På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Mekonomen: Låg värdering räcker inte

Aktieanalys Mekonomen plågas av envist svag efterfrågan och en press på marginalerna. Värderingen är låg men fjolårets positiva kurstrend har redan brutits och vi avstår från ännu ett chansköp.

Mekonomen avslutade 2019 med ett på alla sätt stabilt fjärde kvartal. Den underliggande tillväxten summerade till 1 procent och justerat rörelseresultat samt marginal var båda oförändrade jämfört med samma kvartal året innan.

Efterfrågan under kvartalet var generellt svag till följd av en mild vinter. Hårt vinterväder sliter mer på bilarna vilket leder till större servicebehov. Omvänt klarar sig fordonen bättre när vädret är mildare. Även jämförelsekvartalet för ett år sedan tyngdes av milt väder.

Trög efterfrågan bidrar till ökad konkurrens mellan aktörerna och Mekonomen konstaterar att det råder prispress på flera av bolagets marknader. Den svaga kronan mot framför allt euron är ett problem då inköpen blir dyrare. Trots hård konkurrens höjde Mekonomen därför sina priser i december vilket väntas ge en positiv effekt på lönsamheten under kommande kvartal.

De båda nyförvärven FTZ och Inter-Team, köpta i slutet av 2018, bidrog positivt till den underliggande tillväxten i perioden. Bäst fart hade Inter-Team, som huvudsakligen säljer i Polen. De noterade en organisk tillväxt på dryga 3 procent i fjärde kvartalet. Danska FTZ växte marginellt snabbare än koncernen som helhet.

För resultatet i Mekonomen väger FTZ klart tyngre än Inter-Team. Under 2019 har FTZ svarat för en tredjedel av rörelseresultatet och Inter-Team för 5 procent. Marknaden i Danmark har varit trög under 2019 och präglas av prispress. FTZ har heller inte presterat fullt så bra under året som många förväntat sig.

Resultatmässigt viktigast i koncernen är området Meca/Mekonomen som svarat för nästan hälften av rörelseresultatet. Området hade en svagt negativ organisk tillväxt i fjärde kvartalet. Rapporterat resultat förbättrades jämfört med för ett år sedan men justerat för engångsposter var utfallet klart lägre.

Inom Meca/Mekonomen pågår en större lageromflyttning då två tidigare centrallager i Sverige ska slås samman till ett. Projektet uppges löpa enligt plan och från slutet av innevarande år ska besparingen uppgå till 50 Mkr om året.

Dubbelt så mycket, 100 Mkr om året, ska Mekonomen spara genom inköpssynergier efter förvärven av Inter-Team och FTZ . Fullt ut väntas dessa ha realiserats i slutet av 2021 och vid utgången av 2019 var man uppe i cirka 60 Mkr.

Mekonomen drog även i början av 2019 igång ett mer generellt besparingsprogram för att möta det allmänt jobbiga marknadsläget. Det siktade mot att sänka kostnaderna med 65 Mkr om året och den fulla effekten väntades uppnås under 2019. I bokslutsrapporten skriver bolaget att programmet löper enligt plan.

De många effektiviseringar som pågår inom Mekonomen stabiliserar resultaten trots ett svagt marknadsläge. De senaste årens starka nybilsförsäljning har missgynnat Mekonomen då märkesverkstäderna tenderar att knyta upp kunderna under de första åren. Det är först när bilarna blir 5-6 år gamla som de börjar dyka upp hos Mekonomen och andra fristående kedjor.

Den långsiktiga trenden är dock att bilarna generellt blir mer driftsäkra och behöver färre verkstadstimmar under sin livstid. Den trenden väntas bli ännu mer tydlig i takt med att elbilar blir vanligare. Elbilar har betydligt färre rörliga delar och därmed lägre servicebehov.

Till viss del väntas verkstäderna kunna kompensera sig genom att bredda sig till områden som däck, batterier och glas. Inför 2020 ska Mekonomen även satsa ytterligare på att konceptualisera sin verksamhet. En direktör för affärsutveckling och strategi har tillsatts för att driva på den utvecklingen.

I förväntningarna på 2020 ligger enligt Infront Data en omsättningsökning på 2 procent och en förbättrad rörelsemarginal på en knapp procentenhet. Vinst per aktie väntas öka med nära 25 procent till 9,14 kronor. För 2021 väntas en liknande utveckling och en ökning av vinst per aktie till 9,66 kronor.

Estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 8,2 respektive 7,8. Justerat för en relativt stor nettoskuld efter 2018 års storförvärv värderas rörelsen till 9,7 gånger innevarande års väntade rörelseresultat.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 50 öre per aktie vilket ger en direktavkastning på 0,7 procent. Några estimat för de kommande åren finns inte hos Infront.

Mekonomen-aktien gick urstarkt under några år efter finanskrisen men har sedan gått kräftgång ända sedan 2011. De senaste åren har präglats av svag efterfrågan och press på marginalerna. Den utvecklingen stabiliserades dock som sagt under 2019 och aktien gick också bra under andra halvåret i fjol.

2020 har dock inletts på sämsta tänkbara vis och kursen är i skrivande stund ned nästan 20 procent från årsskiftet. Mycket av nedgången har kommit den senaste veckan då börsen som helhet rasat, men aktien stod på minus redan före det.

I den positiva vågskålen när det gäller Mekonomen-aktien hamnar framför allt den låga värderingen, även med blygsamma förväntningar på de närmaste åren. Det öppnar i sin tur möjligheter till ett bud på bolaget. Huvudägaren LKQ har länge väntats vilja plocka in hela bolaget men hittills avstått. Med genomförda besparingar och effektiviseringar finns också goda möjligheter till stärkt lönsamhet de närmaste åren.

I den negativa vågskålen hamnar en fortsatt svag efterfrågan. Trots flera års stark konjunktur är tillväxten envist svag framför allt på de viktigaste marknaderna i Sverige, Norge och Danmark. Konkurrensen och prispressen i branschen tycks också öka samtidigt som de långsiktiga utsikterna för kärnaffären är osäkra.

Vd Pehr Oscarson säger sig dock ha en långsiktigt positiv syn på Mekonomen Group och han har de senaste veckorna backat upp det uttalandet med aktieköp för ett par miljoner kronor. Det är en starkt positiv signal.

Vi är dock tveksamma att ta rygg på honom. Vi kan tycka värderingen är allt för låg men det har den varit en längre tid nu utan att det gett något varaktigt avtryck i kursen. Fjolårets positiva trend lockade oss till ett chansköp men den trenden har redan brutits. Vi chansar inte en gång till och rekommendationen stannar vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mekonomen Neutral 73,75 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -