På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två fonder för tillväxtmarknaderna

Fondanalys Breda tillväxtmarknadsfonder har inte riktigt hängt med uppgången de två senaste åren. Men det finns flera faktorer som talar för att det närmaste året blir annorlunda. Placera har två breda tillväxtmarknadsfonder för den som vill ha exponering.

Lyfter man blicken från nuvarande coronaoro så erbjuder tillväxtmarknaderna en starkare tillväxt än den utvecklade delen av världen. Över hälften av världsekonomin finns i på tillväxtmarknaderna. Kina spås runt 2030 ta över ledarskapet från USA som världen största ekonomi. Då räknas Indien inta tredjeplatsen.

Tillväxtmarknaderna är länder där ekonomin växer snabbt. Visst är det från en låg bas. När det gäller aktieinvesteringar har den globala indexberäknaren MSCI en klassificering som blivit gängse standard för synen på tillväxtmarknadsinvesteringar.

MSCI använder Världsbankens definition. Då räknas ett land som utvecklat när BNP per capita nått gränsen 12 235 dollar.

Tillväxtmarknadsländerna har också en mindre utvecklad finansmarknad. MSCI använder ett antal storleks- och likviditetskrav för de noterade bolagen. De ser även på öppenheten och olika typer av restriktioner på den lokala finansmarknaden.

Det finns oftast hinder och restriktioner i allt från utländskt ägande till kapitalflöden och valutahandel. Börsbolagen är mindre genomlysta, börshandeln är inte lika kostnadseffektiv och den har inte samma bred och djup.

Tillväxtmarknaderna finns i Asien och i Östeuropa där man räknar in Ryssland och Turkiet. Några av länderna hittar vi i Mellanöstern. I Afrika inkluderar man länder som Sydafrika, Nigeria och Egypten. Mexico och stora delar av Sydamerika omfattas. Det klart största landet på tillväxtmarknaderna är Kina som landar på ungefär 35 procent av MSCI Emerging Markets Index. Men tillsammans utgör bara tillväxtmarknaderna drygt 10 procent av det globala börsvärdet. En andel som förväntas växa.  

Det finns tydliga drivkrafter på tillväxtmarknaderna. Exempelvis en medelklass som är konsumtionshungrig. En konsumtion som i sin tur driver på BNP-utvecklingen. För 2019 landade tillväxten för tillväxtmarknadsländerna på 4,0 procent jämfört med OECD-ländernas 1,7 procent. En tillväxt som flera aktörer tror har nått en botten för tillväxtmarknaderna.

Tillväxtmarknaderna har drabbats hårt när världsekonomin bromsat in.

Men de har idag en betydligt större andel teknikbolag och konsumtionsbolag inom e-handel. Det är helt enkelt en betydligt mer teknikdriven marknad än vad det historiskt varit. Många tillväxtmarknadsbolag är idag marknadsledande inom telekom, spelutveckling, sociala plattformar, e-handel och inte minst utveckling av hårdvara som mikroprocessorer. Det anses som framtidsbranscher.

Största bolagen i MSCI Emerging Markets Index

Det finns några faktorer som talar till tillväxtmarknadernas fördel. Enligt den amerikanska investmentbanken JP Morgan förväntas bolagsvinsterna på tillväxtmarknaderna stiga snabbare än de vinsterna för bolagen på de utvecklade marknaderna under 2020.

Värderingen på de globala aktiemarknaderna har stigit det senaste året, även om den kommit ner den sista månaden. Enligt MSCI handlas tillväxtmarknaderna nu på p/e 12, jämfört med globalt aktieindex på p/e-tal 16. Samtidigt som direktavkastningen är högre.

Finansmarknaden räknar med ytterligare räntesänkningar i USA. Det skapar förutsättningar för en svagare amerikansk dollar. Och det är en viktig faktor då stora delar av förtagens och ländernas upplåning är i amerikanska dollar som nu blir billigare. Det skapar också förutsättningar för centralbankerna på tillväxtmarknaderna att få större handlingsfrihet och utrymme för räntesänkningar. Något som skapar bättre miljlö för högre konsumtion, investeringar och i slutändan fortsatt ekonomisk tillväxt.

Den största fondkategorin är ”Tillväxtmarknader” som innehåller drygt 100 fonder. Den fondkategorin erbjuder den bredaste exponeringen mot tillväxtmarknaderna på global basis och är utgångspunkt när jag väljer fonder.

Jag har hittat en ovanligt bra riskjusterad aktivt förvaltade fond och en indexnära fond. Det intressanta är att båda fonderna har ett tydligt och historiskt arv av hållbarhetsfokus i sin aktieförvaltning, som de båda aktörerna har jobbat efter i väldigt många år.

Basfonden Öhmans Etisk Emerging Markets förvaltas av Björn Nylund och Martin Sandstedt. Det är en indexnära fond som utgår och följer MSCI Emerging Markets index, ett index som innehåller runt 1 400 bolag från 26 tillväxtmarknader.

Martin Sandstedt och Björn Nylund

Fondens investeringsstrategi för att skapa en hållbar fond är omfattande. Man väljer bort, väljer in och påverkar. Man väljer bort och exkluderar de bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som är oetisk. Det innebär att man inte investerar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen, krigsmaterial, alkohol, tobak, cannabis, spelverksamhet och pornografi.

Fonden är fossilfri, vilket innebär att inga investeringar görs i bolag som utvinner fossila bränslen eller har intäkter på mer än 10 procent på kolbaserad el-produktion och service inom olja och gas.

Efter det väljer man in bolag som rankas högst enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating. Fonden investerar i bolag som har ett ledande långsiktigt hållbarhetsarbete avseende miljö, ekonomi och samhälle.

Fonden förvaltas så indexnära som möjligt. Efter den rigorösa investeringsprocessen har en stor del av de ursprungliga 1 400 bolagen exkluderats. Totalt investerar fonden i mellan 200–300 bolag fördelade på olika branscher. Storbolagens andel dominerar med hela 94 procent.

I dagsläget ingår runt 240 bolag i fonden. De största innehaven är de stora teknikdrakarna och de 10 största bolagen väger hela 42 procent av fondens värde.

Fondens två största sektorer är tekniksektorn och finansbolag, båda väger drygt 24 procent. Fonden får en klar övervikt i teknikbolag jämfört med index. Samtidigt som fondens undervikt mot energibolag är tydlig. Kina utgör den största delen på knappt 43 procent följt av Taiwan på 19 procent. Båda länderna är överviktade. Fonden har en stor undervikt mot Indien.

Avkastningen har varit betydligt högre än kategorisnittet. Men det har levererats till en högre risk än kategorisnittet. Fonden har fått fyra stjärnor av Morningstar.

Att det är en indexnära fond gör att förvaltningsavgiften blir relativt låg med 0,9 procent. Placera tycker att basfonden Öhmans Etisk Emerging Markets är köpvärd, särskilt för den som söker en relativt billig indexfond med en tydlig inriktning på etik och hållbarhet.

För den som istället vill satsa på en aktivt förvaltad fond har jag valt ut en med helt annan investeringsinriktning.

Spetsfonden BMO Responsible Global Emerging Markets, förvaltas av Sam Mahtani, Gokce Bulut och Rishikesh Patel. Till sin hjälp har de LGMs tillväxtmarknadsteam på drygt 20 personer. Utöver det så har de tillgång till ett av marknadens mest erfarna och största hållbarhetsanalysteam.

 Sam Mahtani, Gokce Bulut och Rishikesh Patel

Fonden skiljer sig ganska mycket från övriga fonder i kategorin. Framförallt är det fondens tydliga fokus på kvalitetsbolag som syns i fonden risk. Den har fondkategorins klart lägsta risk mätt som standardavvikelse på 9,3. Det är mer i nivå med en fond som investerar i tillväxtmarknadsobligationer.

Trots den låga standardavvikelsen gör man inte avkall på avkastningen. Fonden har avkastat 10,2 procent per år de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 6,3 procent. Detta till en risk som är lägst i kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation. Det placerar fonden som den absolut bästa i kategorin riskjusterad avkastning.

Fonden har en aktiv investeringsprocess och avviker mycket från index.

Man investerar gärna i marknadsledande bolag som har en stark balansräkning och ett bra kassaflöde.

Förvaltarna påpekar att företagsbesök och möten med företagsledning är viktiga faktor i investeringsprocessen. 

Fonden investerar gärna i bolag med ett erfaret ledningsteam med en bra och tillräckligt lång erfarenhet.

Hållbarhetsanalysen genomsyrar investeringsprocessen. Den hjälper till att identifiera bolagens möjligheter och risker. Bolagen måste ha en hög och hållbar process för miljö och sociala frågor. Och inte minst en bra och utarbetad kod för bolagsstyrning. Exkludering görs av bolag som har en högre andel än 5 procent av exponering mot produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, vapen och fossila bränslen.

Det är en koncentrerad fond med 43 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är låg. De fem största bolagen väger runt 22 procent av fondens värde. Fonden har en bra fördelning i vikterna mellan bolagen. Inget bolag väger mer än 6 procent, en jämn fördelning som kan var nyckeln till fondens relativt låga volatilitet.

Fonden har en tydlig lutning mot storbolag med 73 procent och medelstora bolag utgör 23 procent. Konsumentbolag är fondens största sektor just nu på 40 procent, vilket är en tydlig övervikt. Näst största sektor är finansbolag på 36 procent. Fonden är klart underviktad tekniksektorn som bara väger 9 procent jämfört med index.

Fonden är underviktad kinesiska bolag som utgör 25 procent av fondens värde. Näst största marknad är Indien på 18 procent, vilket är en klar övervikt mot index. Taiwan är en av fondens störs underviktade marknader. Fondens sektorfördelning och landfördelning visar att förvaltarna vågar avvika mycket från index.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,9 procent. Fonden har total fem stjärnor hos Morningstar. Placera tycker att spetsfonden BMO Responsible Global Emerging Markets är köpvärd särskilt för den som söker en fond som vågar gå sin egen väg och avvika från index samtidigt som risken är lägst i fondkategorin.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq A Inc USD Köp 236,32 -
Öhman Emerging Markets A Köp 193,21 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -