På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i en fastighetsaktie och en teknikkoncern.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen. En nedgång på hela -5.48 procent och stängde därmed på knappt 595 punkter. Kortsiktigt försvagas indexet av brott ned genom trendgolvet och flera stödnivåer. På medellång sikt har indexet brutit ned genom trendgolvet samt stödnivån runt 626 punkter som därmed omvandlats till en motståndsnivå.

Nästa stödnivå på medellång sikt återfinns runt 578 punkter eller knappt -2.80 procent ned från måndagens stängningskurs. På lång sikt återfinns indexet fortsatt i en stigande trendkanal men måndagens kraftiga fall innebär att stödnivån runt 600 punkter också omvandlats till ett motstånd. På lång sikt återfinns stöd runt 547 punkter. Brott upp genom motstånden kommer att stärka den tekniska bilden och brott ned kommer att försvaga utsikterna.

Investtechs hausseindex, även kallad vår pessimist/optimist indikator som rör sig mellan ett värde på 0-100 återspeglar de senaste veckornas turbulens på börsen. En nivå under 10 innebär depression där nästan alla är pessimister. Därmed är nästan allt negativt prisat in i aktiemarknaden och nästan varje förändring kommer att vara positiv. Det är en indikation på att marknaden är överdrivet negativ och att en vändning snart kan komma. På kort tid har vi haft en kraftig minskning från ett värde på drygt 50 till dagens nivå på 12. Bare tre gånger tidigare har Investtechs hausseindex fallit under 10. Det var i 1998, 2008 og 2011. Det kommande året steg börsen i snitt med 41 procent men observera att det bara är baserat på tre observationer. Den kortsiktiga sentimentet i marknaden är svagt negativt nu och kurserna kan gärna falla ytterligare de kommande dagarna. Historiskt har det har visat sig vara många goda köpmöjligheter för långsiktiga investerare de gånger marknaden har fallit kraftigt på kort tid.

Investtechs Insiderbarometer visar 550 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 130. Köpandelen på månadsbasis bland personer som är pliktiga att rapportera till Finansinspektionen är därmed 81 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent, så insiders har fortfarande tro på bolagen.

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till fastighetskoncernen Delarka Holding har stigit kraftigt den senaste månaden. Aktiekursen har brutit upp ur den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på grafen för medellång sikt. Därmed signaleras en starkare stigningstakt. Det är ett resultat av att köpintresset bland investerare har varit ökande och det har betalats högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trender ger det isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Den tekniska bilden stärks av att aktiekursen saknar motstånd där vidare uppgång indikeras. Stöd återfinns runt 123 kronor. Aktien har även fått en köpsignal från en starkt positiv volymbalans som bekräftar den stigande trendkanalen. Volymbalansen indikerar att det har varit en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym vid dagar med nedgång. Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna enligt Investtechs forskningsresultat på volymbalansindikatorn. Aktien har ett RSI-värde över 70 med ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikkoncernen Sdiptechs aktiekurs återfinns i en stigande trendkanalerna som Investtechs algoritmer har identifierat på grafen för medellång sikt. Isolerat sett ger aktiekurser i stigande trendkanaler goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Ett brott ned under trendgolvet vid 84.26 kronor skulle dock försvaga den tekniska bilden.

Motstånd återfinns runt tidigare toppnotering runt 118 kronor. Vid reaktioner tillbaka har aktien först stöd runt 43.00 kronor. Aktien har även en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen i den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trenden och den tekniska bilden i sin helhet. Aktien är svagt negativ på insiderhandel men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till läkemedelsbolaget Oncopeptides ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sig ur bolaget till lägre och lägre kurser. Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trendkanaler visar att dessa aktier i genomsnitt har presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Den 27 februari identifierade Investtech algoritmer en säljsignal från rektangelformation som ger signal om vidare nedgång till 98.79 kronor eller lägre.

Aktien har nyligen brutit ned genom en tidigare stödnivå runt 120 kronor. Det signalerar en vidare nedgång och har medfört att stödnivån nu omvandlats till ett motstånd. Nu testar aktiekursen trendgolvet runt 94.00 kronor som på kort sikt kan ge en reaktion upp. Om kursen bryter ned genom golvet i trendkanalen så förvärras läget och vi kan i så fall förvänta oss en kraftigare nedgångstakt.

Aktien har en starkt negativ volymbalans som indikerar att volymen varit högre på dagar med nedgång och lägre på dagar med uppgång. Detta bekräftar att köparna är passiva medan säljarna är aktiva samt den negativa trendbilden och indikerar därmed en ökad pessimism bland investerarna. Aktien har även ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde runt 23 där ytterligare nedgång indikeras enligt Investtechs forskning på RSI. RSI-kurvan visar dessutom en fallande trend, vilket understödjer den negativa trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -