya snabbväxande regioner är ett annat.

Ändrade konsumtionsmönster ett tydligt tillväxtema, som genom digitalisering och e-handel förändrar hur vi konsumerar varor på ett nytt sätt.

Förvaltaren letar efter de bolag som har en hög innovationskraft, och marknadsledande bolag som drivs av de långsiktiga teman man tror på. Oftast har bolagen utvecklats till ett investmentbolag, holdingbolag eller konglomerat.

Genom att investera i marknadsledande bolag får man flera fördelar. Bolagen har bevisat att affärsmodellen håller och de har tagit stora investeringar. De kan dra fördel av sin dominerande position och storlek med lägre kostnader genom skalbara stordriftsfördelar. Belöningen för marknadsledare är högre marginaler, högre vinst och starkare kassaflöde än konkurrenterna. På sikt ska det generera ett högre aktieägarvärde.

Förvaltaren är långsiktig och fonden har runt 30 innehav, vilket ger en bra och väldiversifierad portfölj. De underliggande bolagen i varje investerat bolag är många. Det ger en bra riskspridning.

Fonden har en tydlig lutning åt stora bolag på 80 procent, medelstora bolag väger knappt 17 procent. Fondens fem största innehav väger drygt 23 procent. Man tar inga stora bet utan de största investeringar väger fem procent. Fondens svenska investmentbolagsinvesteringar är Latour, Investor och Lundbergföretagen. Fondens största sektor just nu är finansbolag på 25 procent. Näst största sektor är teknikbolag på 20 procent.

Fonden får, trots sitt tydliga fokus på ägarledda bolag inom ett antal tillväxtteman, en bra riskspridning mellan länder. Drygt halva fonden består av amerikanska bolag, europeiska bolag väger 30 procent. Asiatiska bolag utgör knappt 13 procent. Drygt 12 procent av bolagen hör hemma på tillväxtmarknader.

Förvaltaren Jan Petersson har de tre senaste åren uppvisat en hög avkastningen i kategorin Global tillväxtbolag. Fonden har klarat 13,5 procent i årsavkastning de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 5,5 procent. Avkastningen har skapats till en högre risk jämfört med kategorisnittet. Fondens riskjusterade avkastning är hög. För det har fonden belönats med totalt fem stjärnor hos Morningstar.

Den årliga fasta förvaltningsavgiften är 0,9 procent. Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad ersättning om högst 10 procent av fondens överavkastning. Överavkastningen definieras som den del av den totalavkastningen som överstiger det globala aktieindexet, MSCI All Country Net Dividend Return (SEK), efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften.

I den mån man som sagt överhuvudtaget vill stoppa in mer pengar på börsen i dagsläget så tycker vi Tellus Globala Investmentbolag är värd en investering. Vi behåller vår köprekommendation.

Placera tror att genom ta rygg på entreprenörsdrivna ägarledda bolag med tydlig innovationskraft bör man som investerare bli belönad på lång sikt. Spetsfonden Tellus Globala Investmentbolag är köpvärd för den långsiktige investeraren.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Tellus Globala Investmentbolag Köp 198,28 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -