På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i en budfirma och ett medtechbolag. Däremot varnas det för en mobiloperatör.

Under måndagen öppnade Stockholmsbörsen (OMXSPI) uppåt för att sedan stänga runt 644 punkter. Vi fick därmed en uppgång på +0.47 procent. Ser vi till den tekniska bilden har vi olika scenarion på kort, medellång och lång sikt. Kortsiktigt försvagas indexet av brott ned genom stöden vid 660- och 649 punkter. På medellång sikt har vi efter senaste veckans nedgång närmat oss botten i den stigande trendkanalen Investtechs algoritmer identifierat. Trendbilden är alltså fortsatt positiv, om än försvagad av en starkt negativ volymbalans. Närmaste stöd har vi vid 626 punkter, eventuellt brott ned genom denna nivå är negativt för indexet. På lång sikt återfinns indexet fortsatt i en stigande trendkanal.

De skiftande förhållandena på kort- och medellång sikt återspeglas också i Investtechs hausseindex. På kort sikt har vi haft en kraftig minskning, från drygt 50 förra veckan till dagens siffra på 20, vilket indikerar att pessimister dominerar kortsiktigt på marknaden. Denna siffra är också den lägsta sedan oktober 2018. På lång sikt har vi med ett index på 42 i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Insiderbarometer visar 409 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 109. Köpandelen på månadsbasis är därmed 79 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till budfirman Jetpak återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys och ger isolerat sett goda utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

I starten av februari bröt aktiekursen upp genom motståndet runt 64.30 kronor som därmed omvandlades till en ny stödnivå. Avsaknaden av ett nytt motstånd i grafen stärker aktien på medellång sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd är det en tekniskt stark signal som stärker utsikterna för Jetpak.

En positiv volymbalans indikerar att volymen på medellång sikt har varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det indikerar positiva investerare och fortsatt uppgång och bekräftar även den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Insiders så väl som övriga investerare har betalat allt högre kurser för att köpa aktier i medicinteknikbolaget Bactiguard. Det har alltså varit en positiv tilltro till bolaget som resulterat i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierad på grafen för medellånga sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger just stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Den tekniska bilden stärks av att aktiekursen nyligen har brutit upp genom en tidigare toppnotering och tillika motståndsnivå runt 85.00 till 87.00 kronor. Brott upp genom detta motstånd medförde att det omvandlades till en ny stödnivå. Aktiekursen saknar därmed motstånd och kurser över tidigare topp runt 103 kronor förstärker den tekniska bilden.

RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till mobiloperatören Millicom International återfinns i en fallande trendkanal sedan kursen toppade i januari 2019. Det har alltså varit ett svagare intresse bland investerare som över tid har godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling. Aktier med fallande trender har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Den årliga underavkastning har varit -5.1 procentenheter (%e), vilket är signifikant sämre än referensindex i samma period.

Aktiekursen har motstånd vid 465 kronor och stöd vid cirka 400 kronor. Den 24 februari 2020 identifierade Investtechs algoritmer en negativ rektangelformation (REC) där kursen har konsoliderat sidledes i just en rektangelformation under knappt tre månader. Brott ned genom den nedre blå linjen på rektangeln ger signal om vidare nedgång till 421 kronor eller lägre. Enligt Investtechs forskningsresultat på negativa rektangelformationer så indikeras en fortsatt negativ utveckling för aktien. Volymbalansen är neutral men volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det bekräftar den negativa trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -