På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Arjo: Svårt motivera fortsatt uppgång

Aktieanalys Arjo-aktien har gått som en raket sedan i höstas trots en mer dämpad resultatutveckling än väntat. Värderingen har stigit kraftigt och vi har svårt att rekommendera ett köp.

Getinges avknoppning av det gamla problemområdet Patient & Post-Acute Care har blivit en verklig succé. Verksamheten delades ut till aktieägarna i slutet av 2017 under namnet Arjo. Bolaget tillhandahåller produkter och system för patienthantering, hygien, desinfektion och sjukhussängar. Jämfört med första handelsdagens stängningskurs står Arjo-aktien idag cirka 125 procent högre.

Verksamheten som idag är Arjo drogs med problem under många år inom Getinge. Försäljningen på de båda huvudmarknaderna USA och Storbritannien gick dåligt och lönsamheten var svag.

Överst på dagordningen när bolaget stod på egna ben var därför att få upp tillväxten igen. Affärsplanen Arjo 2020 lades fast och den tog sikte på 2-4 procents organisk tillväxt årligen och en ökning av rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, på minst 10 procent om året.

USA är Arjos enskilt största marknad och står för cirka 30 procent av omsättningen i koncernen. I USA har bolaget bland annat ökat fokus på långtidsvård, som är den snabbast växande delen av marknaden, och även jobbat med att få ordning på sin uthyrningsverksamhet.

Arbetet har gett effekt och för helåret 2019 noterades en underliggande tillväxt i region Nordamerika på dryga 6 procent. I det avslutande, fjärde, kvartalet blev dock den organiska tillväxten negativ. Jämförelsekvartalet var starkt men Arjo har även drabbats av tillfälliga förseningar i tre större projekt.

Utvecklingen i Storbritannien var den omvända med en hygglig tillväxt i fjärde kvartalet men en nedgång på nästan 7 procent för helåret 2019. Problemet i Storbritannien är mer svårlöst då det grundar sig i minskade investeringar från det nationella sjukvårdssystemet, NHS. Efterfrågan från NHS har varit fortsatt låg under 2019 men i fjärde kvartalet ökade försäljningen trots det bra och den organiska tillväxten i Storbritannien landade på nära 3 procent.

I såväl USA som Storbritannien löper kostnadsbesparingsprogram som ska lyfta lönsamheten. Programmen uppges löpa enligt plan och den justerade rörelsemarginalen förbättrades något under såväl helåret som fjärde kvartalet 2019. Effekten motverkades dock av en försämrad bruttomarginal. Försämringen härstammar från mixeffekter där produkter och tjänster med lägre lönsamhet sålt bra. I fjärde kvartalet var det exempelvis sjukhussängar som bidrog till bra tillväxt, men också till pressen på bruttomarginalen.

En kortsiktigt negativ effekt uppstod även från ett pågående arbete med att minska lagernivåerna av reservdelar ute hos sälj- och servicebolagen.

Vd Joacim Lindoff konstaterar i sitt vd-ord i bokslutsrapporten att han inte är nöjd med bruttomarginalen och att ytterligare åtgärder för att lyfta lönsamheten i Europa ska genomföras.

Utfallet i Arjos fjärde kvartal var i linje med förväntningarna. För 2020 säger sig bolaget räkna med en organisk tillväxt i övre delen av intervallet 2-4 procent och fortsatt förbättrad lönsamhet. De analytiker som bevakar bolaget räknar enligt Infront Datas sammanställning med 4 procent högre omsättning. Den underliggande lönsamheten väntas förbättras och det justerade rörelseresultatet, ebitda, väntas öka med 16 procent. Snittprognosen för vinst per aktie ligger på 2,16 kronor vilket vore en förbättring med hela 46 procent, delvis påverkat av engångskostnader 2019.

Infront har inga estimat för 2021 men Thomson Reuters har en snittprognos för vinst per aktie på 2,51 kronor för det året.

P/e-talen i Arjo ligger för närvarande på 23,3 respektive 20,0. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 22,1 gånger innevarande års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 0,65 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 1,3 procent. För 2020 väntas en direktavkastning på 1,7 procent.

Arjo-aktien reagerade kraftigt positivt på bokslutsrapporten i början av februari. Kursutvecklingen har varit rejält svag den senaste veckan men aktien är fortfarande upp 12 procent för året, klart bättre än börsen som helhet.

Värderingen är rejält hög och aktiemarknaden räknar uppenbarligen med att Arjo bara befinner sig i början på sin resa mot stärkt tillväxt och förbättrad lönsamhet. En extra premie åsätts sannolikt även aktien då bolagets verksamhet är konjunkturstabil och har en en tredjedel intäkter från service och förbrukningsvaror.

Jämfört med sist vi kikade på Arjo-aktien så har kursen stigit kraftigt och värderingen likaså. Intressant att notera är att vinsten per aktie för 2019 blev klart lägre än vad som förväntades i september. Jämfört med då har även estimaten för 2020 och 2021 höjts en hel del.

Väntade vinstlyft har således fått rullats framåt i tiden utan att det har påverkat intresset för aktien negativt, snarare tvärt om. Tillväxten 2019 blev å andra sidan också bättre än vad som väntades i september.

Rent operativt är det svårt att ha några invändningar mot Arjo. Verksamheten tuggar på i linje med målsättningarna. USA-marknaden förbättras men i Storbritannien är det trögt. Det kompenseras delvis av starka tillväxtmarknader som Sydafrika, Latinamerika och Australien.

Problemet är värderingen och det faktum att aktien rusat uppåt sedan börsuppgången tog fart i oktober i fjol. Värderingen kan förvisso alltid bli högre men rent fundamentalt har vi svårt att motivera en fortsatt kursuppgång de närmaste kvartalen. Så även om kursen kommit ned några procent från toppen så behåller vi en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Arjo B Neutral 49,90 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -